Mirnics, Zsuzsanna

Mirnics, Zsuzsanna

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1973
Place of Birth (Country): former Yugoslavia
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +36-1-4302349

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: Clinical Medicine
Title of Thesis: Quality of life, coping and epilepsy
Issuing Institution: Semmelweis University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Loránd Eötvös University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Budapest Technical University Industrial and Organizational Psychologist 2001
University of the Reformed Church Supervisor 2008
Hungarian Association of Family Therapy Family Therapist 2008
Hungarian Association of Hypnosis Hypnotherapist 2012
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of Personality and Clinical Psychology
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Psychology of Personality
Psychological Testing

Membership in Research Groups and Projects

Risk Management Research Programme – Anima Risk (senior researcher)
Talent Management Research Programme – Hatehetsz (senior researcher)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2005-2006 HEFOP – Psychology of Personality curriculum development 
2006 HEFOP – Measurement in Family Psychology – curriculum development (online)
2012 TÁMOP –Organizational Psychology teaching materials
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English advanced
French intermediate
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Psychology  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

1. Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2011): A Közös Rorschach Vizsgálat. Flaccus, Budapest.

2. Mirnics Zs. (2009): Gyermekekről nevelőknek, egyetemi jegyzet. Teacher Training Faculty, Subotica.

3. Mirnics Zs.: (2006): A személyiség építőkövei. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest. 

Edited Books and Journals

1. Bagdy E., Mirnics Zs., Nyitrai E. (2011): Transzperszonális pszichológia és pszichoterápia. Kulcslyuk, Budapest.

 

2. Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (2008): Egyén-pár-család. Animula, Budapest.

 

3. Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs. (2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book.

4. Bagdy E. (szerk., 2002): Párkapcsolatok dinamikája: a Közös Rorschach Vizsgálat. Animula, Budapest.

Chapters in Books

1. Smohai M., Tóth D., Mirnics Zs., Vargha A. (in press): Video Game Related Flow Experience: a Configuration Analysis Study.Typical configurations of flow experiences during gameplay, in school, at home and personality, coping traits of these groups.   Eötvös Loránd University, Budapest.

2. Mirnics Zs. (2012): Kiválasztás és képzés. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés” E-book chapter.

3. Mirnics Zs. (2012): Munkalélektani vizsgálatok. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés” E-book chapter.

4. Mirnics Zs. (2012): Humán erőforrás elemzés. TÁMOP 4.1.2. „Információ-tudás-érvényesülés” E-book chapter.

5. Bagdy, E., Mirnics, Zs, Császár, N (2012) Labdarúgók pszichológiai szűrése és fejlesztése. In: Kurimay, T, Faludi, V, Kárpáti, R (szerk): A sport pszichológiája.   Oriold és Tsai. Budapest, 123-145.

6. Mirnics Zs. (2011):Családi interakciódinamika. In: Császár Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A.(szerk., 2011): A klinikai pszichológia horizontja, KRE-L’Harmattan, Budapest.

7. Bende Zs., Habis M., Radnai T¬. és Mirnics Zs. (2007): Anya-gyermek interakciók két korcsoportnál a Közös Rorschach Vizsgálatban. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

8. Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. és Nick Sz. (2007): Kötődési stílus és párkapcsolati interakciók. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

9. Kósáné Koppányi É., Mirnics Zs. (2007): Az anya–gyermek kötődés és kommunikáció transzgenerációs vizsgálata. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

10. Darnyik A., Márián R., Szabó B., Mirnics Zs. (2007): Nemi szerepek vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

11. Beretvás A., Mirnics Zs. és Máth J. (2007): Férfiak és nők manifeszt és látens önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

12. Erdélyi-Szabó H., Mező-Mészáros I., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2007): Az anorexia nervosa családi dinamikájának alakulása esetismertetés tükrében. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

13. Mező-Mészáros I., Erdélyi-Szabó H., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2007): Anorexiás családok müködési jellegzetességei és változása családterápia nyomán. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

14. Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K. és Lukács M. (2007): A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

15. Kisgyörgyné Pongrácz D., Bagdy E., Mirnics Zs. (2007): A spirituális orientáció hatásai a családi funkcionalitásra és a megküzdésre. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

16. Mirnics Zs., Kovács G., Zolna M., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2007): Vezetői személyiség és vezetői szerep: személyiségjegyek és kommunikáció összefüggései munkahelyi teamekben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest.

17. Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): Az interakciókutatás kérdései, In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter.  HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

18. Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): A pár- és családrendszer vizsgálatának dimenziói, In: Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

19. Bagdy E., Mirnics Zs. (2006): Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére, In: Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

20. Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A pár- és családvizsgálatok kutatásmódszertani szempontjai. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

21. Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A Közös Rorschach Vizsgálat, In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

22. Mirnics Zs., Bagdy E., Tóth A. (2006): Vizsgálatok a KRV integrált jelölési rendszerével. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

23. Kisgyörgyné Pongrácz D., Tóth M., Mirnics Zs., Bagdy E., Vargha A.: A Circumplex modell és az OCST-4 (FACES IV) David Olson strukturális családdinamikai modelljének és mérőeljárásának ismertetése. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

24. Mirnics Zs., Bagdy E., Máth J., Vargha A., Tóth A. (2006): A KRV integrált jelölési rendszere. In: Bagdy E. (szerk.): Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata. E-book chapter. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest.

25. Mirnics Zs. (2006): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk): Közérzeti barangoló, MTT Subotica, 109-139.

26. Mirnics Zs. (2005): A szülőföldtől a tudományig. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk): Támogatás és hasznosulás, MTT Subotica, 131-165.

27. Mirnics Zs., Dóró Á. (2004): Önismeret. PHARE BEST E-book chapter. Kecskemét College, Kecskemét.

28. Mirnics Zs., Dóró Á. (2004): Csoportfolyamatok kezelése; vezetői kompetenciák. PHARE E-book chapter. Kecskemét College, Kecskemét.

29. Mirnics Zs., Dóró Á (2004): Üzleti kommunikáció. PHARE BEST E-book chapter. Kecskemét College, Kecskemét.

30. Mirnics Zs., Dóró Á.(2004): Stresszmenedzsment és konfliktuskezelés. PHARE BEST E-book chapter. Kecskemét College, Kecskemét.

31. Mirnics Zs (2002): Élhető élet és kisebbségi távlatok. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk): Holnaplátók, MTT Subotica, 39-77.

32. Bagdy E., T. Mirnics Zs. (2002): A KRV hazai alkalmazása. In: Bagdy E. (szerk): Párkapcsolatok dinamikája, Animula, Budapest, 69-88.

33. Gábrity Molnár I., T. Mirnics Zs.(2002): Mozaik 2000 Gyorsjelentés – Vajdaság. In: Mozaik 2001 Gyorsjelentés, Hungarian Institute for Youth Studies, Budapest, 239-288.

34. Mirnics Zs. (2001): Hazától hazáig (A Vajdaságban és Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatók életkilátásai és migrációs szándékuk). In: Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (szerk.): Fészekhagyó vajdaságiak, MTT, Subotica. 163-204.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. Smohai M., Tóth D., Mirnics Zs., Vargha A. (in press): Videojátékokkal való játszás közben, iskolában és otthon átélt flow élmények tipikus mintázatai, és az azokba tartozó magyar serdülők személyiségjellemzői és megküzdési módjai – konfigurációelemzés. Pszichológia

2. Smohai M., Tóth D., Mirnics Zs. (in press): Számítógépes játékokkal játszók személyisége, megküzdése és érzelmi mintázata. Magyar Pszichológiai Szemle

3. Mirnics Zs., Vargha A., Tóth M., Bagdy E. (2010): Cross-Cultural

Applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21, 17–33 (Impact Factor 0,6)

4. Benko A., Lazary J., Molnar E., Gonda X., Pap D., Mirnics Zs., Kurimay T., et al. (2009): Significant association between the C(-1019) G functional polymorphism of the HTR1A gene and impulsivity. American Journal of Medical Genetics, 153B, 592-599.  (Impact factor 2,5)

5. Császár N., Ganju A., Varga P.P., Mirnics Zs. (2009): Psychosocial Issues in the Cancer Patient.  22S 34:S26 –S30. (Impact factor 2,5)

6. Mirnics Zs., Heincz O. (2009): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. In: Csányi E. (szerk): Csáth-járó átjáró, College for Graduate Studies of Hungarians in Vojvodina, 93-104

7. Mirnics Zs., Heincz O.: Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Napút, September 2009.

8. Mirnics Zs. (2008): Ami összeköt, ami elválaszt. In: Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (szerk.): Regionális erőnlét, Subotica, MTT, 73-123.

9. Szőtsné Karkus Zs., Pap É., Pál K., Jankovics Cs., Mirnics Zs. (2007): Gyermekvédelmi gondoskodásban és családban nevelkedő serdülőkorúak érzelmi intelligenciája, megküzdési stratégiája és szorongása. Család-gyermek-ifjúság, XVI:17-22.

10. Mirnics Zs., Szili I., Kovács D. (2005): A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban. Psychiatria Hungarica 20:141-155.

11. Mirnics Zs. (2004): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2:37-57.

12. Mirnics Zs. (2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Alkalmazott Pszichológia 4:93-120.

13. Gábrityné Molnár I., T. Mirnics Zs. (2002): Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? Aracs 3:38-43.

14. Janszky J., Szucs A., Halasz P., Borbely C., Hollo A., Barsi P., Mirnics Z. (2002): Orgasmic aura originates from the right hemisphere. Neurology 58:302-304. (Impact faktor: 5,34).

15. Mirnics Zs., Czikora Gy., Závecz T., Halász P.(2001): Changes in Public Attitudes Toward Epilepsy in Hungary. Epilepsia 42:86-93. (Impact faktor: 3,27)

16. Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P (2001): Adjustment and coping in epilepsy. Seizure 10:181-187. (Impact faktor: 1,42)

17. Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P (1999): Epilepsziával élők életminőségének vizsgálata. Pszichológia 19: 355-377.

18. Mirnics Zs. (1998): Az OPNI HIETE Epilepszia Centrum epilepsziával élők életminőségét és megküzdését vizsgáló kutatásának eredményei és gyakorlati tanulságai. Rehabilitáció, June.

19. Mirnics Zs (1998): A szociális tér fogalmi különbségei kisebbségi és többségi mintánál. Üzenet, April. 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

 

Translations

1. Cloud, Henry Dr. & Townsend, John, Dr.: Családfánk titkai, Harmat, Budapest, 2012.

2. Hemfelt, Robert & Minirth, Frank & Meier, Paul: A boldogság választható, Harmat, Budapest, 2010.

3. Chapman, Gary: Segítség, rokonok lettünk!, Harmat, Budapest, 2010.

4. Chapman, Gary: Segítség, szülők lettünk!, Harmat, Budapest, 2010.

5. Hemfelt, Robert & Minirth, Frank & Meier, Paul 2009 A szeretet választható, Harmat, Budapest, 2009.

6. Chapman, Gary: Változzunk együtt! Harmat, Budapest, 2009.

7. Chapman, Gary: Nyerő páros. Harmat, Budapest, 2009.

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1. Mirnics Zs. (2012): Kockázatvállalás és biztonsághoz való viszony jellemzői az MVM-nél. MVM Conference, 7th November 2012.  

2. Mirnics Zs. (2012): Harmonious and obsessive passion at the workplace. Getronics Conference, 26th April 2012. 

3. Mirnics Zs., Szilágyi Á. (2012): Személyiség, spiritualitás és megküzdés. Hungarian Association of Psychology Conference, 31th May 2012. 

4. Tóth D., Smohai M., Mirnics Zs. (2011): A számítógépen játszást befolyásoló személyiségtényezők. Hungarian Association of Psychology Conference, 26th May 2011. 

5. Smohai M., Tóth D., Kiss L., Mirnics Zs. (2011): A videojátékokkal játszók figyelmi teljesítménye és állóképessége. Hungarian Association of Psychology Conference,  26th May 2011. 

6. Mirnics Zs (2010): Tehetség, gondozás és család. Talent Academy, 13th November 2010.

7. Dóra J., Mirnics Zs., Vass Z. (2010): A valahova tartozás élményének képi kifejeződése projektív  rajztesztekben. SIPE Conference, 4th September 2010.

8. Décsey D., Mirnics Zs. (2011): A borderline személyiségzavar Rorschach jegyei. Hungarian Association of Psychology Conference,  26th May 2011Mirnics Zs., Maksai A., Szőnyi L., Heincz O. (2010): Spiritualitás, kapcsolati potenciál és személyiség összefüggései. Hungarian Association of Psychology Conference, 27th May 2010.

9. Mirnics Zs., Bajor A., Heincz O. (2010): Érzelmi intelligencia és párkapcsolati működés. Hungarian Association of Psychology Conference, 27th May 2010.

10. Mirnics Zs. (2010): Tehetség és család. Bright Spark Foundation Conference, 12th May 2010.

11. Hadházi É., Végh F., Gérecz Á., Mirnics Zs.:  Gondoskodás és kontroll az intim kapcsolatokban. Hungarian Association of Psychology Conference, 27th May 2010.

12. Mirnics Zs., Császár N., Vargha A., Bagdy E., Varga P.P. (2009): Adjustment, interpersonal relations and coping in patients with chronic pain syndrome Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, September 9-12.

13. Varga P.P., Császár N., Mirnics Zs., Vargha A., Dömötör E. (2009):  Comprehensive Care of Spinal Tumor Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, September 9-12.

14. Császár N., Mirnics Zs., Varga P.P. (2009): Személyiség és betegség, avagy a tumorral való megküzdés és a disszociáció kapcsolata. Hungarian Association of Hypnosis Conference, 22th May 2009. 

15. Mirnics Zs.: Kodependencia a párkapcsolatokban. Szex-Tett és Pár-Kapcsolat, Student Conference, University of the Reformed Church, 27th March 2009. 

16. Mirnics Zs.¨, Császár N.¨,Vargha A., Varga P. P. (2009): Krónikus gerincfájdalom szindrómában szenvedő és primer gerinctumor miatt operált betegek beilleszkedése és megküzdési módjai. Hungarian Association of Psychiatry Conference, January. 

17. Mirnics Zs., Császár N., Szili I., Szabó L. (2008): Krónikus fájdalom és családdinamika. Hungarian Association for Study of Pain Conference, 14th November 2008. 

18. Mirnics Zs.,  Heincz O. (2008): Az Elérhetetlen keresése, Csáth Géza dinamikus-rendszerszemléletű pszichobiográfiája. Géza Csáth Conference, Teacher Training Faculty, Subotica, 25th September 2008. 

19. Mirnics Zs., Bagdy E. (2008): A családi kommunikáció változásai pszichés zavaroknál. Hungarian Association of Psychiatry Conference, January.

20. Mirnics Zs., Tóth J.(2007) Applying Social and Organizational Psychology findings to Public Relations: Influence of personality traits on interpersonal communication. PR Trend Conference, Cluj, Romania, 17th November 2007. 

21. Mirnics Zs., Bagdy E., Szabó K. (2007): Kommunikáció a „szkizofrén családokban”. Hungarian Association of Psychiatry Conference, 27th January 2007.

22. Mirnics Zs. (2006): A válás metaforái. Hungarian Association of Psychiatry Conference, 4th February 2006.

23. Mirnics Zs. (2005): A szülőföldtől a tudományig. Vajdasági magyar, Magyarországon tanuló doktorandus hallgatók ösztöndíj-támogatásának hasznosulása, MTT Conference, Subotica, 14th October 2005. 

24. Mirnics Zs.(2005): Kapcsolati dinamikát tükröző szimbólumok a Közös Rorschach tesztben. Hungarian Association of Relaxation and Symbol Therapy Conference, 8th July 2005. 

25. Mirnics Zs., Szili I., Bagdy E. (2005): Hatékony konfliktuskezelési módok sine morbo pároknál. Hungarian Association of Family Therapy Conference, 2nd April 2005.

26. Varga G., Szili I., Mirnics Zs. és Vargha A. (2005). Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján.  Hungarian Association of Psychiatry Conference, 26th January 2005. 

27. Mirnics Zs (2004): A vajdasági magyar fiatalok egészségvédő és egészségkárosító magatartása. MTT Conference Subotica, 7th November 2004. 

28. Mirnics Zs.(2004): Vezető-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel.  Hungarian Association of Psychology Conference, 28th May 2004.

29. Mirnics Zs.(2004): A KRV munkapszichológiai alkalmazása. Conference of the Reformed Church University, April. 

30. Mirnics Zs. (2004): Az „egészséges” vezető-beosztott viszony: munkahelyi interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel. Day of Health Psychology, 23rd April 2004. 

31. Mirnics Zs. (2002): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi közérzete a 2000 októberében bekövetkezett változás utáni időszakban. MTT Conference, Subotica, 23rd November 2002.

32. Mirnics Zs. (2002): A vajdasági magyar fiatalok társadalmi közérzete. Teleki László Institute, 7th November 2002.

33. Mirnics Zs. (2002): Kisebbségi és többségi fiatalok értékrendjének és identitástudatának sajátosságai. Day of Science, Kecskemét College, 30th October 2002. 

34. Szili I., Kovács D., Bagdy E., T. Mirnics Zs (2002): Modeling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach. 3rd World Congress of Psychotherapy, Vienna, Austria, 17th July 2002. 

35. Szili I., György S., T. Mirnics Zs., Endreffy J. (2002): Az anya-gyermek kapcsolat interakciódinamikája evészavarban szenvedőknél. Hungarian Association of Psychiatry Conference, 31st May 2002. 

36. Mirnics Zs.(2002): A vajdasági magyar fiatalok értékrendjének és identitástudatának sajátosságai. Hungarian Academy of Sciences, Institute of Study of Minorities Conference, Budapest, 30th May 2002.

37. Mirnics Zs.(2002): Epilepsziával élők megküzdése. Janssen Epilepsy Academy, 20th April 2002. 

38. Gábrityné Molnár I., Mirnics Zs. (2002): Mozaik-2001 gyorsjelentés – Vajdaság. Hungarian Youth Conference, 23rd March 2002. 

39. Szili I., György S., Endreffy J., Mirnics Zs.(2002): Az agresszió manifeszt és látens megnyilvánulási formái az anya-gyermek kapcsolatban evészavarban szenvedőknél. Hungarian Association of Psychiatry Conference, 23rd March 2002.

40. Mirnics Zs. (2001): Epilepsziás betegek életminőségének vizsgálata. II. Forum on Quality of Life, 5th September 2001. 

41. Kovács D., Sárai T., Mirnics Zs.(2001): Modeling the communication process in families of patients with schizophrenia using the Consensus Rorschach. European Congress of Family Therapy, Budapest, 28th June 2001. 

42. Mirnics Zs., Sasvári R., Süle M., Szili I.(2001): Az interperszonális kapcsolati dinamika vizsgálata borderline páciensek és partnereik mintáján. Hungarian Association of Psychiatry Conference, 25th January 2001. 

43. Mirnics Zs.(2000): Epilepszia, életminőség és megküzdés. National Institute of Psychiatry and Neurology Sleep Conference, 6th December 2000. 

44. Mirnics Zs., Sasvári R., Süle M., Szili I.(2000): Borderline páciensek partnerkapcsolatának interakció-dinamikai vizsgálata.  Hungarian Association of Family Therapy Conference, 15th April 2000.

45. Juhos V., Mirnics Zs.:(1999) The psychosocial outcome and quality of life improvement after temporal lobectomy: a retrospective study. 10th International Bethel-Cleveland Clinic Epilepsy Symposium, Bielefeld, Germany, 16th April 1999. 

46. Mirnics Zs., Halász P., Békés J. (1998): Quality of life and coping in epilepsy – test battery measuring psychosocial variables. 3rd European Congress of Epileptology, Warsawa, Poland, 27th May 1998.

47. Mirnics Zs. (1998): Quality of life in epilepsy. Epilepsy Conference, Brno, Czech Republic, 10th April 1998.   

Events


No result...

Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube