Papp, Sándor

Papp, Sándor

Title: Dr. habil. PhD
Gender: M
Year of Birth: 1965
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: 00 3666386 431

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998  PhD
Discipline: Oriental Studies
Title of Thesis: Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. Wien, 2003. S. 407. Schriften der Balkan-Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Nr. 42
Issuing Institution: Universität Wien

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1990, 1992
Discipline(s): History and Turkish Language
Issuing Institution: JATE, ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
SZTE Habilitation 2010
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Early Modern, Economic, and Educational History
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Previous Position Held: Head of Department

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Early Modern History Ottoman-Hungarian Relations
Christian Vassal States and Communities in the Ottoman Empire
Transylvania in the 16th and 17th Centiruies
History of Moldva and Wallachia in the 16th and 17th Centuries
Rákóczi’s War of Independence and His International Relations 
Habsburg Diplomacy and the East

Membership in Research Groups and Projects

Reformed Church Cultural History Research Group, Early Modern Economic, Church and Education History Department

Protestantism and Transylvania Research Group, Early Modern Economic, Church and Education History Department

Ottoman Era Research Group, Szeged University

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2000-2009 Head of Department, Organiser of MA Level Military History Courses at KRE
2008 Head of Ottoman Era Research Group
2013-tól Head of Szeged University Early Modern History Subproject at the Doctoral School of the Faculty of Humanities
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German Fluent
Turkish Fluent
English Moderate
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Member of the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences  
Hungarian History Association  
Turkish-Hungarian Friendly Society  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2005-2007 Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients Humboldt Fellow
2004 Mellon Research Fellowships for Central and Eastern European Post-Doctoral Scholars in Turkey Research Fellow
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Hadnagy Szabolcs,
SZTE
Köprülü Mehmed nagyvezír az erdélyi
források tükrében
Hadnagy Szabolcs
Tóth Hajnalka,
SZTE
A Kanizsával szembeni végvidék
Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése
tükrében 1683 és 1690 között
2012
Cziráki Zsuzsanna,
SZTE
Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a
város fejedelmi szolgáltatásai tükrében,
Bethlen Gábor uralkodása idején
2011
Kovács S. Tibor,
SZTE
Huszárfegyverek a 15-17. században 2009
Çapraz Hüseyin
Şevket Çatağay,
SZTE
Pétervárad 1694. évi török ostroma
nyugati és oszmán források alapján
2011
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szabó András Péter,
ELTE
Haller Gábor - egy 17. századi erdélyi
arisztokrata életpályája
2008
Hidán Csaba László,
DE
Könnyűlovas fegyverzet és hadviselési
mód a XI-XIV. századi Magyarországon
2009
     
     

 

List of Publications

Monographs

Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. Wien, 2003. 407. p. Schriften der Balkan-Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Nr. 42.

Magyarország és az Oszmán Birodalom (a kezdetektől 1540-ig). Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. (Szerk.: Zombori István) Budapest, 2004. 37-90. METEM és Historia Ecclesiastica Hungarica

Hungary and the Ottoman Empire (From the Beginning to 1540).  Fight Against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century (Ed.: Zombori István) Budapest, 2004. 37-90. METEM and Historia Ecclesiastica Hungarica

II. Rákóczi György és a Porta. Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora. (Szerk.: Kármán Gábor – Szabó András) Budapest, 2009. 99-170. L’Harmattan Kiadó. 

Edited Books and Journals

Aetas 1999/4
Aetas 2002/1
Aetas 2003/2 (Co-editor Koszta Lászlóval)
Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában / Europe and Hungary in the Age of Ferenc II Rákóczi. Studia Caroliensia 2004/3-4. (Co-editor Tóth Ferenc)
Aetas 2008/4
Aetas 2011/2

Chapters in Books

Török kérdés Mátyás korában. Mátyás király emlékére halálának 500. évfordulóján. (Szerk.: Szegfű László) Szeged, 1990. 21-28. Belvedere Meridionale Kiskönyvtár.

A steppe a XIII. században. A tatárok kivonulásának 750. évfordulójára.  (Szerk.: Szegfű László) Szeged, 1992. p. 4-9. Belvedere Meridionale Kiskönyvtár.

Gondolatok Bocskai István szultáni megerősítéseihez. (Szerk.: Szegfű László)"Nem búcsúzom..." Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. Szeged, 1994. p. 34-39. Belvedere Meridionale Kiskönyvtár.

Musztafa szegedi szandzsákbég és az 1550. évi török–magyar kárrendezési kísérlet. A régió kulturális központja, Szeged. Fejezetek Szeged város kultúrtörténetéből. (Szerk.: T. Molnár Gizella) Szeged, 1999. 27-44.

Türk–Macar Diplomatik Münasebetleri Başlangıçtan Ortaçağ Macar Krallığı Düşmesine Kadar. Uluslar Arası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Birdirileri İzmir 8-9 Nisan 1999. (Hazırlayan: Yard. Doç. Gökçe, Turan) İzmir, 2000. 91-107.Türk Ocakları İzmir Şubesi

Macar ve Erdel Kralı Olan Bocskai’nin Halifeleri (Tahdil Edilen Bir Berat-i hümayun). CIÉPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XIV. Sempozyumu Bildirileri. (18-22. Eylül 2000, Çeşme) Ankara, 2004. 557-580. Türk Tarih Kurumu

Török-magyar tárgyalások és szerződéskötés 1605-ben. (Szerk.: Violet Barbu és Tüdős Kinga) Historia Manet. Volum Omagial Demény Lajos (Emlékkönyv) Bukarest-Kolozsvár, 2001. 119-135.

A steppe a XIII. században. in: Professoribus Salutem. (Szerk.: Döbör András – Jancsák Csaba – Kiss Gábor Ferenc – Nagy Tamás) Találkozások neves történészekkel. Szeged, 2001. 115-121. Belvedere Meridionale

Christian Vassals on the Northwest Border of the Ottoman Empire. The Turcs Tom. 3. Ottomans. Ankara, 2002. 719-730. Yeni Türkiye Publications

Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Ahidnameleri üzerine bir inceleme: Osmanlı İmparatorluğunun Kuzeybatı Hududundaki Hıristiyan Vassal Ülkeleri. Türkler 10. cild. Ankara, 2002. 744-753.Yeni Türkiye Yayınları

Egy ismeretlen dél-dunántúli török palánk: Berkigát. A Hódoltság régészeti kutatása. (Szerk.: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi) Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 2002 Opuscula Hungarica III. 129-136.

Movements of the Hungarian Estates and the Ottoman Empire at the Turn of the 17th and the 18th Centuries. Mediterrán Tanulmányok, Études sur la région Méditerranéenne 11 (2002) Université de Szeged, Départment d’Histoire Moderne et d’Études Méditteranéennes 125-136.

Rákóczi József hatalomra kerülési kísérlete és a Porta: Forráskritikai vizsgálatok. (Szerk. : Tamás Edit): A Rákóczi- szabadságharc és Közép-Európa.Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára I. Sárospatak, 2003. p. 241-294. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 45.

Berkigát: an Unknown Turkish Palisade in Southern Transdanubia. Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. (Ed.: Gerelyes, Ibolya – Kovács, Gyöngyi) Budapest, 2003. 137-144. Hungarian National Museum

Die osmanische Diplomatie des Rákóczi-Freiheitskampfes. (1703-1711). Studii şi cercetări de Turkologie contemporană. Omagiu Professorului Mihai Maxim. (Coordinator: Felezeu, Călin) Cluj-Napoca, 2004. 73-87. Editura Tribuna

Az első Habsburg-oszmán békeszerződés kétféle értelmezése, avagy Erdély két hatalom vonzásában. Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékének. (Hausner Gábor) 2005. 493-518. Argumentum K.

Ottoman Accounts of the Hungarian Movements against the Habsburgs at the Turn of the 17th and the 18th Centuries. Frontiers of Ottoman studies II. (ed.: Imber, Colin – Kiyotaki, Keiko) 37-48. London - New York, 2005. I.B. Tauris.

First Ottoman-Hungarian Contacts in the Balkans. Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı. (Prof. Dr. Gülsevin, Gürer – Yrd. Doç. Arıkan, Metin) İzmir, 2005. 509-522. Kanyılmaz Matbaası.

A zsitvatoroki békéhez vezető út. Egy állítólagos Habsburg ígéret hátteréhez. „Frigy és békesség legyen …” A bécsi és a zsitvatoroki béke. A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulójára. VIII. Debrecen, 2006. 267-298. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közös kiadása.

Thököly Imrének és Közép-Magyarország népének kiállított szultáni szerződéslevél. İmre Thököly ve Orta Macaristan halkına verilen ahidname-i hümayun. Seres István: Thököly Imre és Törökország. Imre Thököly ve Türkiye. Budapest, 2006. 278-289. Akadémiai Kiadó – Török – Magyar Baráti Társaság.

”Költ Zilhicse hónapban azaz júniusban.” A fordításban fennmaradt, vagy nem törökül írt oszmán dokumentumok dátumaihoz. Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szeged, 2007. 165-176. Belvedere Meridionale

Ştefan cel Mare, le roi Mattias et l’Empire ottoman. Enjeux politiques, Économiques et militaires en Mer Noire. (XIVe-XXIe siècles) Études à la mémoire de Mihail Guboglu. (Sous la direction de: Bilici, Faruk – Cândea, Ionel – Popescu, Anna) Braïla, 2007. 363-390. Musée de Braïla, Éditions Istros.

Das letzte Jahr des „Langen Türkenkrieges” – Die Schlacht der Diplomatie. „Einigkeit und Frieden sollen auf seiten jeder Partei sein” Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). (Hrsg.: Barta, János – Jatzlauk, Manfred – Papp, Klára) Debrecen, 2007. 245-266. Zum 400. Jahrestag des Bocskai-Freiheitskampfes.

Thököly Imre és a törökök. A kuruc állam helye az Oszmán Birodalomban. Imrich Thököly a Turci. Miesto kuruckého v Osmanskej Ríši. (Resumé) 255-267; 267-269. Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. Thököly Imre gróf és felkelése. (Szerk.: Kónya, Peter) Prešov, 2009. Vydalo Vydavatel’stvo Prešovskej university ve Prešove.

Hajdúk és törökök a tizenöt éves háború végén. A hajdúváros Böszörmény. Tanulmányok a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulójára. A 2009. szeptember 12-i tudományos ülésszak anyaga. (Szerkesztette: dr. Nyakas Miklós). Közszolgálati füzetek 5. (Sorozatszerkesztő: Varjasi Imre) Hajdúböszörmény, 2010. 9 -27. HU ISSN 1788-4292

Thököly Imre erdélyi fejedelemsége és a Porta. Az üstökös kegyeltje. Gróf Késmárki Thököly Imre. (Szerk.: Gebei, Sándor) Kiadónak az EKF Törttud. ot írtam be. CzZs.Hajdószoboszló, 2010. 191-208. Hajdú múlt műhely.

Die Inauguration der Krimkhane durch die Hohe Pforte (16-18. Jahrhundert). In: The Crimean Khanate between East and West (15th–18th Century). Ed.: Denise Klein. Wiesbaden, 2012. 75-90. Harrassowitz Verlag. (Forschungen zur osteuropaischen Geschichte Bd. 78.)

Ismeretlen oszmán források Mikes Kelemen utolsó éveiről. Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. (Szerk.: Tüskés Gábor)Historia Litteraria 28. Budapest, 2012. 37-41. Universitas Könyvkiadó. ISSN 1219-8552; ISBN 978-963-9671-39-3

Unbekannte osmanische Dokumente über die letzten Lebensjahre von Kelemen Mikes. Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung. Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exil. The Work of Kelemen Mikes in the Context of Euroean Enlightenment. Trasmission de la littérature et interculturalité en exil. L’œuvre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumières européennes. (Hrsg./ ed./éd.) Gábor Tüskés) Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main- New York-Oxford-Wien, 2012. 61-69. Peter Lang Verlag.  ISBN 978-3-0343-1218-9. 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Három török dokumentum Barcsai Ákos erdélyi fejedelem hatalomra kerüléséről. Szeged, 1991. 21-31. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Sectio Humana 1989-1990.

Egy magyar keletkutató Németországban: Matuz József. (Szerk.: Papp Sándor) Aetas 7 (1992) 3. szám. 106-114.

Az oszmán hódítás török szemmel. Beszélgetés Halil İnalcık professzorral. Belvedere Meridionale 9 (1997) 164-170.

Türkische Dokumente zur Geschichte des Fürstentums Siebenbürgen. Mediterrán Tanulmányok. Études sur la Région Mediterranéenne 8 (1998) 57-76.

Diplomatische Bemühungen der habsburgischen Seite um Siebenbürgen in den Jahren 1551 und 1552. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 89 (1999) 109-133.

II. Murád szultán és I. Ulászló lengyel és magyar király 1444. évi békekötése. Acta Historica Tomus CIX. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. (Szerk.: Dr. Tóth Sándor László) Szeged, 1999. p. 47-62.

Székely Mózes erdélyi fejedelem hatalomra kerülésének diplomáciai tanulságai, avagy egy nagyvezíri előterjesztés (telhis) keletkezése. Aetas 14 (1999) 4. szám. 71-88.

Német gyermekek nyaralása 1918-ban Magyarországon. Belvedere Meridionale 11.(1999 február-március) 1-2 szám. 7-11.

Magyarul fennmaradt török iratok datálási problémái. Mult-kor c. internetes történeti folyóirat www.mult-kor.hu (2001. szeptemberi szám)

Der ungarisch-türkische Friedensvertrag im Jahre 1444. Chronica, Annual of the Institute of History University of Szeged 1(2001) 67-78.

Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál. Diplomatikai vizsgálat a román vajdák szultáni ahdnáméi körül. Aetas 17 (2002) 1. szám. 67-96.

Magyar rendi mozgalmak és az Oszmán Birodalom a 17-18. század fordulóján. Acta Universitatis Szegediensis, Acta historica Tomus CXVI (2002) 129-136. helyett: 59-70

Kárrendezési kísérletek a hódoltságban az 1547. évi békekötés után. Keletkutatás 1996. õsz – 2002. tavasz. A Kőrösi Csoma Társaság folyóirata (Budapest) 141-160.

Hadnagy Szabolcs – Papp Sándor: Békekötési kísérlet a tizenöt éves háború idején, 1601-ben. Aetas 18 (2003) 3. szám. 118-153.

Szabadság vagy járom? A török segítség kérdése a XVII. század végi magyar rendi mozgalmak idején. Studia ad tricentenarium belli principis Francisci Rákóczi pro patria et libertate. Hadtörténelmi Közlemények 116 (2003/2-3.) 633-669.

A Rákóczi-szabadságharc török diplomáciája. Századok 138 (2004/4) 793-821.

From a Transylvanian principality to an Ottoman sanjak. The life of Pál Márkházi, a Hungarian renegade. Chronica 4(2004) 57-67.

Critical survey of letter of donation, confirmation and that of agreement issued by the Ottoman sultans for the ruler of Hungary and Transylvania. Chronica 4(2004) 126-128.

Krimtatarische und ungarische Interessengemeinschaft während des Rákóczi-Freiheitskampfes. Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában / Europe and Hungary in the Age of Ferenc II Rákóczi. Studia Caroliensia 2004/3-4. 63-78.

Critical survey of letter of donation, confirmation and that of agreement issued by the Ottoman sultans for the ruler of Hungary and Transylvania. Chronica 4(2004) 126-128.

Bocskai István török politikája a felkelés előestéjén. Hadtörténelmi Közlemények 117 (2004/4) 1198-1211.Papp Sándor: Krími tatár és magyar érdekazonosság a Rákóczi-szabadságharc idején. Végvári dicsőség nyomában. Tanulmányok Balassi Bálintról és koráról. Szeged, 2004. 41-56. Belvedere Kiskönyvtár 16.

Homonnai Drugeth Bálint fellépése Bocskai örököseként. Studia Caroliensia 2006/1. 133-152.

Stephen the Great, Matthias Corvinus and the Ottoman Empire. Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série. I. Cluj-Napoca, 2007. 107-122.Papp Sándor: József Rákóczi, the last Transylvanian Pretender. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae 61 (2008) 157-180.

Homonnai Drugeth Bálint, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor küzdelme az Erdély feletti hatalomért 1607-ben. Századok 148 (2008/4) 807-848.

Ştefan cel Mare, Mátyás király és az Oszmán Birodalom. Hadtörténelmi Közlemények 121 (2008/2) 303-325.Papp Sándor: A valóság és a fantázia mezsgyéjén éltük meg a magyarságot. (Beszélgetés Tüdős S. Kingával) Aetas 23 (2008) 4. szám. 191-202.

A temesvári vilájet északi határa, a gyulai szandzsák. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 7 (2011) 57. szám. 12-16.

Bethlen Gábor, a Magyar királyság és a Porta (1619-1621). Századok 145 (2011/4) 915-973.Papp Sándor: Muszlim és keresztény közösségek, egyházak és államok autonóm rendszerei az Oszmán Birodalomban. Keletkutatás 2011 tavasz, 25-72.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Ahdname. Encyclopedia of the Ottoman Empire. (Ed.: Ágoston, Gábor – Masters, Bruce) New York, 2009. Facts On File An imprint of Infobase Publishing. 21-22.

Moldavia. Encyclopedia of the Ottoman Empire. (Ed.: Ágoston, Gábor – Masters, Bruce) New York, 2009. Facts On File An imprint of Infobase Publishing. 389-391.

Transylvania. Encyclopedia of the Ottoman Empire. (Ed.: Ágoston, Gábor – Masters, Bruce) New York, 2009. Facts On File An imprint of Infobase Publishing. 570-571.

Wallachia. Encyclopedia of the Ottoman Empire. (Ed.: Ágoston, Gábor – Masters, Bruce) New York, 2009. Facts On File An imprint of Infobase Publishing. 588-590.

Slovakya. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 37. kötet. İstanbul, 2009. 337-339. I    SBN 975-389-427-9. A köteté: ISBN 978-975-389-589-7.

Segedin. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 36. kötet. İstanbul, 2009. 306-309. ISBN 975-389-427-9. A köteté: ISBN 978-975-389-566-8.

Peçuy. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 34. kötet. İstanbul, 2007. 214-216. ISBN 975-389-427-9. A köteté: ISBN 975-389-456-2. 

Book Reviews

Erdély és a török Porta viszonya a mai román történetírásban. Cristina Feneşan: Constituirea principatului autonom al Transilvaniei. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997. 347. old. Aetas 18 (2003) 2. szám. 189-195.

Markus Koller: Eine Geschellschaft im Wandel. Die Osmanische Herrschaft in Ungarn in 17. Jahrhundert (1606-1683) Forschung zur Geschichte des östlichen Mitteleuropa 37. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010. 226. o. Századok 144 évf (2011) 5. szám. 1311-1316.

Translations

Feridun M. Emecen: Egy régi imágó újbóli felfedezése: Oguz hagyomány és Közép-Ázsia ismerete az első oszmán krónikákban. Aetas 14 (1999) 4. szám. 19-26. (fordítás török nyelvről)

Claudia Römer: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-Ausztriában. Aetas 14 (1999) 4. szám. 66-70. (fordítás német nyelvről)

„Én azonban azt gondolom, hogy nekünk még hosszú ideig forráskiadásra lesz szükségünk“ Beszélgetés Markus Köhbachhal, a Bécsi Egyetem Orientalisztikai Intézetének vezetőjével. (Beszélgetést készítette Papp Sándor) Aetas 14 (1999) 4. szám. 168-172. (fordítás német nyelvről)

Markus Köhbach: Çasar vagy imperator? A római császárok oszmánok által használt megszólításairól a zsitvatoroki békét követően. Aetas 14 (1999) 4. szám. 177-183. (fordítás német nyelvről)

İdris Bostan: A szultáni ágyúöntő műhelyben (Tophâne-i Âmire) folyó tevékenység a 16. század elején. Aetas 18 (2003) 2. szám. 5-20. (fordítás török nyelvről)

Macar Kıralı Matyaş Corvin’ın Macarca Mektuplarının Çevirisi. Okur Meriç, Münevver: Sultan Cem Hayatı, Esareti, Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirleri. İstanbul, 2009. (fordítás magyarról törökre)

Feridun M. Emecen: Az oszmán állam sztyeppei határai és a moldvai kijáró. (fordítás török nyelvről) Aetas 18 (2003) 2. szám. 21-29.

Bayram Nazır: Kísérletek Kossuth Lajos Kütahjából való megszöktetésére és az Oszmán Birodalom által tett ellenintézkedések. (fordítás török nyelvről) Aetas 18 (2003) 2. szám. 97-100.

Ebubekir Sofuoğlu: Az Oszmán Birodalom és a magyar menekültek kiadatásának megtagadása. Aetas 18 (2003) 2. szám. 101-108. (fordítás török nyelvről) 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

2003 Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában / Europe and Hungary in the Age of Ferenc II Rákóczi. (In acciciation with Ferenc Tóth, István Czigány, László Kontler and  János Kalmár)

2004 Konferencia Bocskai István rendi felkelésének 400. évfordulójára. (In assiciation with Péter Szabó)

2009 „In the Eyes of the Neighbours“. Stereotypes an National Characteristics in Middle-East Europe. „In den Augen der Nachbarn“. Nationalcharakterologien im Donau-Karpatenraum. 4-7. May 2009 – 4-7. Mai 2009 Szeged.

2011 Politikai játszmák – bujdosói hétköznapok, KRE BTK (In association with György, Kurucz and Csoma, Zsigmond)  

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

A törökök földrajzi képe hazánkról. 1993. május 5. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

Báthori István török kapcsolatai a szultáni ahdnámék tükrében. 1993. október 7. Hódmezővásárhely

Gondolatok Bocskai István szultáni megerősítéseihez. 1993. december 7. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

Bocskai István török szövetsége és annak utóélete. 1994. április 6-8. A tizenöt éves háború 1591-1606. Nemzetközi konferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében, Budapest

Musztafa szegedi szandzsákbég és a hódoltsági káresetek rendezésére történt 1550. évi kísérlet 1997. máj. 5. Szeged Városi Önkormányzat, Díszterem (Az erről készült videófilmet többször leadta a szegedi városi TV.)

Diplomatische Bemühungen der habsburgischen Seite um Siebenbürgen in den Jahren 1551 und 1552. 1998. szept. 22. Bécs: International Congress of Turkish Studies 13th CIEPO Symposium

Ferdinánd király érvei Erdély 1551. évi megszállásáról. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályán: Fiatal kutatók (Bolyai ösztöndíjasok fóruma.)1998. nov. 5.

Erken Dönem Macar-Osmanlı diplomatik ilişkileri. Erzurum, egyetemi előadás 1999 március.

Türk–Macar Diplomatik Münasebetleri Başlangıçtan Ortaçağ Macar Krallığı Düşmesine Kadar (Török–magyar diplomáciai kapcsolatok a kezdetektől a középkori Magyar Királyság bukásáig.) A Türk Ocakları İzmir Şubesi nemzetközi történeti kongresszusán 1999 április 8-10. között.

Szapolyai János király török szövetsége és a szultán esküje és a szerződéslevele körüli problémák. Előadás a Szegedi Akadémiai Bizottság székhelyén 1999. november 4-én a Tudomány Napja tiszteletére a SZAB Magyar Történeti Munkabizottsága által rendezett felolvasó ülésen.

Egy ismeretlen dél-dunántúli török palánk: Berkigát. "A magyarországi török hódoltság régészeti kutatása" c. konferencia 2001. május 25-26. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. Megjelenik a Nemzeti Múzeum kiadványában angolul.

Személyes találkozók a szultánok és vazallusaik között. Temes és Csongrád megyei régiók fiatal történészeinek találkozója. 2000. június 9.

From the Transylvanian Principality to an Ottoman Sancak: The Life of a Hungarian Renegade (Paul Márkházy) XXXVIth International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS). 2000. augusztus 27.-szeptember 2. Palais des Congrés, Montréal, Kanada.

Macaristan Kralına ve Erdel Hakimine verilen Tahrif Edilmiş Berat-i hümayun. 14. CIEPO Uluslararası Türk İncelemeleri Sempozyumu. 2000. szeptember 18-22. İzmir, Törökország

Habsburg-ellenes magyar rendi mozgalmak és az Oszmán Birodalom a 17-18. század fordulóján. A modernizáció határai. Tradíció és integráció hazánk és a Mediterráneum történetében. (18-20. század) Szeged, 2001. szeptember 19-21.

Nagy Szülejmán utolsó hadjárata és Erdély. Konferencia a történelem forrásairól a Miskolci Egyetemen. (Szerv.: Bessenyei József) 2001. november. 30.

The Ottoman Relations of the Hungarian Movements against the Habsburgs at the Turn of the 17th and the 18th Centuries. 16th Congress of the Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIÉPO) in London School of Economics and Political Science London, 2002. július 8-12.

Ferdinánd király és Erdély. Eger 1552. évi török ostroma diplomáciai előzménye. Politikai Konferencia a történelemtanárok részére Eger vára török ostroma 450. évfordulója kapcsán 2002. október
Habsburg-ellenes magyar mozgalmak török kapcsolatai a XVII. század második felében. Hadtörténeti Múzeum és Intézet konferenciája 2002. december 9.

Hungarian-Ottoman peace-treaties until 1526: Made, Kept, Broken. Amerikai Mediterránum Társaság Konferenciája. 2003. május 2. CEU, Budapest.

Die osmanische Diplomatie des Rákóczi-Freiheitskampfes (1703-1711). Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában. Budapest, 2003. szeptember 24-26.

Rákóczi József és az Oszmán Birodalom. Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. 2003. október 2-4. Sárospatak – Vaja

Siebenbürgen zwischen Wien und der Hohen Pforte. Das Verbindende der Kulturen. Wien (INST), 7-9. 11. 2003.

Macaristan ve Türkiye tarihi münasebetleri. Kütahya, Előadás az egyetem színháztermében. 2003. 04.

Avrupalı Kaynaklarında Osmanlı Tarihi. Kütahya, Egyetemi előadás.  2003. 04.

Magyarország az Oszmán Birodalomban (1529-1541). Közép-Európa harca a török ellen a 16. sz. első felében. Szeged, 2003. november 27-28. Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Móra Ferenc Múzeum Szeged.

Hungarian-Ottoman Diplomatic Relation until 1526. Tuniszi Egyetem, 2003. december 11-13. Tunézia.

Ein tatarischer Doppelagent zwischen Ungarn und der Hohen Pforte während des Rákóczi-Freiheitskampfes. CIÉPO-16 (Comité International D’études Pré-Ottomanes et Ottomanes – International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) Warszawa, 14. 06. 2004.

Az oszmánli-török szakrális nyelvhasználata. Szakralitás—nyelvhasználat. Konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikáció Tanszéke szervezésében. 2004. 11. 19.

Homonnai Drugeth Bálint fellépése Bocskai örököseként. A Bocskai István által vezetett Habsburg-ellenes rendi felkelés kitörésének 400. évfordulója alkalmából. 2004. 12. 06.

Thököly Imre. Műhelybeszélgetések vitasorozat második előadása. MTA Székház, Roosevelt-tér 9. 2004. 10. 13. (Együtt Varga J. Jánossal és Czigány Istvánnal).

Egy tatár kettős ügynök működése II. Rákóczi Ferenc és a Porta között. „A végvári dicsőség nyomában“ Tudományos emlékülés. SZTE-JGYTF, 2004. 10. 26.

Nagy István, Hunyadi Mátyás és a törökök. Két európai keresztény uralkodó a középkor végén: Nagy István és Hunyadi Mátyás. Szeged, SZTE-Románia Nagykövetsége közös rendezvénye. 2004. 10. 28-29.

Bocskai István török politikája. Nemzetvédelmi Egyetem. 2004. 11. 17.

Bocskai István utódlása és a törökök. KRE-Kora Újkori Magyar és Egy. Tört. Tanszék. Hitudományi Kar, Díszterem. 2004. 12. 06.

Bocskai István török politikája. Előadás az MTA Filozófiai és történettudományok Osztályán. 2006. 02. 21.

Bocskai és a törökök. Bocskai István Tudományos emlékülés. Hajdúszoboszló, Városháza díszterme. 2006. 09. 08.

A zsitvatoroki béke felé vezető út. Konferencia a Debreceni Egyetemen 2006. 09. 14-15.

Nándorfehérvári diadal és Dél-Magyarország. Konferencia. Dugonics András Piarista Gimnázium. 2007. 03. 9-10.

Az ónodi országgyűlés és Konstantinápoly. 2007. 06. 14. Konferencia, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest

Thököly Imre és a Porta (az 1690. évi visszatérési kísérlet). Hajdúszoboszló, 2007. 09. 25-26.

Thököly Imre és a törökök. Konferencia Thököly Imre és Eperjes kapcsolatairól. 2007. 11. 18.

Báthory, Homonnai és Rákóczi trónküzdelméről. Báthory Gábor és kora nemzetközi konferencia. Deberecen -Nyírbátor, 2008. 11.16-17.

Das Krimkhanat und die beiden Donaufürstentümer als Vasallen des Osmanischen Reiches im 17. Jahrhundert. München, 2008 március.

Felső-és Alsó-Magyarország kapcsolatai Erdélyhez és az Oszmán Birodalomhoz. A Szegedi Tudományegyetem és az Eperjesi Tudományegyetem közös konferenciája: Középkori-kora újkori életpályák. Eperjes, 2008. 11. 12. 

Nationalstereotypen und Quellenkritik (Einführung). „In the Eyes of the Neighbours“. Stereotypes an National Characteristics in Middle-East Europe. „In den Augen der Nachbarn“. Nationalcharakterologien im Donau-Karpatenraum. 4-7. May 2009 – 4.-7. Mai 2009 Szeged. (szervezők: Cziráki Zsuzsanna – Papp Sándor).

Báthory István, a király és fejedelem a két világ – Kelet és Nyugat – határán. Báthory István emlékünnepség az MTA SZAB székházában. 2009. 05. 12.

Continuity and Change in the Contacts of the Ottoman Empire and Its Vassals. The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth – Seventeenth Centuries. A Comparative Perspective. 21-23 May 2009. Dubrovnik. Organisator: Geisteswissenschaftliches Zemtrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig.

Magyar Királyság, Erdély és a Partium 1607/8-ban és a törökök. Konferencia Hajdúböszörmény újjátelepítésének 400. évfordulójára. 2009. 09. 12.

Fürst Gabriel Bethlens Friedensoptionen und –Strategien zwischen dem Habsburger- und dem Osmanenreich. Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: Das Osmanische Reich in Europa (16-18. Jh.) Organisator: Projektgruppe „Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Vergleichende Studien zu Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen“ am Geisteswissenschaftlichen Zemtrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig. Salzburg, 1-3. 10. 2009.

Egy azeri kánság az oszmánok fennhatósága alatt: Sírván (1723). Magyarország- Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde“ IV Nemzetközi Tudományos Konferencia (történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet). Budapest, 2009. 11. 18-20.

Korruption oder Geschenkgabe im Osmanischen Reich: pişkeş. Universität Leipzig, 2009. 12. 04. Konferencia előadás.

Gesezliche Garantie für die christliche Gemeinden im Osmanischen Reich. Geisteswissenschaftlichen Zemtrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig. 2010. 02. 25. Nyilvános előadás.

Vergleichende Untersuchung zwei osmanischer Provinzzentren: Pécs und Szeged. Berlin, 2010. 02. 19. Nyilvános előadás a Deutsch-Ungarische Gesellschaft szervezésében.

Keresztény államok és közösségek az iszlám uralma alatt. Debrecen, 2010. 03. 23. Meghívásos előadás a Debreceni Egyetem Történeti Intézetében.

Az oszmán levéltárak feltárása és Karácson Imre. Szeged, 2010. 09. 24. Előadás Prof. Dr. Ivanics Mária 60. születésnapjára rendezett felolvasóülésen.

A Maros-menti rácok és az utolsó kurucok felkelése a Rákócziak zászlaja alatt. Makó, 2010. 09. 25. Nyilvános előadás a Polgármesteri hivatal által rendezett Honvédnap alatt.

Mekkora értéket képviseltek a Rákóczi okmányok Konstantinápolyban a 20. század elején. 2010. 10. 01. Dunaszerdahely. Nemzetközi Vámbéri konferencia.

Török idők Béké megyében. Gyula, 2010. 10. 29. Megyetörténet –igazgatástörténet Konferencia.

A Rákóczi-emigrációra és Mikes Kelemenre vonatkozó ismeretlen török iratok. Bujdosó hétköznapok. Mikes Kelemen konferencia. 2011. május 15. KRE BTK.

Újabb adatok Mikes Kelemen és a bujdosók törökországi életéhez Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön „In memoriam Demény Lajos“ konferencia és Az erdélyi fejedelmek székelyeknek adott címereslevelei válogatás a Magyar Országos Levéltár okleveleiből kiállítás 2011. szeptember 22-23.

Unbekannte osmanische Quellen zur Lebensgeschichte von Kelemen Mikes, Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung, Internationale Tagung und Humboldt-Kolleg des Instituts für Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 12.–15. Oktober 2011 Donnerstag, 13. Oktober

Zwei Modelle des Gesandtschaftswesens: Habsburg und Siebenbürgen. Die Pforte der Glückselegkeit durchschreiten / Entering the Gate of Felicity. Formen der diplomatischen Repräsentation der christlichen Mächte im frühneuzeitlichen Istanbul. Leipzig 14-16. Oktober 2011. Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in der Universität Leipzig. (GWZO).

A Porta külpolitikája a Prut melletti csata előtt és a Rákóczi-féle szabadságharc. Cum Deo pro patria et libertate. Balassi Intézet, Moszkvai Magyar Kulturális és Tudományos Intézet. Az Orosz Tudományos Akamémia Szlavisztikai Intézete, MTA Történettudományi Intézete, Moszkva, 2011. 10. 27-28.

Makkai László Erdélye, erdélyi kutatásai, eredményei. A Makkai család az erdélyi és magyar református egyház művelődéstörténetében. KRE BTK 2011. 11. 29. 

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube