Benczúr, Lilla

Benczúr, Lilla

Title: Dr /PhD
Gender: F
Year of Birth: 1973
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2012
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Using positive suggestive techniques in the treatment of mechanically ventilated patients
Issuing Institution:

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
PTE Clinical psychologist 2010
Hungarian Association of Hypnosis Hypnotherapist 2009
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institut of Psychology
Department: Department of General Psychology
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

hypnosis and positive suggestions
psychology of pain
psychology of lying
psychology in intensive care medicine

Membership in Research Groups and Projects

2008-2008 OTKA T 043751 research coordinator

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english  
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Hypnosis Secretary
Hungarian Association of Psychology  
Hungarian Association for Pain Studies  
International Society for Hypnosis  

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Benczúr L. (2012). Pozitív szuggesztiók szerepe az intenzív osztályon fekvő lélegeztetett betegek kezelésében. PhD értekezés. Budapest: ELTE.

Edited Books and Journals

Bányai É. & Benczúr L. (2008) (Szerk.).  A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény. Budapest: ELTE Eötvös kiadó.

Chapters in Books

Benczúr L. (2012). Tudatos és tudattalan motivációs és érzelmi folyamatok. In Bányai É. & Varga K. (Szerk.). Affektív pszichológia. Egyetemi tankönyv. (pp. 531–556.). Budapest: Medicina.

Benczúr L. (2012). A tudatosság nélküli (?) tudatállapotok: szuggesztiós lehetőségek általános anesztéziában és kómában. In Varga K. & Gősine Greguss A. (Szerk.). Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás. (pp. 27–70). Budapest: L’Harmattan kiadó.

Benczúr L. (2011a). Téglák a Gyógyulás Házához. Pozitív szuggesztiók alkalmazása az intenzív osztályon: esettanulmány. In Varga K. (szerk.). A szavakon túl. Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban. (pp. 430–445). Budapest: Medicina.

Benczúr, L. (2011b). Bricks for the House of Healing. Using positive suggestions in the Intensive Care Unit: a case example. In Varga, K. (Ed.). Beyond the words. Communication and suggestion in medical practice. (pp. 401 – 412.). New York: Nova Sciences.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

K. Szilágyi, A.; Diószeghy, Cs.; Benczúr, L. & Varga, K. (2007). Effectiveness of psychological support based on positive suggestion with the ventilated patient, European Journal of Mental Health, 2,  149 – 170.

Benczúr L. & Mohácsi Á. (2005). Intenzív osztályon kezelt betegek élményeinek vizsgálata – néhány klinikai javaslat, Alkalmazott Pszichológia, VII. (2), 21 – 36.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Benczúr L.; Varga, K ; Fritúz, G.; Szilágyi, K.A. & Diószeghy Cs. (2010). Szuggesztiók az intenzív osztályon. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. 05. 27-29. In: Vargha András (2010). Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira: A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete, MPT, p. 12.

K Szilágyi A, Diószeghy Cs, Varga K, Fritúz G, Benczúr L. (2007). Lélegeztetett betegek pozitív szuggesztiókkal kiegészített kezelésének hatása a lélegeztetés időtartamára. Előadás a Magyar Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Társaság XXXV. Kongresszus, Debrecen, 2007. május 18-19. p. 15.

Varga K, Jakubovits E., K. Szilágyi A., Benczúr L. Tóthné Hasilló A. (2007). Szuggesztív kommunikáció szomatikus környezetben – eddigi kutatási eredmények. Előadás a XVIII. Magyar Hipnózis Találkozón, Budapest, 2007. május 18-20. p. 33.

Benczúr, L. (2001). Love Relationship Development and the Creative Aspects of Visual Expression, In Jakab, I. (Ed.) Proceedings of the ASPE International Congress of Psychopathology of Expression, Boston, MA. 263–267.

Book Reviews

 

Translations

Puma, J.; Schiedermayer, DL.,; Gulyas, AE. & Siegler, M. (1988/2005). Beszéljünk hozzájuk! Kommunikáció eszméletlen betegekkel. Hipno-Info, LXII, 116–119. (Fordítás. Eredeti: Puma, J.; Schiedermayer, DL.,; Gulyas, AE. & Siegler, M. (1988). Talking to comatose patients. Archives of Neurology, 45, 20– 22.).

Kirsch, I. & Lynn, S.J.(1998/2002). A hipnózis disszociáció-elméletei. Hipno-Info, XLIX, 72 - 88. (Fordítás. Eredeti: Kirsch, I. & Lynn, S.J.(1998). Dissociation theories of Hypnosis. Psychological Bulletin, 123, (1), 100 - 115.).

Heider, J. (1998).Tao – út a vezetéshez. Budapest: SHL Hungary. (Fordítás).

Blanchard, K.; Carlos, J.P. & Randolph, A. (1998). Empowerment – A felelősség hatalma. Budapest: SHL Hungary. (Fordítás).

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Benczúr L. Varga, K ; Fritúz, G.; Szilágyi, K.A. & Diószeghy Cs. (2012). Tartalom és időzítés szerepe a szuggesztív kommunikációban. A „RESPSZI” vizsgálatban használt szuggesztiós protokoll finomelemzése. Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület XXIII. Országos Konferenciáján, Dobogókő, 2012. május 18-20.

Benczúr L. (2012). Hipnózis, szuggesztiók, módosult tudatállapotok. Előadás a Szintézis Szabadegyetemen, 2012. 01.14.

Benczúr L. (2011). „Vendég”-szakemberként az intenzív osztályon. Előadás a SASOK (Szuggesztiók A Szomatikus Orvoslásban) képzésen. Budapest, 2011. 11. 05.

Benczúr L. (2010). „Vendég”-szakemberként az intenzív osztályon. Előadás a SASOK (Szuggesztiók A Szomatikus Orvoslásban) képzésen. Budapest, 2010. 12. 04.

Józan A.; Benczúr L. & Császár N. (2008). A krónikus fájdalommal küzdő gerincbetegek testi-lelki állapota és terápiás lehetőségeik. Magyar Ortopéd Társaság 51. Kongresszusa. Székesfehérvár, 2008. június 19-21.

Benczúr L. (2008). Pozitív szuggesztiók alkalmazása intenzív osztályon fekvő lélegeztetett betegek esetében. Előadás a PPK 5 éves évfordulóján. Budapest, 2008. november 20.

Benczúr L. (2008). Hipnózis és módosult tudatállapotok. Érdekességek a tudatállapotok világából. Előadás a Szintézis Szabadegyetemen 2008. január 17.

Józan A.; Benczúr L. & Császár N. (2008). ,,Jaj a hátam, jaj a hátam, odavan …’’. A krónikus gerincfájdalomban szenvedők szomatopszichés állapota és terápiás lehetőségei. Poszter a Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyűlésén, Sopron, 2008. január 23—26.

Benczúr L. ; Józan A. & Császár, N. (2008). ,,Nekem csak a derekam fáj” ¬¬–  A krónikus gerincfájdalomban szenvedők megküzdési stratégiái és kezelési lehetőségei. Poszter a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Nyíregyháza, 2008. május 22-24. 

Varga K.; Jakubovits E.; Szilágyi A.; Benczúr L. & Tóthné Hasilló A. (2007).  Szuggesztív kommunikáció szomatikus környezetben – eddigi kutatási eredmények. Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület XVIII. Országos Konferenciáján, 2007. május 18—20.

Benczúr L. (2007). ,,Pszichoretorika’’ – pozitív szuggesztiók az orvos-beteg kapcsolatban. Előadás a Magyar Dermatológiai Társulat Mikológiai és Pszichodermatológiai Szekciójának tudományos ülésén. 2007. április 20.

Benczúr L. (2007). A hipnózis mint sajátosan megváltozott tudatállapot. Előadás a Szintézis Szabadegyetemen 2007. március 17.

Benczúr, L.; Fritúz, G.; Szilágyi, K.A. & Varga, K. (2006). ,,Effectivity of positive hypnotic suggestions in the treatement of mechanically ventilated patients’’. Paper presented at the XVII. International Congress on Hypnosis, Acapulco, Mexico, August, 21-26. 2006.

Varga K. & Benczúr L. (2006). Szuggesztiók a mindennapokban és a gyógyításban. Műhely a X. Budapesti Pszichológiai Napok, a ,,Pszinapszis 2006’’ rendezvényén, Budapest, 2006. Március 10.

Benczúr, L.; Mohácsi, Á. & Varga, K. (2005). ,,Take a nice deep breath – if you can’’. Paper presented at the X. European Congress of Hypnosis, Malta/Gozo, September, 17 – 24. 2005.

Benczúr L.; Székely G.; Varga K.; Diószeghy Cs. & Fritúz G. (2004). ,,És most csak figyelj a légzésedre…’’: Pozitív szuggesztiókra épülő kommunikáció a lélegeztetett betegek gyógyításában, Előadás a MPT. XVI. Naggyűlésén, 2004. Május 27-29. Debrecen

Benczúr L. & Vass Z. (2001). Firkák a hipnózisban – A projektív grafomotoros firkateszt alkalmazása a hipnóziskutatásban. Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület 12. Magyar Hipnózis Találkozóján, Szeged, 2001. június 1-3.

Benczúr L. & Vass Z. (2001). A projektív grafomotoros rajzteszt – mint a hipnotikus fogékonyság mérőeszköze? Előadás a SIPE magyarországi kollokviumán, Szentgotthárd, 2001. szeptember 27-29.

Benczúr L. (2000). Mit tehetnek? Mit tehetünk értük? – Egészségügyi dolgozók és a gyász. Előadás a Gyász – Utak és módszerek konferencián, Budapest, 2000. május 25.

Benczúr L. (2002). Szuggesztiós lehetőségek a gyászolókkal való pszichológiai munka során. Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület Szuggesztiós Műhelyén, 2002.április 4.

Benczúr L. & Polcz A. (2000). A gyászoló három útja. Poszter a ’’Gyász – Utak és módszerek’’ konferencián, Budapest, 2000. május 25..

Benczúr L.; Józsa E.; Urbán R. & Varga, K. (2000). Viselkedéses dominancia és a szubjektív élmény, Poszter a Pszichológia 2000, MPT XIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, 2000. május 30 – június 2.

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube