Imregh, Mónika

Imregh, Mónika

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +36304619840

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: Philology, Classical studies
Title of Thesis: Plotin’s effect on Marsil Ficin’s and Giovanni Pico della Mirandola’s work
Issuing Institution: ELTE University Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1992, 2000
Discipline(s): Philology, Classical Studies (Latin and Ancient Greek), Italian Language and Culture
Issuing Institution: ELTE University Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Assistant Professor

Previous Employer: Xántus János Bilingual
Tourism Secondary School (1996-97.)
Previous Position Held: teacher

Other Previous Employers: Kathedra Language School (1992-1995.)
Other Previous Positions Held: Italian teacher


Areas of Research and Teaching

Teaching subjects: Latin I-IV. Paleography, Codicology, History of Ancient Greece, History of Ancient Rome, Introduction to the History of Art, Renaissance Culture, Sacred Art

Research: Antique and Renaissance Neoplatonism, works of Marsil Ficin and Giovanni Pico della Mirandola

Membership in Research Groups and Projects

Digitalisation of the Sermones of Osvath de Laskó (1486) Project supported by OTKA, researcher

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2009-2013 Editing of Orpheus Noster (learned journal of KRE BTK)
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Italian, Latin, Ancient Greek degree
English Speaking: intermediate, readig: advanced
French, German basic
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Honour of President KRE BTK 2010
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
05-07/1999 Vatican Library research
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Plotin’s effect on renaissance philosophers: in Marsil Ficin’s and Giovanni Pico della Mirandila’s works (PhD thesis, 2005), Plótinos hatása a XV. sz.-i reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és G. Pico della Mirandola műveiben. (doktori értekezés, 2005)  http://doktori.btk.elte.hu/lingv/imregh/diss.pdf

Edited Books and Journals

Orpheus Noster (2009-2013) Editing of the learned journal of Károli University

BOD PÉTER, Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745 és 1764, Latinból fordította, gondozta és előtanulmánnyal ellátta: Imregh Monika. Szerkesztés, előtanulmány és jegyzetek: Gudor Kund Botond. Háromszék Vármegye kiadó és Státus Kiadó, 2012 Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, 388 o.

Chapters in Books

Utószó:  MARSILIO FICINO: A szerelemről. Kommentár Platón a Lakoma c. művéhez, Arcticus Kiadó Bp. 2000. 125-130. o.

Botticelli és Ficino – tanulmány az előbbi kötetben. 131-138. o.

Utószó: GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle  magyarázata, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 99-115. o.

Előszó: „A jeles Giovanni Pico, Mirandola grófjának kommentárja Girolamo Benivieninek a szerelemről szóló, neoplatonista ihletésű költeményéhez” in Reneszánsz filozófia, Világosság Könyvek, az NKA támogatásával, Budapest 2009, 209-230. o.

„A platonisták felfogásában és szellemében” in Pius efficit ardor – A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában, Kálvin Kiadó, Budapest 2009, 9-28. o.

„Giovanni Pico della Mirandola Oratiójának szerkezeti felépítése és a római disputa célja” in Ritrar parlando il bel. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, L’ Harmattan Kiadó, Bp. 2011. 129-149. o.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„Francesco Moneta Rómában kiadott beszámolója Zrínyi Miklós 1663-64. évi csatáiról.” Hadtörténeti Közlemények, XXXII. évf., Budapest, 1985, 660-675. o.

„Marsilio Ficino Lakoma-kommentárja (tanulmány)” Ókor c. folyóirat 2005/3. 46-52. o.

Plótinos hatása a XV. sz.-i reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és G. Pico della Mirandola műveiben. (doktori értekezés tézisei) Studia Caroliensia 2006/3-4. 81-90. o.

„Antikvitás az ezredfordulón” (tanulmány) Kalligram c. folyóirat 2003/12. 5-12. o.

„Giovanni Pico della Mirandola 900 Tézise” in Orpheus Noster, I. évf. 2009/1., 83-94. o.

„Giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról” in Orpheus Noster, II. évf. 2010/1., 141-160. o.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

IMREGH MONIKA: A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában, in: A vallásfogalmak sokfélesége, a KRE és az SZTE konferenciájának előadásai (2011. nov. 11-13.), szerkesztette: Kendeffy Gábor és Kopeczky Rita, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2012 Budapest.

Book Reviews

Imregh Monika: „Férfi és nő” (recenzió és tanulmány), Kalligram c. folyóirat 2003/12. PAULUS ZACCHIAS (1584-1659):  A házastársi kötelességről, Európa Kiadó Budapest, 2001.

Translations

From Latin/Fordítás latinból:  MARSILIO FICINO: A szerelemről. Kommentár Platón a Lakoma c. művéhez, Arcticus Kiadó Bp. 2000. 143 p.

From Latin/Fordítás latinból:  GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA: Heptaplus, avagy a Teremtés hétféle  magyarázata, Arcticus Kiadó Bp. 2001. 120 o.

From Greek/Fordítás ógörögből: PLUTARCHOS: A delphoi E-ről,  Axis Polaris c. folyóirat III. sz. Bp. 2002. 25-42. o.

From greek/Fordítás ógörögből: PLUTARCHOS: A Pythia jóslatai, Tradíció – A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve MMIII. 173-194. o.

From Italian/Fordítás olaszból: A halál arculata a rómaiaknál – JULIUS EVOLA recenziója BRELICH ANGELO: Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell’Impero Romano, (Bp. 1937, Istituto di Numismatica e Archeologia dell’Universitá di Budapest) c. művéhez, Axis Polaris, IV, 2003.   

From Latin/Fordítás latinból: SIZUTERU UEDA, Isten lélekben való születése – Eckhart Mester tanítása és a Zen-buddhizmus, Arcticus Kiadó, Bp, 2004. (A latin nyelvű Eckhart-szövegek fordítása.)

From Italian of 15th century/Fordítás XV. századi olaszból: „A jeles Giovanni Pico, Mirandola grófjának kommentárja Girolamo Benivieninek a szerelemről szóló, neoplatonista ihletésű költeményéhez” in Reneszánsz filozófia, Világosság Könyvek, az NKA támogatásával, Budapest 2009, 231-335. o.  

From Latin/Fordítás latinból: Marsilio Ficino: Három könyv az életről (részlet), fordítás, Orpheus Noster 2011. III. évf. 2. szám, 63-78. o.

From Latin/Fordítás latinból: BOD PÉTER, Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745 és 1764, Latinból fordította, gondozta és előtanulmánnyal ellátta: Imregh Monika. Szerkesztés, előtanulmány és jegyzetek: Gudor Kund Botond. Háromszék Vármegye kiadó és Státus Kiadó, 2012 Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda, 388 o.    

From Italian of 15th century/Fordítás XV. századi olaszból: Giovanni Pico della Mirandola: Benivieni neoplatonista versének kommentárja, fordítás, jegyzetek, utószó: Imregh Monika, Budapest 2012, KRE-L’Harmattan Kiadó, 125 o.

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Laskai Osvát szentbeszédeinek digitalizálása 2010-2012. OTKA száma: K 77915, http://sermones.elte.hu/, http://gahom.ehess.fr/thema/collab/

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Imregh Monika: „Ficino Kommentárja Platón Lakomájához és Botticelli Tavasza.” Ficino és Közép_Európa. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Konferenciája, Piliscsaba, 2000. május.

Imregh Monika: „Humanizmus kontra szakralitás?” Szakralitás és kommunikáció. A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2006. november.

Imregh Monika: „A platonisták felfogásában és szellemében" - Giovanni Pico della Mirandola neoplatonista verselemzése Girolamo Benivieni "Canzona"-jához. Biblia-Reneszánsz-Biblia. A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2008. november 13.

Imregh Monika: „A megtévesztés diszkrét bája, azaz hazugságok a XX. századi élelmiszeriparban.” Az étkezéssel kapcsolatos túlzások, elhajlások, különlegességek a kultúrtörténetben az ókortól a XX. századig. – A KRE BTK Konferenciája, Budapest, 2008. május 30-31.

Imregh Monika: „A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában”, A vallásfogalmak sokfélesége. – A KRE és az SZTE Konferenciája, 2011. nov. 11-13.

Imregh Monika: „Sizuteru Ueda Eckhart-tanulmánya. Párhuzamok a Kelet és a Nyugat filozófiái között”. A KRE BTK Japanológia Tanszék VII. Japanológiai Konferenciája, Budapest, 2012. április 23.

Imregh Monika: „A szellem fogalma Ficino De vita-jában.” MTA Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay Tibor Emléknap, Budapest, 2012. december 4. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/6299,A_De_vita-rol

Monika Imregh: Style as a Weapon. A Fake Imperial Edict in Péter Bod’s Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium Historia 2013. április 25-27 Gyulafehérvár Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918“.

Monika Imregh: What is the Purpose of Human Life? – Immediate Experience of God in Pico’s Works 2013. május 17-18, Budapest, KRE BTK Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition - A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Misztikus Hagyományok Kutatócsoportja nemzetközi konferenciája

Imregh Monika: A művészet önpozicionálása és a kereszténység a reneszánszban. 2013. június 20. PPKE Sophianum, Budapest, V. Mikszáth tér 1.  – Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450-1650) A PPKE BTK Esztétika Tanszék OTKA-konferenciája

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube