Makkai, Béla

Makkai, Béla

Title: CSc
Gender: M
Year of Birth: 1961
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: + 36 1 483-28-75

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995
Discipline: History
Title of Thesis: The Slavonian Action and Hungarians in Croatia 1904-1920
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1985
Discipline(s): History – Pedagogy
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Modern and Contemporary World History
Current Position(s): Head of Department

Previous Employer: National Széchényi Library
Previous Position Held: Scientific Advisor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Interethnic Relations in the Carpathian Basin
19th century World History
Eastern Europe and the Balkans in Modern Age

Membership in Research Groups and Projects

IP program, Erasmus 2010 – Lecturer
2006-2007 Associate of Eastern Mediterranean and Balkan Studies Center, Pécs
1995 Deputy Leader for the Hungarology Program of the National Széchényi Library

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010 Head of the Interethnic Relations in the Carpathian Basin and the Balkans MA History Program
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Serbo-Croatian Intermediate
English Intermediate
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Keresztury-jutalom National Széchényi Library 1996
Pro Meliore emlékérem Mathias Corvinus Collegium 2006
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences – Hungarian-Croatian History Committee (1997) Member
Hungarian Academy of Sciences Member of the General Assembly (1998-)
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
15-18 October 2012 Selye János Egyetem, Komárno, Slovakia Guest Lecturer
29 March – 7 April 2012 Babes-Bolyai Univeristy, Cluj, Romania Guest Lecturer
30 October – 6
November 2011
Biblioteca Academiei Române,
Bukarest, Romania
Research
October 2000 Arhiv Rijeka, Croatia Archival Research (Klebelsberg Kuno Scholarship)
August 1996 Haus- Hof- und
Staatsarchiv, Vienna
Archival Research (Collegium Hungaricum Scholarship)
October –
December 1995
Arhiv Hrvatske, Zagreb,
Croatia
Archival Research (Hungarian State’s Eötvös Scholarship)
November 1991 – January 1992 Arhiv Hrvatske, Zagreb,
Croatia
Archival Research (Peregrinatio II – Eötvös University Foundation)
October – December 1989 National and University
Library, Zagreb ,Croatia
Archival Research (International Exchange Program)
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

A "Slavoniai actio" és a horvátországi magyarság (1904-1920). (The Slavonian Action and the Hungarians in Croatia, 1904-1920). Doctoral dissertation. Budapest, 1994. Manuscript.

Végvár, vagy hídfő? „Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása” Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában, 1904-1920. (Border Castle or Bridge-Head? “The National Policy on Hungarians Living Abroad” in Croatia and Bosnia-Herzegovina). Lucidus: Budapest, 2003.

Idegenben: tanulmányok a magyar-magyar kapcsolatok korai történetéből. (Abroad: Studies in the History of Hungarian-Hungarian Relations). Károli University: Budapest, 2004.

Híja-haza: cikkek, esszék, tanulmányok. (Híja-haza: Articles, Essays, Studies). Magyar Nyugat: Budapest, 2012.

Kisebbségi magyar sajtó – Trianon előtt. (The Press of Hungarians in Minority before Trianon).  Manuscript.  

Edited Books and Journals

Hungarika Információ: összefoglaló tárgyszó index, 1986-1989. (Hungarica Information: Index). Eds. Gál Julianna, Kovács Ilona, Makkai Bélaand Rácz Aranka. Országos Széchényi Könyvtár: Budapest, 1987-1992.

Chapters in Books

A középiskolák működésének szabályozása. (The regulation of Secondary Schools, 1883-1948). In: Iskola és önállóság. Ed. Ördögh Erzsébet. Oktatáskutató Intézet: Budapest. 1987.v p. 41-84.

Református iskola és szeretetház – Vukovár. (Calvinist Hungarian School and Hospice in Vukovar, 1904-1919). In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből: tanulmányok. Ed. Arday Lajos. Teleki László Alapítvány - Közép-Európa Intézet: Budapest, 1994. p. 73-84.

and Várkonyi Ildikó. A "Szlavóniai Magyar Újság" és a horvátországi magyarság. (The Hungarian Journal in Slavonia and the Hungarians in Croatia, 1908-1918). Ed. Arday Lajos. . Teleki László Alapítvány - Közép-Európa Intézet_ Budapest, 1994. p. 73-84., 85-108.

Caring for Hungarians in Bukovina.  In Minorities Research: A Collection of Studies by Hungarian Authors, vol 3. Ed. Cholnoky Győző. Lucidus: Budapest, 2001. p. 20-41.

A magyar-horvát viszony a szétválás előtt: a magyarság szlavóniai térfoglalásának tükrében = Mađarsko-hrvatsko odnosi prije raspada Monarhije : iz aspekta naseljenja Mađara u Slavoniju]. (Hungarian-Croatian Relations in view of Slavonian Hungarians before the Fall of the Habsburg Empire). In: Croato-Hungarica: uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. Eds Milka Jauk Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István. Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Matica hrvatska: Zagreb, 2002. p. 107-118.

Magyarsággondozás Galaţin (1901-1920). (Hungarian National Policy in Galaţin, 1901-1920). In: Hagyomány, közösség, művelődés: tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Eds. Ablonczy Balázs et al. Books in Print: Budapest, 2002. p. 492-504.

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen). (The Role of Rijeka in Hungarian-Croatian Relations). In: Kárpát-medencei keresztkötődések: egy konferenciasorozat tükrében / Ed.  Székely András Bertalan. – Kráter Műhely Egyesület: Budapest, 2004. p. 345-353., 353-362. Republishment.

A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn. (Croatian Reaction to the Slavonian Hungarian Insinuation). In: Kárpát-medencei keresztkötődések: egy konferenciasorozat tükrében / Ed.  Székely András Bertalan. – Kráter Műhely Egyesület: Budapest, 2004. p. 353-362. Republishment.

A fiumei protestáns egyház. (Protestant Church in Rijeka) In: Fiume és a magyar kultúra: művelődéstörténeti tanulmányok. Ed. Kiss Gy. Csaba. Eötvös University – Kortárs: Budapest, 2004. p. 97-117.

Pályakép szürkéből, színekkel. (Grey Career Image with Colors). In: A 150 éves Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium: jubileumi évkönyv. Ed. Kovács Attiláné. Anzsu: Sopron, 2007. p. 97-101.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. (The Beginning of the Slavonian Action a Hundred Years Ago) In: Üzenet a végekről, vol 3. Ed. Gubcsi Lajos. Gubacsi: Budapest, 2007. p. 66-67.

Léha pásztor – tikkadt nyáj. (Lazy Shephard, Your Herd is Declining). In: A magyar szép: párbeszéd a magyar jövőről. Eds. Mészáros László and Szőcs Géza. Kecskeméti Lapok: Kecskemét, 2009. p. 95-96. 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A "Slavoniai actio" református egyházi ága. (The Calvinist Line of the Slavonian Action). In Protestáns Szemle, vol 4, no 1 (January-March 1995). p. 7-26.

Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában. (Hungarian National Policy in the Hungarian Diaspora in Bosnia and Herzegovina). In Regio : kisebbségi szemle, vol. 6, no 3. (1995). p. 65-88.

A magyar kormányzat "Bosniai actio"-ja (1909-1919). (The Bosnian Action of the Hungarian Government, 1909-1919). In Századok, vol 130, no 2 (1996). p. 341-381.

"Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozásá"-nak horvátországi programja. (“The National Policy for the Hungarians Living Abroad” in Croatia). In Magyar Szemle, vol 5, no  7-8 (July-August 1996). p. 747-756.

Kormányakció a horvátországi magyarságért. (Government Action for Hungarians Lliving in Croatia). In Valóság, vol 39, no 10 (October 1996). p. 28-34.

Magyarság-gondozás Bukovinában. (Hungarian National Policy for Hungarians in Bukovina). In Kisebbségkutatás, vol 9, no 3 (2000). p. 446-477.

A Fiumei Egyesült Protestáns Misszióegyház (1911-1942). (The Rijeka Unified Protestant Missionary Church, 1911-1942). In Protestáns Szemle, vol 9, no 3 (2000). p. 182-201.

Református segélyakció a bukovinai Andrásfalván. (Calvinist Charity Program in Adrásfalva, Bukovina). In Protestáns Szemle, vol 11, no 1 (2002). p. 1-15.

A kivándorolt magyarság anyaországi támogatása a múlt század elején – Ploieşti példáján. (Governmental Support for Communities of Emigrant Hungarians at the Beginning of the 20th Century Based on the Example of Ploiesti). In Századok, vol 136, no 1 (2002). p. 3-30.

Önvédelem, vagy expanzió?  Magyar „nemzetgondozási” program a délszláv régióban a 20. század elején. (Self-Defense or Expansion? Hungarian National Policy Programs in Southern Slav Regions in the beginning of the 20th century). In Századok, vol 137, no 1 (2003). p. 101-122.

Az első magyar nyelvű lap Ó-Romániában. (The First Hungarian Papers in Old Romania). In Pro Minoritate, Spring 2004. p. 19-36.

Mađarsko-Hrvatski odnosi početkom 20. stoljeća na slavonskom području. (Hungarian-Croatian Relations in view of Slavonia in the beginning of the 20th century) = Časopis za suvremenu povijest, vol 36, no 2 (2004). p. 569-579.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. (The Beginning of the Slavonian Action a Hundred Years Ago). In Horvátországi Magyarság, no 7 (2004). Republisment.

Egy kisebbségi hetilap – a Bucureşti Híradó (1876-1882). (A Minority Weekly: the Bucureşti Híradó, 1876-1882). In Magyar Kisebbség: nemzetpolitikai szemle, vol 9, no 3 (2004). p. 257-282.

A református magyarság Ó-Romániában. (Hungarian Calvinists in Old Romania). In Pro Minoritate, Spring 2005. p. 69-81.

A regáti magyarság szócsöve – a Romániai Hírlap (1907-1910). (The Romániai Hírlap: The Mouthpiece of Hungarians in Old Romania, 1907-1910). In Pro Minoritate, Fall 2005. p. 88-111.

A sajtó szerepe a magyar kormány ó-romániai nemzetgondozási programjában. (The Role of the Press in the Hungarian Government’s National Minority Policy in Old Romania). In Századok, vol 140, no 1 (2006). p. 3-24.

Református külmisszió a magyar etnikum peremvidékein. (Calvinist Mission among Minority Hungarians Abroad) In Confessio, no 4 (2007). p. 98-104.

Száván innen, Dráván túl: elfeledett magyarok nyomában. (To Sava, Opposite Drava: Forgotten Hungarians). In  Horvátországi Magyarság, no 7 (2007).

Egy kisebbségi hetilap – a Bucuresti Híradó (1876-1882). (A Minority Weekly: the Bucureşti Híradó, 1876-1882). In Pro Minoritate, Fall-Winter 2007. p. 118-141.

Egyes szlavóniai uradalmak szerepe a bevándorolt magyarság kulturális (nemzeti) gondozásában a XIX-XX. század fordulóján. (The Role of Some Slavonian Manors in the Cultural Preservation of Immigrant Hungarians in the Turn of the Century). In Agrártörténeti Szemle, vol. 50, no 1-4 (2009). p. 71-83.

A magyar-román szomszédságkép alakulása Ó-Romániában a 19-20. század fordulóján. (The Hungarian-Romanian Image on Each Other in Old Romania in the Turn of the Century). In Magyar Kisebbség, vol 14, no 3-4 (2009). p. 213-235.

Horvát „Vihar” után: Gotovina tábornok esete történelmi háttérrel. (After the Croatian “Storm”: The Case of General Gotovina in a Historical Frame). In Kommentár, no 3 (2011). p. 105-108.

Magyar nemzetpolitikai törekvések Szlavóniában a 19-20. század fordulóján. (Hungarian National Policy and Aspirations in Slavonia in the Turn of the Century). In Rovátkák, no 1 (2011). p. 63-72.

Migracija iz Južne Mađarske preko Drave i Save krajem XIX. stoljeća. (Migration from Southern Hungary to the Drava and Sava Region in the end of the 19th century). In Podravina, vol 10, no 19 (2011). p. 66-76.

„Samoobrana ili ekspanzija”? [Pogranična tvrđava ili mostobran?] Nacionalna skrb o Mađarima u tuđini, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1904-1920). (Self-Defense or Expansion? Hungarian National Policy Programs in the Periphery, In Croatia and Bosnia and Herzegovina, 1904-1920). In Podravina, scheduled to be published.  

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Kovács Ilona and N. Rácz Aranka. Hungarika Információ és hungarológiai kutatás. (Hungarika Information and Hungarological Research). III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, 1991. In: Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Scriptum: Budapest- Szeged, 1993. p. 1567-1572.

A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói. (Croatian Reaction to the Slavonian Hungarian Insinuation). In Polisz, no 51 (January-February 2000). p. 26-31. [Kárpát-medencei keresztkötődések konferencia - Miskolci Egyetem, 4 Nov. 1999]

Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában: múlt és jelen. (The Role of Rijeka in Hungarian-Croatian Relations). In Polisz, no 57 (February-March 2001). p. 19-24.  [Kárpát-medencei keresztkötődések II. konferencia - Leányfalu, 23-24 Nov. 2000.]

Kontredikcije aktivne zaštite manjina u krugu Slavonskih Mađara početkom 20. st. (Contradictions in the active minority protection of Slavonian Hungarians in the beginning of the 20th century).  In: Hrvatsko-mađarski odnosi, 1102-1918: zbornik radova. Ed. Kruhek, Milan. Hrvatski institut za povijest: Zagreb, 2004. p. 319-327. [International Scientific Conference, Zagreb, Biograd, Zadar, 15-18 Oct. 2002]

1948, mint korszakhatár a délvidéki magyarság történetében. (1948 the Dividing Line and the Beginning of a new Period in the History of Hungarians in Vojvodina). [„1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és egyházak történetében”, tudományos konferencia, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 14 Oct. 2008]. In Confessio, no 4 (2008). p. 50-55.

A bukaresti magyar sajtó románság- és Balkán-képe, 1860-1918. (The  Perception of Hungarian Press in Bukarest on Romanians and the Balkans). VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Magyarország és a Balkán – Pécs a Balkán kapuja? Nemzetközi tudományos konferencia, Pécs, 16-17 Oct. 2008. In: Magyarország és a Balkán. Ed. M. Császár Zsuzsa. University of Pécs: Pécs, 2009. p. 175-314.

The Austro-Hungarian Monarchy – the "Prison of  Folks"? = „Empires, Nations, Churches” Nemzetközi tudományos szeminárium, Budapest, Károli University, 10 March 2010. Scheduled to be published.

Többségben és kisebbségben – a Kárpát-medence magyarsága. (In Majority and Minority: Hungarians in the Carphatian Basin). [Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért: Nemzetközi nemzetiségi vitafórum, Pécs, 4-5 March 2011] Scheduled to be published.

Erőpróbák és helytállás a horvátországi magyar református szórvány életében. (Showdowns and Self-maintainment in the Life of Calvinist Hungarians in Croatia). [Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk]. Budapest, 3 May 2011. Scheduled to be published.

Klebelsberg nemzetkoncepciója a dualista korszakban. (Klebersberg’s National Conception in the Dualist Period). [Klebelsberg Confernecea, Budapest, 9 May 2012.]. In Rubicon, no 9-10 (2012), p. 10-13.

Székely és csángó kivándorlók, bukovinai székely idénymunkások a román munkaerőpiacon a 19–20. század fordulóján. (Székély and Csángó immigrants, Bukovinian Székely Temporary Workers in the Romanian Labor-Power Market in the Turn of the Century). [Piacok a társadalomban és a történelemben. A Hajnal István Kör konferenciája, Debrecen, 23-25 Aug. 2012]. Scheduled to be published.

Horvátország és Fiume a magyar nemzetpolitikában a XIX-XX. század fordulóján. (Croatia and Rijeka in the Hungarian National Policy in the Turn of the Century). [5th Conference on Regional History: History of Croatia and Rijeka from the Middle Ages until Present Day, Szeged, 7 Dec. 2012]. Scheduled to be published.  

Book Reviews

Külön test” – közös lelkiség: hajdanvolt Fiume. (Corpus Separatum, Shared Spirit, in the Days of Long-ago Rijeka). In Magyar Nemzet, 2 Feb. 2002.

A horvátok históriai magyarságképe. (Croatian Historical Image on Hungarians). In Pro Minoritate, Fall-Winter 2004. p. 255-264.

Hosszú válás: magyarságkép – horvát tükörben. (Prolonged Separation: Hungarian Image in Light of Croatian Assessment). In Magyar Nemzet, 8 Jan 2005.

Világos után: magyar-délszláv [kapcsolatok és] konfliktusok. (Hungarian-Yugoslav Relations and Conflicts after the Surrender at Világos). In Magyar Nemzet, 1 Oct 2005.  

Translations

 

Creative Writing

Mi, büszke magyarok... : képek a Kőrösi-kabinetről. In Egyetemi Lapok, vol 29, no 18.  (18 Dec. 1987)

A magyar nők kétes balkáni hírneve. In Magyar Nemzet, 12 May 2001.

A Ghostenberg-galaxis. In Heti Válasz, 9 Jan 2004. p. 58.

Száz éve indult a Szlavóniai akció. In Magyar Nemzet, 19 July 2004.

Fogadjisten s Istensegíts: száz éve kezdődött a bukovinai szigetmagyarság nemzeti gondozása. In Magyar Nemzet, 27 Aug. 2005.

„Egymás terhét hordozzátok…” Halmozott hátrányok és pedagógiai felzárkóztatás. In Zuglói Lapok, 2 May 2006.

„Balmagyar” kiegyezés komédia. In Magyar Hírlap, 16 July 2007.

A szociális érzékenység bűnébe esve. In Magyar Nemzet, 22 Aug. 2007.

Nincsen Rúzsa tövis nélkül. In Magyar Hírlap, 11 Sept. 2007.

Pillantás a félmúltra. In Magyar Hírlap, 24 Sept, 2007.

Száván innen, Dráván túl : elfeledett magyarok nyomában. In Magyar Hírlap, 15 Oct. 2007.

Vagyunk-e jó, befogadó nemzet? In Magyar Hírlap, 14 Nov. 2007.

Haza és haladás. In Magyar Hírlap, 17 Dec. 2007.

Rémes farsang. In Magyar Hírlap, 21 Jan. 2008.

Agyelszívás és agymosás. In Magyar Hírlap, 6 March 2008.

Nemzetiszín (trékolór). In Magyar Hírlap, 14 April 2008.

Csak azért is bunkofon. In Magyar Hírlap, 13 May 2008.

A verve várt jövő. In Magyar Hírlap, 19 May 2008.

Béke-tűrés. In Magyar Hírlap, 28 May 2008.

Légies határok, láthatatlan falak. In Magyar Nemzet, 1 July 2008.

Ami jár. In Magyar Hírlap, 10 Oct 2008.

Magyar Katyn. In Magyar Hírlap, 18 Nov. 2008, in Russian: Венгерская Катынь, 25 November 2008.

Juss és jövő. In Magyar Hírlap, 19 Nov. 2008.

Színjáték, katarzis nélkül. In Magyar Hírlap, 24 March 2009.

Gulyás és sztrapacska : Létezhetetlen Kárpát-medence? In Magyar Nemzet, 28 March 2009.

Léha pásztor – tikkadt nyáj. In Magyar Hírlap, 10 July 2009.

Jó barátok : Magyarsággondozás a Száván túl: száz éve kezdődött a Boszniai akció. In Magyar Nemzet, 1 Aug 2009.

Álomvasút és vészfék. In Magyar Hírlap, 6 Aug 2009.

Tabuk és nemzeti érdekek. In Magyar Hírlap, 19 Sept 2009.

Jót, s jól… In Magyar Hírlap, 12 Oct. 2009.

Etetésre tálalva In Magyar Hírlap, 5 Dec. 2009. dec. 5. (Republished in Gondolat Canadai Magyar Hírlap).

„Forrás”-hiány. In Magyar Hírlap, 13 Jan 2010.

Kampánykép. In Magyar Hírlap, 27 Feb. 2010. (Republished in Kecskeméti Lapok, 27. Feb. 2010.).

Huszárvir(t)us. In Magyar Hírlap, 18 March 2010.

Lesz-e per-újrafelvétel? Magyarok és nemzetiségek a „boldog békeidőkben” In Magyar Hírlap (Történelem), 7 May 2010.

Megkerült nemzedék. In Magyar Hírlap, 26 May 2010.

Hidak és gátak. In Magyar Hírlap, 15 June 2010. (Republished in Felvidék Ma, 2010. és L’udové Noviny)

Futballdiplomácia. In Magyar Hírlap, 20 July 2010.

Forgandó filmvilág. In Magyar Hírlap, 18 Oct 2010.

Egy kiállítás kép(telenség)ei. In Magyar Hírlap (Történelem), 11 Dec. 2010. (Republished in Erdély Ma, 2 Feb. 2011).

Dalból születik a nemzet. In Magyar Hírlap, 18 Dec. 2010.

Nofertiti (h)arca. In Magyar Hírlap, 5 Feb. 2011.

,,Nem sírbolt!” (S ha az is?). In Magyar Hírlap, 18 June 2011.

Hellének és pannonok. In Magyar Hírlap (Hullám-Tér), 23 July 2011.

Időhinta. In Magyar Hírlap, 26 Aug. 2011.

Magyarságmentés a Kárpátokon túl. In Magyar Hírlap (Történelem), 13 Jan. 2012.

Rebellis harcaink. In Magyar Hírlap, 26 Jan. 2012.

Szoborsorsok. In Magyar Hírlap, 30 June 2012.

Hazahívó. In Magyar Hírlap, 31 Aug. 2012..

Egy nép hazát teremt. In Reformátusok Lapja, 23-30 Dec. 2012.  

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

1948 – a fordulat éve – a magyar nemzet és egyházak történetében” Conference (1948, the Turning-Point in the History of the Hungarian Nation and Churches). Budapest, Károli University. 14 Oct. 2008. Co-organizer.

“Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk” Conference. Budapest, 3 May 2011. Co-organizer. 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Klebelsberg, mint nemzetpolitikus. (Klebelsberg as National Politician). Klebelsberg Kuno Emléknap, Pécska, Romania, 17 Nov. 2012.  An Interview for the Aradi Rádió. Aradi Hírek, 18 Nov. 2012.

Székely kivándorlás, regáti diaszpórák és magyar támogatáspolitika. (Székely Immigration, Diaspora in Old Romania and the Hungarian Support Policy). EMI-tábor, Borzont, 11 Aug. 2012.

„Migráció, akkulturáció, asszimiláció a XIX-XX. századi magyar-délszláv interetnikus kapcsolatokban címmel tartott előadást március 21-én Kolozsváron Makkai Béla, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.” Newsletter of the Hungarian Academy of Sciences. MTA Hírlevél, vol 2, no 4 (15 April 2012).  p. 7.

Public appearance as the invited Kosovo expert in Duna TV’s program Agora. Oct. 2006.

On the Occipation and Annexation of Bosnia-Herzegovina. Public appearance in ECHO TV. April 2011.

Cservenka Judit’s report on the Slavonian Hungarians for MR1 Kossuth Rádió’s Vasárnapi Újság. 1 May 2011.

On the Sarajevo Assassination and the Outbreak of the First World War. ECHO TV. 5 May 2011.

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube