Kurucz, György

Kurucz, György

Title: Dr. habil. CSc
Gender: M
Year of Birth: 1959
Place of Birth: Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: 00 361483 2961

Habilitation
Year: 2008
Discipline: History
Title of Thesis: Festetics György és a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján
Issuing Institution: ELTE

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997 CSc
Discipline: History
Title of Thesis: Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London-New York, 1992. XIV, 704.
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1983
Discipline(s): History and English Language and Literature
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
BBC Broadcast Journalist 1 2003
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Humanities
Institute: Institute of History
Department: Early Modern Economic, Church and Education History
Current Position(s): Vice-Dean, Head of Department

Previous Employer: Balassi Institute
Previous Position Held: Head of Hungarian Scholarship Board Office

Other Previous Employers: Museum of Hungarian Agriculture, BBC
Other Previous Positions Held: Museologist, Sub-Editor


Areas of Research and Teaching

Anglo-Hungarian Relations in the Eighteenth Century
Early Modern Economic and Social History
Eighteenth Century Hungarian Military History
Protestantism and Education in Early Modern Times

Membership in Research Groups and Projects

Reformed Church Cultural History Research Group, Early Modern Economic, Church and Education History Department

Protestantism and Transylvania Research Group, Early Modern Economic, Church and Education History Department

Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2007-10 Balassi Institute, Head of Hungarian Scholarship Board Office
2009 SCIEX 2009-2013
from 2010 Vice-Dean, Educational and International Affairs
from 2010 Head of Department
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Fluent
German Fluent
Russian Moderate
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Besterman Medal, Very Highly Commended British Library Association 1992
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences, University History Committee  
Hungarian History Association  
Oxford-Hungarian Society  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
1989-91 SSEES, University of London, University College Honorary Visiting Fellow
1990 Herzog August Bibliothek Research Fellow
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Ildikó Tar,
Debrecen University
Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással 2008
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

A Georgikon alapításától 1848-ig. In. Georgikon 200. Ed. Fülöp, Éva Mária. Keszthely, 1996.

Régi angol gazdasági szakkönyvek a Helikon Könyvtárban. Kiállítási forgatókönyv, 1997.

Jobbágyfelszabadítás 1848. Történelmi dokumentumfilm, forgatókönyv, 1998.

A keszthelyi szakoktatás története, 1797-1945. Kiállítási forgatókönyv, 1999.


Edited Books and Journals

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1985-1986. Tom. XV. Budapest, 1989.

Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1987-1988. Tom. XVI. Budapest, 1992.

Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the

Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London-New York, 1992.

Hétköznapi élet a Habsburgok korában (1740-1815). Budapest, 2007. (Co-editors H. Balázs, Éva – Krász, Lilla)

Eötvös konferencia 2009. Budapest, 2009. (Co-editor Urbán, Balázs)

Magánélet a Habsburgok korában. Budapest, 2011. (Co-editors editors H. Balázs, Éva – Krász, Lilla)

Egyház,társadalom és művelődés Bod Péter korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2-3.) tanulmánykötete. Budapest, 2012. (Co-editors Gudor, Botond – Sepsi,Enikő)

Chapters in Books

Krolopp Alfréd; Krolopp Hugó; Liebbald Gyula; Máday Izidor; Pankl Máté. In: Magyar Agrártörténeti Életrajzok I-P. Eds. Für, Lajos-Pintér, János. Budapest, 1988. 306-308., 309-311., 386-387., 426-428., 674-675.

Rubinek Gyula; Szilassy Zoltán; Teleki Zsigmond; Tótfalusi Miklós; Török János; Wölfel József; In: Magyar Agrártörténeti Életrajzok R-Zs. Eds. Für, Lajos-Pintér, János. Budapest 1989. 94-97., 358-360., 411-413., 455-457., 470-473.

From the Urbarial Patent of Maria Theresa to the Reform Diets; The Reform Diets and the Birth of Legislation Abolishing Serfdom. In: Guide to the Exhibition Commemorating the 150th Anniversary of the Revolution and War of Independence of 1848-49. Ed. Balázs, G. Budapest-Szentendre 1998. 4-13., 25-36.

Festetics György és a magyarországi művelődés. In: Zala megye ezer éve. Eds. Vándor, László-Kostyál, László. Zalaegerszeg, 2001. 128-132.

Bakalovits (Bakay) Szilárd; Fisser István; Gorove István; Karácsonyi Antal; Kiss Miklós; Ormós Zsigmond; Plechl József; Simonyi Ernő; Várkonyi Ádám. In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Ed. Pálmány, Béla. Budapest 2002. 58-59., 270-271., 310-313., 427-428., 449-450., 631-632., 682-683., 774-777., 938-939.

Sir Thomas Roe és az erdélyi-lengyel viszony Bethlen Gábor fejedelemsége idején. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Eds. Hermann Róbert-Erdődy Gábor. Budapest,2002.55-63.

Válogatás Festetics Tasziló központi birtokigazgatásának 1848. évi ügyirataiból és protocollumaiból. In: Emlékkönyv Katona Tamás 75. születésnapjára. Eds. Hermann Róbert. Budapest, 2007. 277-290.

Gazdaságtörténeti dokumentumok. In: Új magyar Athenas. Eds. Gréczi, Emőke-Kiss, Ferenc. Budapest, 2008. 183-187.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Bortermelésünk a XVIII. század végi magyar nyelvű sajtó tükrében, Kertgazdaság 1984. (5) 68-72.

Angol hatások Kisszántói Pethe Ferenc Pallérozott mezei gazdaság című művében. Honismeret 1985. (2) 27-28.

Pethe Ferenc az első magyar agrárszaklap élén. Agrártörténeti Szemle 1986. (1-2) 34-55.

Jobbágy vagy farmer? A Nemzeti Gazda kísérlete a programadásra. Agrártörténeti Szemle 1989. (1-4) 1-23.

Az „új mezőgazdaság” irodalma az egykori Festetics-könyvtár anyagában. Magyar Könyvszemle 1990. (1-2) 32-44.

Az agrártechnikai megújítás programja Pethe Ferenc „Pallérozott mezei gazdaság” című művében. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1988-1989. Szerk. Pintér János. Budapest 1990. 471-492.

Tessedik Sámuel. Eseménynaptár 1992. (2) 11-14.

Egy csonka évforduló. 160 éve halt meg Pethe Ferenc. Hitel 1992. (7) 36-39

Magyarország és az angol-osztrák kereskedelmi kapcsolatok a XVIII. század közepén. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1992-1994. Szerk. Oroszi Sándor. Budapest 1994. 39-58.

Érdekek és előítéletek. A brit diplomácia és Magyarország a 18. század végéig. Századok 1995. (2) 253-284.

Environment, Rural Society, Farming: New Concepts of Exhibition and Research Work in the Museum of Hungarian Agriculture, 1996. In: Annales del Museo Nacional de Antropología. No. III. 31-51. (In association with Balázs, György)

Tanulmányúton Nyugat-Európában: Gerics Pál georgikoni tanár angliai levelei gróf Festetics Lászlóhoz. Agrártörténeti Szemle 1997. (3-4) 655-724.

Festetics György gróf. Zalai Múzeum 1999. (9) 265-285.

Die britische Diplomatie und Ungarn vom 14. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: Ungarn-Jahrbuch 1998/1999. Hrsg. Adriányi, G.-Glassl, H.-Völkl, E. München 2000. 31-68.

Hungary and British-Austrian Trade Relations in the Mid-18th Century. Südost-Forschungen 2000/2001. (59/60) 218-228.

Związki książąt Siedmiogrodu z Polską w angielskich źródłach dyplomatycznych. In: Sprawozdania z Czinnosci i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejetności. Tom. LXIV. Red. Turasiewicz, R. Kraków 2001. 35-37.

Polish Transylvanian Relations and English Diplomacy from the 16th to the Mid-17th Century. In: Ungarn-Jahrbuch 2002/2003. Hrsg. Lengyel, Zsolt. München 2004. (26) 13-31.

Irodalmunk „jó embere”. Festetics György és a magyar felvilágosodás. Magyar Napló 2006. (5) 18-26.

250 éve született Festetics György. Pannon Tükör 11. 2006. (2) 89-90.

Adósság, hitel, törlesztés: Festetics György pénzügyi helyzete 1782-1818 között. Századok 2006. (3) 539-565.

Válogatás Gerics Pál georgikoni tanár nyugat-európai jelentéseiből. Fons 2006. (3) 245-296.

Könyv és főnemesi műveltség: Festetics György magánkönyvtára katonai pályára lépésének kezdetén. Aetas 2006. (3) 93-108.

Kényszer és szolgálat. Portrévázlat Festetics Györgyről. Századok 2006. (6) 1341-1375.

Úton lenni a XVIII. században. Megyen az utazó mindenütt. Élet és Tudomány 2008. (29) 905-907. (In association with Krász, Lilla)

Úton lenni a XVIII. században. Magyarok a nagyvilágban. Élet és Tudomány 2008. (30) 946-948. (In association with Krász, Lilla)

Úton lenni a 18. században. História 2009. (1) 32-35. (In association with Krász, Lilla)

Köznemesi vagyoni állapot a Dunántúlon. Pallini Inkey Boldizsár 1792. évi hagyatéka. Századok 2009. (5) 1199-1237.

„Én tehát Keszthelyi ember vagyok”. Kazinczy Ferenc és a helikoni ünnepségek. Sic itur ad astra 2010. (1) 79-88.

Könyv és presztízs: Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára. Korall 2011. (43) 147-164.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

The new agriculture and the first Hungarian steward training college. In: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. 1989. (263-265) 84-87.

Reasons versus Tradition: Count György Festetics's Contribution to Agricultural Training in Hungary. In: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára. Szerk. Csoma Zsigmond-Gráfik Imre. Szombathely 1997. 131-147.

Advanced farming and professional training: the first Hungarian college of farming, 1797-1848. In: The State and Rural Societies. Eds. Vivier, N.-Petmezas, S. Maine, 2008. 195-214.

Verwandschafts- und Finanzbeziehungen zwischen den ungarischen Adelsfamilien der Festetics und Eszterházy: die Verbindung des Kezsthely-Zweiges der Festetics und des Zólyom-Zweiges der Eszterházy am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Gürtler, Wolfgang – Kropf, Rudolf (Hsg.) Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Eisensatdt, 2009. 453-469.

Religion und ethnische Vielfalt: Das evangelische Seniorat im Banat 1836. In: Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Hrsg. Bendel, R.-Spannenberger, N. Berlin 2010. 193-208.

Agrarwirtschaft und Kolonisation in Ungarn im 18. Jahrhundert. Ein Überblick des ungarischen Forschungsstandes. In: Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuafbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Hrsg. Seewann, G.-Krauss, P.-Spannenberger, N. München 2010. 81-100.

Göttingen és a magyarországi agrárszakoktatás: Asbóth János és Rumy Károly György keszthelyi tanári tevékenysége. In: Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Szerk. Gurka Dezső. Budapest, 2012. 213-228.

A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás biztosítására a 18. század első felében. In: Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 23.) tanulmánykötete. Szerk. Gudor Botond-Kurucz György-Sepsi Enikő. Budapest, 2012. 11-24.

Book Reviews

Magyar Agrártörténeti Életrajzok A-H. Szerk. Für Lajos-Pintér János. Budapest 1987. In: Agrártörténeti Szemle 1988. (3-4) 18-19.

Kluge, T.- Schramm, E.: Wassernöte. Zur Geschichte des Trinkswassers. Köln, 1988. In: Environmental History Newsletter 1990. (2) 114-115.

Brimblecombe, P. – Pfister, C.: The Silent Countdown. Essays in European Environmental History. Berlin-Heidelberg-New York 1990. In: Agrártörténeti Szemle 1993. (1-4) 449-451.

Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilág. Az Egyesült Államok születése, 1763-1789. Budapest 1994. In: Hadtörténelmi Közlemények 1995. (2) 123-125.

Kövér Lajos-Tóth Sándor László: Kiskundorozsma. Szeged, 1995. In: Agrártörténeti Szemle 1995. (1-4) 455-457.

Fest Sándor: Skóciai Szent Margittól a Walesi Bárdokig. Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok./Anglo-Hungarian Historical and Literary Contacts. Eds. Czigány Lóránt-korompay H. János. Budapest 2000. In: Ungarn-Jahrbuch 2000/2001. Hrsg. Lengyel, Zsolt. München 2002. (25) 431-434.

Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, 1906-1945 : Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsőoktatás történetéből. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia, 1906-1945. Összeáll. Pór Csilla, Zsidi Vilmos. Keszthely, 2008. In: Levéltári Szemle 2008. (2) 92-93.

Nagyváthy János emlékkönyv. Szerk. Lukács Gábor. Keszthely, 2009. In: Századok 2011. (4) 1046-1048.

Translations

Bayer József: Budavár ostroma 1849-ben. In: Budavár bevételének emlékezete 1849. Szerk. Katona, Tamás. Bp., 1989. 39-132.

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. S. a. r. Hermann Róbert-Pelyach István. Bp., 1990. 211-274.

Batthyány Lajos gróf főbenjáró pere. S. a. r. Urbán, Aladár. Budapest, 1990. 45-363.

Duschek Ferenc: Állásom és cselekedeteim rövid áttekintése 1848 márciusától 1849 augusztusáig. In: Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848-1849. S. a. r. Hermann, Róbert. Bp., 2000. 233-276.

Creative Writing


Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Jobbágyfelszabadítás 1848. (60’) történelmi dokumentumfilm, Duna TV 1998, Budapesti Filmfesztivál 1999

Discography

 

Organisation of Conferences

2009, Eötvös ösztöndíjasok konferenciája, Balassi Intézet

2011, Politikai játszmák – bujdosói hétköznapok, KRE BTK (In association with Papp, Sándor and Csoma, Zsigmond)

2011, A Makkai-család jelentősége az erdélyi és magyarországi református egyház művelődéstörténetében, KRE BTK (In association with Csoma, Zsigmond)

2012, Protestantism, Knowledge, and the World of Science, KRE BTK

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1987, Budapest, VII. Nemzetközi Felvilágosodástörténeti Konferencia, előadás: The New Agriculture and the First Hungarian Steward Training College

1994, Nyitra, AIMA 9, előadás: Environment and Rural Past: A New Concept of Exhibitions in the Museum of Hungarian Agriculture

1995, Pécs, az MTA és az Osztrák Tudományos Akadémia Történész Szakbizottságai által szervezett konferencia, előadás: Hungary and British-Austrian Trade Relations in the Mid-18th Century

1997, Keszthely, Georgikon 200, a Helikon Kastélymúzeum és a PATE konferenciája, előadás: A Georgikon oktatási rendszere, a tanintézet nemzetközi kapcsolatai

1998, Stúdióbeszélgetés Székely János Mária, a skótok királynője c. drámájának televíziós feldolgozása és bemutatója alkalmából, M2

2000 , Krakkó, Krakkói Egyetem, Galíciai Akadémia, előadás: English Diplomacy and Polish Transylvanian Relations in the 16th and 17th Centuries

2005, Tata, Tatai Barokk Hét, Eszterházy konferencia, előadás: Az Eszterházyak zólyomi ágának és Festeticsek keszthelyi ágának családi és pénzügyi kapcsolatai

2005, Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar, előadás: Festetics György és a felvilágosult magyar nemesség

2007, Ulm, Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert konferencia, előadás: Religion und ethnische Vielfalt: Das evangelische Seniorat im Banat 1836

2008, Pécs, Die Ansiedlung der deutschen in Ungarn, előadás: Agrarwirtschaft und Kolonisation in Ungarn im 18. Jahrhundert

2008, Schlaining, Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert, előadás: Die Finanzbeziehungen zwischen den ungarischen Adelsfamilien der Festetics und Esterházy

2009, Bécs, Bécsi Egyetem – Collegium Hungaricum, Ferenc Kazinczy und die deutsche Sprache, előadás: Keszthely und Ferenc Kazinczy

2010, Keszthely, Asbóth Sándor emlékkonferencia, előadás: Az Asbóth család és Keszthely: Asbóth János tanári és uradalmi tiszti tevékenysége

2011, Budapest, KRE, Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok, előadás: Az angol diplomácia és a bujdosók kapcsolatrendszere

2011, Szarvas, SZIE, Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudós-sztereotípiák, előadás: Göttingentől Keszthelyig: Asbóth János és Rumy Károly György szerepe a magyarországi agrárszakoktatásban

2011, Grác, 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, előadás: Tradition and Progress. Government Policies and Agricultural Training in Eighteenth Century Hungary

2011, Stúdióbeszélgetés a Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815. c. kötet megjelenése alkalmából RTL Klub, Reggeli c. műsorában

2012, Stúdióbeszélgetés a Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815. c. kötet megjelenése alkalmából, Duna TV 1 könyv c. műsora

2012, Nagyenyed (Aiud), Bethlen Gábor Kollégium, Bod Péter háromszáz éve, előadás: A Carolina Resolutio és a protestáns vallásgyakorlat: erdélyi reformátusok kísérlete angol világi és egyházi támogatás biztosítására a 18. század első felében

2012, Budapest, KRE, TTI Doktori Iskola Első Konferenciája, előadás: József nádor és a magyarországi hadkiegészítés, 1796-1804

2012, Keszthely, PE Georgikon Kar, LVI. Georgikoni Napok, előadás: Dicső múlt – milyen jelen? A magyar mezőgazdaság és szakképzés a XVIII-XX. században

2012, Budapest, KRE, Protestantism, Knowledge and the World of Science, The Day of Hungarian Science, előadás: Protestant Scholars and the Dissemination of Modern Economic Ideas at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries

2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, MR1, Reggeli Krónika

2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, MR1, Határok nélkül

2012, Interjú a Protestantism, Knowledge, and the World of Science c. nemzetközi konferencia alkalmából, Vallási Műsorok Szerkesztősége, Duna TV

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube