Dupcsik, Csaba

Dupcsik, Csaba

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1964
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +3620-5111-8725

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2000
Discipline: sociology
Title of Thesis: The problem of reflexivity in the social studies of sciences
Issuing Institution: Eötvös Lóránd University, Institute of Sociology

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993
Discipline(s): sociology, history
Issuing Institution: Eötvös Lóránd University, Budapest, BTK

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Communication and Social Sciences
Department: Department of Communication and Sociology
Current Position(s): Reader

Previous Employer: Hungarian Academy of Sciences, Institute os Sociology (from 2012: Centre for Social Sciences)
Previous Position Held: senior research fellow

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

sociology of knowledge and science; postcolonial studies
history of Roma studies
sociology of family

Membership in Research Groups and Projects

principal investigator in Polgárosodás-kutatások a magyar szociológiában, 1960-as évek eleje – 1990-es évek eleje [The Researches of the Embourgement in the Hungarian Sociology from the early 1960’s to the early 1990s] (OTKA, F 019856, 1996-2000)

principal investigator in Balkán-képek Magyarországon, 1970-2000 [Images of the Balkans in Hungary in 19-20th centuries] (OTKA, T 038196, 2002–2004)

principal investigator in A magyarországi cigánykutatások, 1890-2007 [Studying of the Hungarian Roma, 1890-2007] (OTKA, K73399, 2008– 2009)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2011- Editor in Chief, socio.hu 
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English excellent
German good
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Polányi Károly-Prize for the best sociological publication of the 2009 year (A magyarországi cigányság a cigánykutatások tükrében, 1890–2008, Budapest, Osiris, 2009) Association of Hungarian Sociology [MSZT] 2010
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1997 January – June Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, Austria Junior Fellowship
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Faragó, Péter,
Budapest, Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
A relativizmus a tudományos tudás szociológiájában. A Bloor-Latour-vita 2005
György Eszter,
ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola
A Nyolcker a rendszerváltás után – egy városnegyed identitásának meghatározása 2012
Pál Eszter,
ELTE TáTK
Evolúciós elméletek a kortárs szociológiában 2013
     

 

List of Publications

Monographs

1.) A reflexivitás problémája a tudományos ismeretek szociológiájában. „Doktori mesterművek” sorozat. Budapest: Osiris. 2001.

2.) A Balkán képe Magyarországon a 19–20. században. Budapest: Teleki László Alapítvány. 2005.

3.) A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Budapest: Osiris. 2009.

Edited Books and Journals

1.) A socio.hu online kritikai folyóirat www.socio.hu
-2011: 2 szám, összesen 20 cikk
-2012: 4 szám, összesen 45 cikk

2.) (Kovách Imrével, P. Tóth Tamással és Takács Judittal) Nézőpontok. Fiatal kutató tanulmányai. Studies in Sociology/Szociológiai Tanulmányok 1. http://www.socio.mta.hu/dynamic/st_soc_1.pdf 2011

3.) [sorozatszerkesztő és lektor] Messing Vera – Ságvári Bence (szerk.) Közösségi viszonyulásaink. A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban, Studies in Sociology/Szociológiai Tanulmányok 2. http://www.socio.mta.hu/dynamic/st_soc_2_1.pdf 2012/1.

4.) (Kovách Imrével, P. Tóth Tamással és Takács Judittal) Társadalmi integráció a jelenkori magyar társadalomban. Budapest: Argumentum. 2012. december.

Chapters in Books

1.) Mary Douglas kulturális antropológiája. Szociológiai Szemle. 1993. 3-4. p. 177-184.

2.) (Bindorffer Györgyivel, Kende Ágnessel, Kis Zsolttal, Prónai Csabával és Tóth Árpáddal) A be nem avatkozó módszer a szociológiában. Valóság 1993. május. p. 56-59.

3.) A polgárosodás fogalmának használata a magyar társadalomelméletben. In: Paksi Borbála, Hegedűs Rita és Bozsonyi Károly (szerk.) Collocquamur. Tanulmányok az első szociológia Ph.D. évfolyam munkáiból. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 1997. p. 99-116.

4.) Cigány háztartások jövedelmi viszonyai. Magyar Tudomány. 1997. 6. p. 679-689.

5.) Az európai régiók felfogásai és a Közép–Európa–vita a nyolcvanas években. 2000. 1997. augusztus. p. 8-19.

6.) The New Wave of The Theories of Imperialism or The Observing the Observing of Observers. In: Hanen, Jonathan (ed.) The Dialectic of the Universal and the Particular. IWM Junios Fellows Conferences, Vol. IV. 1999. Vienna: IWM. p. 28-44.

7.) Postcolonial studies and the inventing of Eastern Europe. East Central Europe, 26 (1999), 1, p. 1-14.

8.) Falak és faltörők. 2000, 2000. július-augusztus. p. 17-30.

9.) The West, the East, and the Border–lining. In: Becker, Ulriche and Tamás, Pál (eds.) Social Science in Eastern Europe NEWSLETTER, Special Edition 2001: The Countries of Central and Eastern Europe and the EU: Attitudes and Perceptions. Bonn: InformationsZentrum Sozialwissenschaften, 2001. p. 31-39.

10.) Cigánykép(telenség)ek. Beszélő. 2004. 2-3. p. 74-86. Elérhető: http://beszelo.c3.hu/04/0203/15dupcsik.htm

11.) La situazione dell’insegnamento della storia contemporanea in Ungheria. In: Cavalli, Alessandro (ed.) Insegnare la storia contemporanea in Europa. Torino: Il Mulino. 2005. p. 327-358.

12.) A magyarországi cigány-kutatások cigányképe. In: Neményi Mária és Szalai Júlia (szerk.) Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. Budapest: Új Mandátum. 2005, p. 255-82.; másodközlés: in: Kántor Zoltán és Majtényi Balázs (szerk.) Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest: Rejtjel, 2005, p. 479-499.

13.) (Tóth Olgával) Családok és formák – változások az utóbbi ötven évben Magyarországon. Demográfia, 50 (2007) 4, p. 430-437.

14.) Polgárosodás-viták az 1970-90-es években. In: Horváth Sándor (szerk.) Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 2008. p. 354-373.

15.) (Tóth Olgával) Az emberekbe vetett bizalom és a családi-, nemi szerepek konzervativizmusa. In: Füstös László, Guba László és Szalma Ivett (szerk.) Társadalmi regiszter 2008/2. Mobilitás, szubjektív jólét és elégedettség, nemi szerepek. Európai Társadalmak Összehasonlító vizsgálata, 7. kötet. Budapest: MTA PTI – MTA SZKI. 2008. p. 63-78.

16.) (Tóth Olgával) Feminizmus helyett familizmus. Demográfia 51. (2008) 4. p. 307-328. Elérhető: http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Demografia/2008_4/Dupcsik_Toth.pdf

17.) (Molnár Emiliával) Country Report on Education: Hungary. Edumigrom Backround Papers, 2008. Elérhető: http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf

18.) (Vajda Rózával) Country Report on Ethnic Relations: Hungary. Edumigrom Backround Papers, 2008. Elérhető: http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryethnicrelations.pdf

19.) A cigánykutatások kritikai elemzése. Kriminológiai Közlemények 66, Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság, 2010. p. 241-257.

20.) (Tóth Olgával) Trust in People and Conservatism of Family and Gender Roles in Hungary and in Some Other European Countries. Journal of Intimate and Public Spheres, Vol. 1 No. 1 (Month 2011), p. 1-9.

21.) Folyamatosságok és változások a magyarországi Balkán-képekben. Fenyvesi Kristóf, Kasznár Veronika Katalin és Orbán Jolán (szerk.) Kelet-nyugati átjárók, I. A kulturális különbözőség poétikája és politikája. Pécs: Jelenkor. 2011. p. 219-231.

22.) Az integráció fogalma a társadalomtudományos és a laikus társadalomképekben az oktatási integráció példáján keresztül. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori magyar társadalomban. Budapest: Argumentum. p. 243-261. 440. oldal. ISBN: 978-963-446-680-2

23.) (Kovách Imrével) Bevezető megjegyzések. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori magyar társadalomban. Budapest: Argumentum. p. 7-14.

24.) (Tóth Olgával) Family Systems and Family Values in 21st-Century Hungary. In: Rajkai, Zsombor (ed.) Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia. Brill. várható megjelenés: 2013. március

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

1.) Gyurkó László: 1956, Sic Itur Ad Astra, 1989, 4-5. p. 123-131.

2.) Korunk hősei. Szelényi Ivánról. BUKSZ, 1994, 2. p. 151-154.

3.) A mi konzervatívunk. Tamás Gáspár Miklósról. Holmi, 1995. 6. 856-862.

4.) Határsértés. Lengyel László könyveiről. Holmi, 1995. 10. p. 1482-89.

5.) Ítéletek és vélemények. Halmai Gábor könyveiről. Holmi. 1996. 6. p. 922-928.

7.) A saját két szemükkel. Paul Hollander: Politikai zarándokok. Nyugati értelmiségiek utazásai a Szovjetunióba, Kínába és Kubába, 1928–1978. Holmi, 1997. 11. p. 1630-1636.

8.) Vonzások és taszítások. Paul Hollander: Anti–Americanism. Holmi, 1999. február. p. 286-289.

9.) Valami elkezdődött. Felkai Gábor (szerk.) A szociológia kialakulása”. Szociológiai Szemle. 2000. 1. p. 165-172.

10.) Kettős játékok. Bruno Latour: Sohasem voltunk modernek. BUKSZ, 2000. 2. p. 111-118.

11.) Kísértetház. Maria Todorova: Imagining the Balkans. Regio. 2000. 4. p. 202-210. (a tartalomjegyzékben tévesen mint „Dupcsik László”)

12.) Édentől keletre. Edward W. Said: Orientalizmus. Holmi. 2001. április. p. 533-541.

13.) Cigánynak születni. Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.) Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. Holmi. 2002. február. p. 240-246.

14.) Tényleg tudjuk? J. L. Gaddis: Most már tudjuk. A hidegháború történetének újraértékelése. Holmi. 2002. április. p. 145-152.

15.) Összecsapva. Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Holmi. 2002. augusztus. p. 1085-1095.

16.) A félig teli pohár. Fleck Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban. BUKSZ. 2002. ősz (3). p. 216-221.

17.) Bevándorlók. W. I. Thomas és F. Znaniecki: A lengyel paraszt Európában és Amerikában. Iskolakultúra. 2002. november. p. 111-114.

18.) Dark Horizons. To Be Born A Gipsy. Essays and Documents, ed. Ágota Horváth, Edit Landau, and Júlia Szalai. East Central Europe/ECE, 29 (2002). part 1-2, p. 373-382.

19.) Felipe Fernández–Armesto: Alternatív világtörténet. BUKSZ, 2003. tavasz, p. 74-78.

20.) Kívül és belül, egyszerre, egeret. Léderer Pál: A szociológus, a módszerei meg a szövege. BUKSZ, 2003. ősz, p. 272-276.

21.) A cigányok története. In: Deszpot Gabriella – Diósi Ágnes (szerk.) Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról, a cigányságért, Fővárosi TEGYESZ – Önkonet, 2004, p. 13-20.

22.) Széteső rendszerek. Emmanuel Todd: A birodalom után. Tanulmány az amerikai rendszer széteséről Holmi, 2004. január. p. 102-116. Elérhető: http://www.holmi.org/pdf/holmi2004-01.pdf

23.) Változó és folyamatos formák. Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái” BUKSZ, 2005. 3. p. 231-239.

24.) „…Itt az alkalom a kivégzésükre”. A roma holokausztról. Holmi, 2006. június. p. 824-832. Elérhető: http://www.holmi.org/2006/06/itt-az-alkalom-a-kivegzesukre

25.)  „Mert állítom, árnyékos”. Nemzetfelfogásokról. BUKSZ, 2006. 4. p. 325-332.

26.) Szemszögek. Történelem– és földrajztankönyvek Balkán–képéről. Iskolakultúra, 2007. 1. 96-104.

27.)  Szeszélyes istenek. Jacques Barzun: Hajnaltól alkonyig. A nyugati kultúra 500 éve. BUKSZ, 2007. 4. p. 301-311. Elérhető: http://buksz.c3.hu/0704/02dupcsik.pdf

28.) A romák a történelem oktatásában. In: Miklósi László (szerk.) Romák a történelemtanításban. Történelemtanárok (17.) Országos Konferenciája 2007. október 13–14. Budapest: Történelemtanárok Egylete, 2008. p. 25-34. Elérhető: http://www.tte.hu/_public/ttorszkonf/dupcsik2007.pdf

29.) Gúzsba kötve. Élet és Irodalom LIII. 2. sz. (2009. január 9.) p. 28. Elérhető: http://www.es.hu/?view=doc;21811

30.)  A hiányzó láncszem. Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Holmi. január. p. 110-117.

31.) A romák integrációja. Fundamentum. 2009. 2. p. 52-54.

32.) Választások Frank Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 1831–1892. Holmi. 2009. szeptember. p. 1252-1258.

33.) What is the Hungarian? In: Res Publica Nowa Special Edition 2009, V4 – Are we East or West? p. 80-82.

34.) Mentalitások és kutatások. Esély, 2010. (21) 2. p. 73-82. Elérhető: http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_2/05dupcsik.indd.pdf  

35.) Trianon egy középiskolai tankönyvben (Repárszky Ildikóval). In: Lőrinc László (szerk.). Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről. Budapest: Történelemtanárok Egylete. 2010. p. 17-20. illetve:

36.) „»Munka, család, lakás« Mit kezdjünk egyes, a Kádár-korhoz kapcsolódó »mítoszokkal« Két tanítási óra?” i. m. 211-213. o. (részlet; a teljes változat: TTE-honlap, Elérhető: http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/egyezzuenk-ki-a-multtal/6644-8222-munka-csalad-lakas-8221)

37.) Válasz a kritikákra (Repárszky Ildikóval). In: Borsodi Csaba (szerk.) Tankönyvvita a 12. évfolyam történelemtankönyveiről. Budapest, 2010. március 19. p. 159-170. Történelemt@nítás. Történelem-szakmódszertani portál. Elérhető: http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/09/tankonyvvita-a-12-evfolyam-tortenelemtankonyveirol/

38.) Társadalmi állapotrajzok. Háló, 2011. 3. p. 5-7.

39.) „Recenziót írni nem érdemes…” (csak muszáj). Szerkesztői bevezető egy új szociológiai kritikai lap elé socio.hu 2011/1, p. 1-4. Elérhető: http://www.socio.hu/1pdf/Bevezetes.pdf

40.) Két könyv az etnikai/nemzeti/nemzetiségi kisebbségekről. socio.hu 2011/1. p. 25-40. Elérhető: http://www.socio.hu/1pdf/dupcsik2.pdf

41.) Helyből és nekifutásból. Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Holmi. 2011. 11. Elérhető:  http://www.holmi.org/2011/11/dupcsik-csaba-helybol-es-nekifutasbol-kover-gyorgya-tiszaeszlari-drama 

42.) Megnevezés, meghatározás, megszámlálhatóság. Elérhető:  http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/Megnevezes_IDEA.pdf 2011 nyara/kora ősze; és http://www.romnet.hu/jegyzetek/2011/06/15/dupcsik_csaba_megnevezes_meghatarozas_megszamlalhatosag

43.) Vagy inkább sírnunk kellene? Szubjektív beszámoló egy konferenciáról. socio.hu 2011/2. p. 1-6. Elérhető: http://www.socio.hu/2pdf/1dupcsik.pdf

44.) Az elegendő harc. Három könyv a XX. századi magyar történelemről. socio.hu 2012. 1. p. 1-9. Elérhető: http://www.socio.hu/3pdf/1dupcsik_elegendo.pdf

45.) Kiszámítható hatások. Barabási Albert-László: Villanások. A jövő kiszámítható. socio.hu 2012/1. p. 18-22. Elérhető: http://www.socio.hu/3pdf/4dupcsik_villanasok.pdf

46.) Szűcs Jenő régióelmélete szociológus szemmel, napjainkból visszatekintve.  socio.hu 2012/2, p. 12-19. http://www.socio.hu/4pdf/dupcsik.pdf

47.) Kánon. Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Holmi, szeptember p. 1166-1171.

48.) Az integráció leckéi. Beharangozó. Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P.Tóth Tamás és Takács Judit (szerk.) (2012) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum. socio.hu 2012/3. p. 37-51. Elérhető: http://www.socio.hu/5pdf/8dupcsik.pdf

Tankönyvek

1.) Történelem IV. XX. század. Tankönyv általános iskolásoknak. (Repárszky Ildikóval) Budapest, Műszaki Kiadó, 2000.

2.) Európa fölénye és katasztrófája (1870–1929) Befejezetlen múlt 5. Történelem tankönyv és szöveggyűjtemény középiskolásoknak (Bihari Péterrel és Repárszky Ildikóval). Budapest, Műszaki Kiadó, 2001. [kétszer?]

3.) A globális világ felé (1929–2000) Befejezetlen múlt 6. Történelem tankönyv és szöveggyűjtemény középiskolásoknak (Repárszky Ildikóval és Ujvári Pállal). Budapest, Műszaki Kiadó, 2001.

4.) Történelem IV. XX. század. Témazáró feladatlapok. (Repárszky Ildikóval) Budapest, Műszaki Kiadó, 2001.

5.) Történelem IV. XX. század. Forrásgyűjtemény képességfejlesztő feladatokkal. (Repárszky Ildikóval) Budapest, Műszaki Kiadó, 2001.

6.) Történelem IV. Középiskolák számára (Repárszky Ildikóval), Budapest, Műszaki Kiadó, 2003.

7.) Történelem a 9. évfolyam számára. Élő történelem I. (Repárszky Ildikóval), Budapest, Műszaki Kiadó, 2009.

8.) Történelem a 10. évfolyam számára. Élő történelem II. (Repárszky Ildikóval), Budapest, Műszaki Kiadó, 2010.

9.) Történelem a 11. évfolyam számára. Élő történelem III. (Repárszky Ildikóval), Budapest, Műszaki Kiadó, 2012.

Translations

1.) Todorova, Maria: „A Balkán” 2000, 2000. július-augusztus, 75-87.old. http://magyar-irodalom.elte.hu/2000/uj/11.htm

2.) Dover, J. K. Görög homoszexualitás. Budapest: Osiris. 2001. p. 282.

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube