Balaton, Petra

Balaton, Petra

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1974
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: 36-1-483 2874/314

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: HistoryDiscipline
Title of Thesis: The History of the Székely Action, 1902-1914. The Role of the Government in the Development of Székelyföld
Issuing Institution: University of Debrecen, Faculty of Arts

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1998
Discipline(s): History and Communication, specialization on History of Economy and Society
Issuing Institution: Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Arts, Piliscsaba

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Modern and Contemporary Hungarian History 
Current Position(s): Seinor Lecturer

Previous Employer: Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba
Previous Position Held: Assistant Lecturer


Areas of Research and Teaching
Economical and Social History of Hungary during the dualism, in special regard to the lagging regions 

History of Hungary and Transilvania, 1790-1918; History of Economy and Society, Urban History, History of Menthality, Issues on Nationalities 

Historical Geography, Environmental History (19-20. centuries)

Methodology of Research of History


Membership in Research Groups and Projects
Water use, regulation projects and society in 13th-20th century Hungary, scientific researcher

Historia Siculorum, Monography on History of Szeklers (by Mayor’s Office in Odorhei Secuiesc), author


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English complex state exam on intermediate level („B2”)
Latin complex state exam on intermediate level („B2”)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
Oct 2000 CEEPUS Teacher Scolarchip, University Babes-Bolyai, Kolozsvár/Cluj research
Jul 2002 CEEPUS Teacher Scolarchip, University Babes-Bolyai, Kolozsvár/Cluj research
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

A Székely Akció története. I/1. Források: Munkaprogram és kirendeltségi jelentések. Bp., 2004. [History of Székely Action. Sources: Working Programme and the Reports of the Branches.]

 

Edited Books and Journals

Kazy József: Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének javítására irányuló állami segítő akczió hat évi működésének ismertetése. [Review of the six-year-long activities of the state action for improvement the economical situation of highlander people in North-Carpatiens.] Bp., 1904. (84 p.)

Kazy József: Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének javítására irányuló állami segélyakczió 1904. évi működésének ismertetése. [Review on the activities of the state action in 1904 for improvement the economical situation of highlander people in North-Carpatiens.] Bp., 1905. (62 p.)

Kazy József: A hegyvidéki gazdasági actio 1905. évi működésének ismertetése. [Review on the activities of Economic Action in Highland in 1905.] Bp. 1906. (68 p.)

Kazy József: A hegyvidéki gazdasági actio 1906. évi működésének ismertetése. [Review on the activities of Economic Action in Highland in 1906.] Bp., 1907. (A m. kir. földmívelésügyi miniszter kiadványai, 1907/20.)

Kazy József: A hegyvidéki gazdasági actio 1907. évi működésének ismertetése. [Review on the activities of Economic Action in Highland in 1907.] Bp., 1908. (A m. kir. földmívelésügyi miniszter kiadványai)

Hegyvidéki gazdasági akció 1908. évi ismertetése. [Review on the activities of Economic Action in Highland in 1908.] Összeáll.: Kazy József. Bp., 1910. (A m. kir. földmívelésügyi miniszter kiadványai)

Koós Mihály: A székely actio ismertetése. [Review of the Szekler Action.] Bp., 1905. (68 p.)

Koós Mihály: A székelyföldi gazdasági actio 1905. évi működésének ismertetése. [Review of the Activities of the Szekler Action in 1905.] Bp., 1906. (64 p.)

[Koós Károly:] A székely actio öt éve. [Five years of Szekler Action] Bp., 1907. (32 p.)

A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki miniszteri kirendeltségek 1909. évi működésének ismertetése. [Review of the activities of ministerial Branches in Highland, Transylvania /Szekler Land/ and Upland in 1909.] Bp., 1910.

A hegyvidéki, erdélyrészi (székelyföldi) és felvidéki ministeri kirendeltségek 1910. és 1911. évi működésének ismertetése. [Review of the activities of ministerial Branches in Highland, Transylvania /Szekler Land/ and Upland in 1910-1911.] Bp., 1912. (228 p.)

Khuen-Héderváry Károly: Feldúlt tűzhelyeinkért! Beszámoló a Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság eddigi munkájáról, - felhívás – kiáltvány. [For our Ravaged Stoves. Report on the activity of the State Committee for Reconstruction of Ravaged Stoves in War, Appeal and Manifesto.] Bp., 1916. (39 p.)

Chapters in Books

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A nemzeti jövedelemszámítás magyar módszeréről. [About the Hungarian method of the National Income’s Calculating] Ezredforduló–századforduló–hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk.: Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2001. 245–267.

A székely akció előzménye és története. [Antecedent and History of Szekler Action.] Székelyföld, 6. (2002) 6:62–91.

A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902–1920). [On the activities of the Ministerial Branch in Szekler Land (Transylvania)] Magyar kisebbség, 8. (2003) 2–3:82–92.

– Reisz T. Csaba: A székelyföldi ipari akció. [The Indrustrial Action in Szekler Land] Levéltári Közlemények, 77. (2006) 2:55–122.

A székely akció. [The Szekler Action, article] Romániai Magyar Lexikon, Művelődéstörténet, szócikk (Erdélyi Magyar Adatbank, 2010-10-05.)

A székely társadalom önszerveződése: a székely társaságok (Törekvések Székelyföld felzárkóztatására a XX. század elején). [Self organisation of the Szekler Society: Szekler Associations. (Aspirations for Closing up of Szekler Land in the Beginning of 20th Century).] I. rész. Korunk, III. folyam, 21. (2010) 1:78–85.

A székely társadalom önszerveződése: a székely társaságok (Törekvések Székelyföld a XX. század elején). II. rész. Korunk, III. folyam, 21. (2010) 2:71–78.

A székely akció előzménye és története. [Antecedent and History of Szekler Action.] Székelyföld Évkönyv, 2010. Szerk.: Molnár Vilmos–Lövétei Lázár László. Csíkszereda, 2010. 181–207.

Balaton Petra: A Brassói Kereskedelmi és Iparosegylet szerepe az erdélyi iparvédő mozgalomban. [Role of the Trade and Craft Association (Brassó) in the Transylvanian Movement for Industry Protection.] Trianoni Szemle, 3. (2011) 3 (július–szeptember):54–65.

Szterényi József erdélyi pályafutása. [Carreer of Szterényi József in Transylvania.] Levéltári Közlemények, 82. (2011) 2. sz. 146-170.

A Földmívelésügyi Minisztérium kirendeltségi szervezete és a temesvári hivatal tevékenysége (1913–1914). [The Branch Organisation of the Ministry of Agriculture and the activity of the Branch in Temesvár (1913–1914)] Archivnet, 11. (2011). 6. sz.

A székely falusi társadalom közösségi színtere. Népházak, szövetkezeti házak. [The Community Scene of Szekler Rural Society. Folk houses, cooperative houses]. Orpheus Noster, IV. (2012), 2. 30-46.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A székely akció. [The Szekler Action.] A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda, 2002. 327–342.

Székelyföldi tabló (Közéleti személyiségek emlékiratai Székelyföld fejlesztésére a XIX. század utolsó évtizedeiben). [Pageant from Szekler Land. Memorials of Public Personalities for the Development of Szekler Land in the last Decades of 19th Century.] Székely Konferencia. Debrecen, 2009. október 2–3. A konferenciát rendezte: Az Erdély-történeti Alapítvány.

A feudális székely társadalom változásai a polgári átalakulás korában. [Changes of the Feudal Székely Society in the Period of Bourgeois Transition.] Feudális társadalom? 2. országos uradalomtörténei konferencia. Salgótarján, 2010. november 26–27. A konferenciát rendezte: Nódrád Megyei Történeti Múzeum. 

A Földmívelésügyi Minisztérium Nagyváradi Kirendeltségének tevékenysége a kis- és középbirtokosok érdekében. [The Activity of the Branch of the Ministry of Agriculture in Nagyvárad in the interest of small and middle proprietaries.] Birtokosok és birtokok. 3. országos uradalomtörténei konferencia. Salgótarján, 2011. szeptember 9. A konferenciát rendezte: Nódrád Megyei Történeti Múzeum.

Állami gazdasági akciók Erdély felzárkóztatására a dualizmus korában. A Makkai család az erdélyi és a magyar református egyház művelődéstörténetében. [The state economic actions for closing up of Transylvania in the period of Dualism. The Family Makkai in the Cultural History of Hungarian and Transylvanian Reformated Church.] Károli Gáspár Református Egyetem, 2011. november 29.

Állami akciók a lemaradó régiók fejlesztésében. [State Actions in the Development of Lagging Regions.] Bartha Miklós és kora c. konferencia, Székelyudvarhely, 2012. nov. 14-15.

Élet a szász kisbirtokon a 20. század elején. [Life on the Saxon Farms in the Beginning of 20th Century. ] Élet a birtokon 4. országos uradalomtörténeti konferencia, (Nógrádi Történeti Múzeum) Salgótarján, 2012. okt. 11.

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Balaton Petra: A Székely Akció c. dokumentum film, 2002  [The Székely Action documentary, editor and screenplay]

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

A székely akció. [The Sekler Action.] Székely konferencia, A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda, 2002. október. 4. 

Székelyföldi tabló (Közéleti személyiségek emlékiratai Székelyföld fejlesztésére a XIX. század utolsó évtizedeiben). Székely Konferencia. Debrecen, 2009. október 02–03. A konferenciát rendezte: Az Erdély-történeti Alapítvány.

A feudális székely társadalom változásai a polgári átalakulás korában. [Changes of the Feudal Székely Society in the Period of Bourgeois Transition.] Feudális társadalom? 2. országos uradalomtörténei konferencia. Salgótarján, 2010. november 26–27. A konferenciát rendezte: Nódrád Megyei Történeti Múzeum. 

A Földmívelésügyi Minisztérium Nagyváradi Kirendeltségének tevékenysége a kis- és középbirtokosok érdekében. [The Activity of the Branch of the Ministry of Agriculture in Nagyvárad in the interest of small and middle proprietaries.] Birtokosok és birtokok. 3. országos uradalomtörténei konferencia. Salgótarján, 2011. szeptember 9. A konferenciát rendezte: Nódrád Megyei Történeti Múzeum.

Állami gazdasági akciók Erdély felzárkóztatására a dualizmus korában. A Makkai család az erdélyi és a magyar református egyház művelődéstörténetében. [The state economic actions for closing up of Transylvania in the period of Dualism. The Family Makkai in the Cultural History of Hungarian and Transylvanian Reformated Church.] Károli Gáspár Református Egyetem, 2011. november 29.

Állami akciók a lemaradó régiók fejlesztésében. [State Actions in the Development of Lagging Regions.] Bartha Miklós és kora c. konferencia, Székelyudvarhely, 2012. nov. 14-15.

Élet a szász kisbirtokon a 20. század elején. [Life on the Saxon Farms in the Beginning of 20th Century. ] Élet a birtokon 4. országos uradalomtörténeti konferencia, (Nógrádi Történeti Múzeum) Salgótarján, 2012. okt. 11.

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube