K. Csízy, Katalin

K. Csízy, Katalin

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +36 (1) 483-2875

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: Antiquity – Literature
Title of Thesis: Proverbs and proverbial phrases in Julian the Apostate’ writings
Issuing Institution: PPKE BTK

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1999, 2000, 2001
Discipline(s): History, Greek, Latin
Issuing Institution: ELTE BTK

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Senior Lecturer

Previous Employer: University of Pannonia
Previous Position Held: Senior Lecturer

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

History of Genre of Speculum Regum – Sources of St. Stephen’s Admonitions
Ideology in Late Antiquity (Philosophical Schools and Religion)
Rhetorical Tradition in 4th cent. A.D.
Julian the Apostate and his Time

Membership in Research Groups and Projects

University of Debrecen TÁMOP
„The Latin Literacy in Hungary and the Classical Culture” – external member
University of Debrecen OTKA (104789)
„System of Ideology of Ethic, Duty and Sin from Cicero to St. Stephen” – external member

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German Advanced („C” – Goethe Institute)
English Intermediate
French Elementary
Modern Greek Elementary
Latin Degree
Ancient Greek Degree
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Member of Public Body of Hungarian Academy of Sciences (Code: 17599)  
Member of the Veszprém Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences (VEAB)  
Hungarian Society for Ancient Studies  
Hungarian Philosophical Society  
Hungarian Patristic Society  
Hungarian Neolatin Society  
Hungarian Historical Society  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
October 16-24, 2010 University of Corfu
(Institute of History)
Guest Professorship (LLP Erasmus)
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata beszédeiben. Piliscsaba: PPKE-BTK, 2006. 265 oldal p. (378 572 karakter) (Auctores Graeci et Latini; -.

Edited Books and Journals

Chapters in Books

Über die Relation der Tugenden eines Priesters und eines Herrschers. Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. In: Czeglédy A, Horváth L, Krähling E, Laczkó K, Ligeti D Á, Mayer Gy (szerk.) Pietas non sola Romana: Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata.Budapest: Typotex, 2010. pp. 121-130. (ISBN:9589639548243)

A filozófia definíciójáról. In: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán (szerk.) Pro Philosophia Évkönyv - 2008. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. p. 227.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A Pythagoras-életrajzok misztikus elemei. Orpheus Noster V. évf. (2013) 1,

Goethe und der Neuplatonismus. CLASSICA. MEDIAEVALIA. NEOLATINA VI Debrecen pp. (2012)

Sancta Novitas. CLASSICA. MEDIAEVALIA. NEOLATINA VI Debrecen pp. (2012)

Virtutes in Libello De Institutione morum – Az Intelmek erényei. CLASSICA. MEDIAEVALIA. NEOLATINA VI Debrecen pp. (2012)

Über die Relation zwischen den Tugenden eines Priesters und eines Herrschers.: Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 50:(1) pp. 79-87. Paper DOI: 10.1556/AAnt.50.2010.1.5. p. 9 (2010)

Emperor and Priest. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 50:(4) pp. 419-430.  Paper DOI: 10.1556/AAnt.50.2010.4.5. p. 12 (2010)

Iulianus Apostata, a "Hitehagyott" császár életútja. MEDITERRÁN VILÁG 8: pp. 162-177. (2008)

Porphyrios: pros Markellan.: Porphyrios, tés aléthinés sophias erastés. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 47:(2) pp. 227-236. (2007)

DOI / Teljes dokumentum / Dokumentum a kiadónál

Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 47:(4) pp. 421-431. (2007)

DOI / Teljes dokumentum /

Gnomen im klassischen Altertum. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 46:(4) pp. 329-340. (2006)

DOI / Teljes dokumentum / Dokumentum a kiadónál

Iulianus és a Duna. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 48: pp. 91-100. (2004)

Chronologische Probleme im Zusammenhang mit der Erziehung des Kaisers Julian. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 44: pp. 109-114. (2004)

Vizsgálat Vergilius Eklogáinak elrendezése körül. ÓKORTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ IV: pp. 14-18. (1999)

Kirké barlangja Iulianus értelmezésében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 48: pp. 143-147. (2004)

Hélios szerepe és azonosítása Iulianos Hérakleios elleni beszédében (Or. VII.). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 44:(1-2) pp. 223-228. (2000)

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Proverbien und proverbiale Redewendungen in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. In: Földes Csaba (szerk.) Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Vorträge von EUROPHRAS 2006. Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15 – 18. Juni 2006 in Veszprém/Ungarn. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. pp. 703-710. (ISBN:978-3-8233-6534-1)

Politikum és közmondások a kései antikvitásban. In: Garaczi Imre, Szilágyi István (szerk.) Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém, Magyarország, 2007.11.23-2007.11.24. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, pp. 16-20.(ISBN:978-963-87056-7-9)

Book Reviews

Havas L.: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debrecen 2011. ORPHEUS NOSTER IV. évf. (1) pp. 110-112 p. 3 (2012)

Havas L.: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debrecen 2011. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XIX. „A historiográfia műhelyében” DE Debrecen pp. 185-189. p. 4 2011 (2012)

Szemerkényi Á.: Közmondások és szólások. MAGYAR NYELVŐR 134:(2) pp. 254-256. p. 3 (2010)

Havas L., Kiss S.: Uralkodó és polgár antik tükörben. Debrecen 2007. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 124-126. p. 3 (2010) 

Translations

Klaus Rosen: Iulianus császár - A kereszténységtől a pogányságig vezető úton. MEDITERRÁN VILÁG 8: pp. 178-206. (2008) 

Creative Writing

Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben. 2006. (PhD) 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/12/09/12/Reformatus_magazin_2012_december_9_.aspx

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube