Sárközy, Miklós

Sárközy, Miklós

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1976
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2008
Discipline: Iranian Studies
Title of Thesis: The history of Tabaristān’s principalities in the first centuries of Islam before the Mongol period
Issuing Institution: Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): History, Iranian Studies
Issuing Institution: Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University, Faculty of Humanities Pázmány Péter Catholic University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Tarbiat Modarres University of Tehran, Istituto Universitario Orientale of Naples language course, Erasmus  2000, 2001
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Head of Department, Associate Professor

Previous Employer: Faculty of Humanities, University of Pécs (PTE)
Previous Position Held: assistant research fellow

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Ancient and Early Mediaeval Near Eastern and Central Asian History, Islamic History, Religious Studies, Iranian Studies, Silk Road Studies

Membership in Research Groups and Projects

Research Group of Hungarian Prehistory, Research Centre for Humanities, Hungarian Academy of Sciences (http://tti.btk.mta.hu/)

Scientific Board of the Arminius Vámbéry Studies (www.vambery.sk)

Anthologia Nizarica Ismailitica Project (Department of Semitic Philology and Arabic Studies, ELTE)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005-2006 ELTE GÉPESKÖNYV Project (Online Teaching Materials for Middle Eastern History)
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Persian fluent (near native)
English fluent (near native)
Italian read and spoken intermediate level
German read and spoken intermediate level
Russian read and spoken intermediate level
French read and spoken intermediate level
Tajik read and spoken intermediate level
Old Persian read
Middle Persian read
Latin read
Ancient Greek read
Classical Arab read
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association for the Study of Persianate Societies membership
International Hafez Society  
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2013 Institute of Ismaili Studies (IIS), London visiting research fellowship (10 months)
September 2013 University of Bergen (Norway) guest lectures on Late Antique Middle Eastern History
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Szabolcs Felföldi,
Institute of Archaeology, SZTE
Life at the Silk Road, the Archaeology of Niya 2013
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Mohammad Taghi Rouhi – Sárközy Miklós: Irán, a négy évszak országa, [’Iran the Land of Four Seasons’] Budapest 2009.

Sárközy Miklós (vál.) Perzsa közmondások [’Persian Proverbs’], Kelet Kiadó, Budapest 2010.  

Edited Books and Journals

Khaled Hosseini Kite Runner, Tericum, Budapest 2005.

Khaled Hosseini  A Thousand Splendid Suns, Tericum, Budapest 2008.

Vámbéry, Á. The History of Bokhara  Dunájska Streda 2010.

Rašīd al-Dīn Hamadānī: Ughūznāma, L’Harmattan 2010

www.merretartiran.hu [’Where is Iran going?’] Eds. Erzsébet, N.Rózsa, Miklós Sárközy, 2011.

Chapters in Books

’Az ókori Irán és az Újbabiloni Birodalom politika kapcsolatai Kr.e. 626 és Kr. 539 között’ [’The Political Contacts of  Ancient Iran and Neo-Babylonian Empire’]  Történ Ész 3. évf. 3-4. Pécs 1995.285-294.

’Sādeq Hedāyat élete és munkássága’ [’The Life and Works of Sādeq Hedāyat’]  Leszkovszki A. (szerk.) A Lidércfény, Székesfehérvár 2000.35-41.

Marco Polo utazásai [’The Travelogue of Marco Polo’]  iráni, közép-ázsiai és ókeresztény jegyzetek (notes on Iran, Central Asia and Late Antique Christianity, with Ágnes Birtalan, Barnabás Csongor és István Hajnal) Budapest 2003. 433-491.

Ferdousi és a Ôabarestāni Bāvandida dinasztia [’Firdawsī and the Bāwandid Dynasty in Óabaristān’] Csirkés F., Csorba Gy., Sudár B. és Takács Z. B. (szerk.) Függőkert, Orientalisztikai tanulmányok 2. Budapest 2005. 135-161.

Mithras és misztériumai [’Mithras and his Mysteriums’] I-II. László L., Nagy L., Szabó Á. (szerk.), Óperzsa feliratok és  avesztai  himnuszok  fordítása és a kötet  prehellenisztikus  részének  szakmai  ellenőrzése, [’Translation of Old Persian and Avestan  Hymns and Review of the Prehellenic Part] vol. I. Budapest 2005. 19-62.

Mongol kán – muszlim szultán – iráni padisah: a Ghāzānnāme és az iráni mongol arisztokrácia énképe a XIV. század derekán [’Mongol Khan – Muslim Sultan – Iranian Padishah – the Ghāzānnāme  and the Identity of the Iranian Mongol Aristocracy in the Middle of the 14th century’] Testis temporum, vita memoriae, Ünnepi Tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára, Studia Caroliensia, A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata (3-4) Budapest 2006.  31-46.

’Irán az iszlám előtt’[’The History of Iran before the Islam’] http://christal.elte.hu/Okor-Kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=38.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia: Gépeskönyv Budapest 2006.

’Az iszlám kori Irán’[’The History of Iran in the Islamic Period’] http://christal.elte.hu/Okor-Kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=44.html (online tanulmány, kronológia és fogalomtár) Vásáry I. (szerk.) Keleti történeti kronológia in: Gépeskönyv Budapest 2006.

A Sāsānida eredetmítosz továbbélése a korai muszlim Tabarestānban, Keletkutatás 2002 ősz –2006 ősz [2007]  9-23. [’The Survival of the Myth on the Origins of the Sāsānians in Islamic Óabaristān’]

Eszter és Mordechai nyomában  Hamadánban, [’On the  Footsteps of Ester and Mordechai in Hamadan’]   www.pilpul.net, Budapest 2006. (online tanulmány)

Farndon, J. Merre tart Irán, Félelmek és tények, [’Where does Iran go, Fears and Facts’] HVG könyvek, szaklektorálás valamint az alábbi fejezetek szerzősége: ’Kultúrtörténeti áttekintés’ (131-137.)’ [’Brief Cultural History of Iran’]  Irán és a magyarok’[’Iran and the Hungarians’]  (137-142.)  ’Kronológiai áttekintés’ [’Chronological Review’] (153-157.) ’Név- és fogalommagyarázat’ [’Lexikon’]  (159-166.) Budapest 2006.

’A szarmata nyelv’ [’The Language of the Sarmathians’] in: Fehér B. Pannónia latin nyelvtörténete, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest 2007. 485-487.

’Párthia öröksége Perzsiában, Arsakida (párthus) legitimációs kihívások a Szászánida Birodalomban’ [’The Legacy  of Parthia in Persia, Arsacid Challenges of Legitimacy in the Sasanian Empire’] Ókor VI. évf. 3. sz. 2007. 32-40.

’A szaszanida dinasztia legitimációs technikáinak hatása a koraiszlámkori Iránban’ [’The Influence of Sasanian Legitimacy Strategies in Early Islamic Iran’] Gedő É. és Horváth E. Hatalom, legitimáció, ideológia, történeti tanulmányok, Budapest, 2007 (2008) 30-48.

’Királyi vadászat – királyi trónbitorlás I. – egy vándormotívum óperzsa korra vonatkozó antik forrásokban’ [’Royal Hunting – Royal Usurpation I.  – a Topos in Antique Sources Relating to the Old Persian Period’] Fehér B, Könczöl M. (szerk.) Orpheusz távozik, tanulmányok Sarkady János emlékére, Budapest 2007. 225-244.

’Megjegyzések Vámbéry Árminnak a Perszepoliszban és az iráni síita zarándokhelyeken tett látogatásairól ’ Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 16. (2008). 25-37. [’Notes on the Visits of Vambery in Persepolis and in Shiite Pilgrimage Sites’]

’Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – a történeti emlékezet alternatívái a sāsānida kori Iránban’[’ Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – the Alternatives of Historical Recollection in Sasanian Iran’] Orpheus Noster I. évf. 1. sz. 2009 (2010) 33-48.

’Irán és Izrael közös gyermeke: Nagy Kürosz emlékezete az elő-ázsiai forrásokban.’ [’The Common Child of Iran and Israel: The Memory of Cyrus the Great in Near-Eastern Sources’]  Ókor VIII. évf. 2. sz. 2009. 21-28.

’Vámbéry és a Bokhara története’ [’Vámbéry and The History of Bokhara’] in: Vámbéry Á. Bokhara története, a legrégibb időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után,  Dunájska Streda, Slovakia 2010. 485-499.

’Egy telem a persa fővárosban’ megjegyzések Kégl Sándor perzsiai tanulmányútjához’[ ’A Winter spent in the Persian Capital’ – Notes on the Study Tour of Alexander Kégl in Persia’] In: Dévényi K. Kelecsényi Á. (szerk.) Varietas delectat, Tanulmányok Kégl Sándorról, Akadémai Kiadó, Budapest 2010. 47-60.

آغاز ایرانشناسی در مجارستان: زندگینامه یکی از شاگردان آرمینیوس وامبری: شاندور (الکسندر) کیگل[’ The Origins of Iranian Studies in Hungary: the Biography of one of the Pupils of Arminius Vambery: Alexander Kégl’]

http://kegl.mtak.hu/hu/03.htm 2010.

’A perzsa király asztalánál – étellista a későszászánida Iránból’, [ ’At the Table of the Persian King – a List of Food from the Late Sasanian Iran’] Orpheus Noster II. évf. 1. sz. 2010. 93-112.

’Utószó’ [’Postscript’]  in: Sárközy Miklós Perzsa közmondások, Budapest 2010. 181-188.

‘Notes on the Parthian background of Bahrām Čūbīn’ in: Czeglédy A. Horváth L. Kraehling E. Laczkó K. Ligeti D. Á. Mayer Gy. (eds.) Pietas non sola Romana, Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, Budapest 2010. 501-510.

’The ”long 19th Century” in Iran – Persian History under the Qajar Dynasty’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010.18-20.

‘The East travels to the West: The Qajar Shahs Touring Europe int he 19th and 20th Century’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010. 21-25.

’Iráni zsidók, zsidó irániak – vázlat az iráni zsidó identitásokról a modern Iránban’ [’Iranian Jews, Jewish Iranians – a Survey of Jewish Identities in Modern Iran’]
http://www.merretartiran.hu/doc/Ir%C3%A1ni%20zsid%C3%B3k,%20zsid%C3%B3%20ir%C3%A1niak/index.html Budapest 2011.

‘Kégl Sándor tanulmányai, tudományos öröksége’ [ ‘The Studies of Sándor Kégl and his Scientific Heritage’] In:  Dévényi K. (szerk.) A perzsa irodalom vonzásában, válogatott tanulmányok [ ‘ In the Eclipse of the Persian Literature, Selected Articles’] Budapest 2012. 9-23.

‘A szeplőtelen szűztől a síita Vatikánig’ [‘From the Immaculate Virgin to the Shiite Vatican’] In: Xeravits G.- Nagy. E. (szerk.) Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig [ ‘Holy Cities, Holy Areas from Tibet to Ethiopia’]  Budapest 2012. 113-137.

‘Szexideál, prostitúció és női szerepek a szászánida Perzsiában’ [‘Ideal for Sex, Prostitution and Women’s Roles in Sasanian Persia’’] Ókor, 2012. XI. évf. 3. sz. 55-63. 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

’The Survival of the Myth of the Sāsānians in Early Islamic Tabaristān’ Szabó Á.- Vargyas P.(szerk.) Cultus deorum studia religionum ad historiam vol. III. Res Medievalia et recentiora ab Oriens ad Europa, In memoriam István Tóth, Pécs-Budapest 2008. 21-36.

‘Notes on the Parthian background of Bahrām Čūbīn’ in: Czeglédy A. Horváth L. Kraehling E. Laczkó K. Ligeti D. Á. Mayer Gy. (eds.) Pietas non sola Romana, Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, Budapest 2010. 501-510.

’The ”long 19th Century” in Iran – Persian History under the Qajar Dynasty’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010.18-20.

‘The East travels to the West: The Qajar Shahs Touring Europe int he 19th and 20th Century’ Kelényi B. – Szántó I. (eds.) Artisans at the Crossroads, Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest 2010. 21-25.

’A Sasanian Taxation List or an Early Islamic Booty?  A Medieval Persian Source and the Sasanian Taxation System’ Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies, Pécs 2012. (forthcoming)

’The Sultan and the Defiant Prince, Questions of Legitimacy in Hunting Episodes of Tabaristān’  R. Gleave: (ed.) Legitimate and Illegitimate Violence in Islam, Exeter 2012. (Forthcoming)

‘The Legacy of Alexander Kégl’ In:  Dévényi K. (szerk.) A perzsa irodalom vonzásában, válogatott tanulmányok [‘In the Eclipse of the Persian Literature, Selected Articles’]  Budapest 2012. 29-30.

‘Alexander Kégl’ In: The Encyclopaedia Iranica Online Edition,  2013 http://www.iranicaonline.org/articles/kegl-sandor

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Egy Vámbéry tanítvány – Kégl Sándor élete és munkássága (1862-1920) [A Pupil of Vambery – the Life and Works of Alexander Kégl] Dobrovits M. (szerk.) A kísérlet folytatódik, II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia,  Dunájska Streda, Slovakia 2005. 120-163.

Törzsek – nomadizmus – etnicitás, a kisebbségi lét formái a 20. századi Iránban [’Tribes – Nomadism – Ethnicity, the Forms of Being Minority in Iran in the 20th century’] Kőrösi Csoma Sándor és a Kelet népei, Kovászna Romania,2005. 290-311.

Magyarok Persepolisban – Vámbéry és kortársainak emlékei az Achaimenida palotaváros árnyékában a 19. században [’Hungarians in Persepolis – the Reminscences of Vambery and his  Contemporaries in the Shade of the Achaemenid Palaces in the 19th century’] Az előkelő idegen, III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dobrovits M. (szerk.)  Dunájska Streda, Slovakia 2006. 130-151.

A ‘Xusraw ī Kawādān ud rēdag-ē ‘, egy pehlevi traktátus és a középperzsa botanika, [’Xusraw ī Kawādān ud rēdag-ē,  A Pahlavi Book and the Middle Persian Botanics’]  Kőrösi Csoma Sándor évkönyv, Kovászna 2006. 157- 181.

’Vazallus – szövetséges – lázadó, egy kisdinasztia az ilkhānida kori Észak-Iránból: a Bāduspānidák’[’Vassal –  Ally – Insurgent, a Local Dynasty of Northern Iran in the Ilkhānid Period’] A küzdelemnek vége, s még sincs vége, IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia,  Dunájska Streda, Slovakia 2007. 96-118.

’Vámbéry Kásánban és a Tārikh-e Kāšān – egy 19. századi iráni kereskedőváros életképei’ [’Vambery in Kashan –  Memories of an Iranian Trade Center in the 19th century’] A becsvágy igézetében V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia,  Dunájska Streda, Slovakia 2008. 236-248.

’Megjegyzések az iráni törökség modernkori problémáihoz’ [’Notes on the Contemporary Problems of the Turkic Population of Iran’] ‘Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde,’ II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (Előadások, Cikkek és Rezümék), Budapest 2008.  372-382.

’Qom városa Vámbéry korában és ma’ [’The City of Qom in the Age of Vámbéry and now’] A kívánt világosság VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia,  Dunájska Streda, Slovakia 2009. 241-270.

’Nászer al-Dín perzsa sah útinaplója Magyarországról’[’The Diary of NaÒīr al-Dīn Shah about Hungary’] In: Dobrovits M. (szerk.) A Kelet ritka nyugalma, VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia,  Dunájska Streda, Slovakia 2010. 113-164.

’Mozaffar al-Dín iráni sah magyarországi utazása és naplója 1900-ban’ [’The Journey of Mozaffar al-Dīn Shah to Hungary and his Diary about Hungary’] in: Dobrovits M. (szerk.) A segítő kéznek ez a mesterfogása, VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia,  Dunájska Streda 2011. 397-425.

‘Vámbéry és a bahá’ik’ [’Vámbéry and the Bahā’is’] in: Dobrovits M. (szerk.) Az érett kor ítélete, IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunájska Streda 2012. 259-286. 

Book Reviews

Lane, G. Early Mongol Rule in Thirteenth-Century Iran A Persian Renaissance, London, New York 2003, Acta Orientalia (59) 2006. 121-124. 

Translations

Örvény, [’Swirl’] Hungarian Translation of a short story of Sādeq Hedāyat ’Gerdab’ from the original Persian into Hungarian A Lidércfény, Leszkovszki Anna (ed. Székesfehérvár 2000, 41-47.

Blair, S. et al. Iszlám, művészet és építészet [’Islam – Art and Architecture’] Hungarian Translation from the Original English of the  Following Chapters: Caliphate, Samanids, Ghaznavids, Ilkhanids, Timur and Timurids and the Central Asian Khanats, 58-127, 329-345, 386-451.pp. Budapest 2005

Weiss, B. G. Green, A. H. Az arabok rövid története, [’The Short History of the Arabs’] Hungarian Translation from the Original English book, pages: 85-152. Budapest 2008. 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

2009. november 21. KRE BTK, Merre tart Irán?
2011.  november 30. Al-Ghazálí emlékülés KRE BTK  (TÁMOP Konferenciasorozat) 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

آغاز ایرانشناسی در مجارستان: زندگینامه یکی از شاگردان آرمینیوس وامبری: شاندور (الکسندر) کیگل’, National Library, Tehran, Iran 15. July, 2007.

2008. április 16. Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar ‘A mai Irán politikai rendszere’

2008 december 7. KRE BTK Bibliakonferencia ‘Nagy Kürosz az iráni és koraiszlámkori hagyományokban’

2008. december. 3. Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar ‘Az irán alkotmány és politikai rendszer’

2009. október 2. VII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely ‘Naszer al-Dín perzsa sah utinaplója Magyarországról’

2009. szeptember 3-5 . Budapest , ESCAS (European Society for Central Asian Studies) ‘Central Asian rule in Tabaristan’

2009. október 31.  ELTE ÁJTK, Vallási élmény, tapasztalat és megértés ‘A szunnita iszlám és a síita Irán’

2009. november 21. KRE BTK, Merre tart Irán? ‘Iráni zsidók, zsidó irániak – zsidó identitások a modern Iránban’

2010   szeptember 13-15. Legitimate and Illegitimate Violence in Islam’ University of Exeter, 13-15. ’Hunting, Fight, Violence and Royal Propaganda in Early Islamic Persia’

2010. szeptember 29-31. VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Dunaszerdahely:’Mozaffar al-Dín iráni sah naplója Magyarországról 1900-ból’

2010. november 18.  Irán-Üzbegisztán-Afganisztán est, Sapientia Hittudományi Főiskola: ’Hódítók és hódító vallások a Selyemúton, Afganisztán rövid története’

2010.december 1. Kégl Sándor a magyar keletkutatás polihisztora (emlékülés) MTA Könyvtára: ’Megjegyzések Kégl Sándor 1889/1890-es perzsiai útjához’

2011. február 23. Asghabat, Türkmenisztán, Origin of the Turkmen people and the Development of World Culture, Turkmen Academy of Sciences  ’Notes on the Parthian Roots of Bahram Cubin’

2011. szeptember  7. 7th European Conference of Iranian Studies, Krakkó, Jagelló Egyetem, ‘Reworking history of Tabaristān: a passage of 'Utbī's al-Tārīkh al-Yamīnī and its transformation in the Tārīkh-i Tabaristān of Ibn Isfandyār and Marcašī’,

2011. október 1. X. Nemzetközi Vámbéry Tudományos Konferencia: Dunaszerdahely, " Vámbéry és a bahá'ík"

2011. november 23.Közép Ázsia: állam, hatalom, geopolitika,. 09.00-13.00. Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest  "Irán és Közép-Ázsia kapcsolatai a múlt és a jelen viszonylatában"

2011. november 24-25. CEU, Budapest, Conference, The EU and Central Asia: Partners in Stability International Conference Organized by the Manfred Wörner Foundation in cooperation with the Central European University Budapest, ’Iranian Strategies in Central Asia’

2011.  november 30. Al-Ghazálí emlékülés KRE BTK  (TÁMOP Konferenciasorozat)14.00-18.00. Al-Ghazálí Naszíhat al-Mulúk-ja, egy középkori perzsa királytükör a politikai vezetésről

2012. március 8. ‘The Local Policy of the Nizārī State in the Caspian Provinces’ (Occasional Lectures Series).

2012. március 13. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest  ’Kégl Sándor élete és munkássága’

2012. április 23.VII. KRE BTK Japanisztikai konferencia: Adalékok a 19. századi iráni-japán kapcsolatokhoz: Nobujosi Furukava  iráni útinaplója 1880-1881-ből.

2012. május 29. Budapest  The First International Conference of Young Security Experts,  National University of Public Service, ‘Iran's policy in the Postsoviet Region - Ambitions, Challenges and the Reality’

2012. október 5. XI. Nemzetközi Vámbéry Tudományos Konferencia: Dunaszerdahely  ’Vambery Ármin családja, leszármazottai, hagyatékának sorsa a 20. Szazadban’

2013. január 22. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest  ’Vámbéry Ármin és a bahá'í vallás’

2013. április 16. Power of Identity. Iranian World in Research, Varsói Egyetem, ‘Indigenous versus International? The Role of Pre-Islamic Identity and Shiite Islam in the Clashes of Post-Sāsānian Kingdoms with Ismācīlī Dācīs in Northern Iran’

2013. április 30. Institute of Ismaili Studies, London ‘Not with Violence and Force, but by Pretense and Grace’ Saljūqs, Nizārīs, and  Bāwandids in Northern Iran between 1093 and 1138’ (Occasional Lectures Series). 

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube