Tibor M. Pintér

Tibor M. Pintér

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1979
Place of Birth (Country): Slovakia
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +36 1 483 2868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: Language situation in Dunajsá Streda
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Hungarian language and literature – Slovak language and literature
Issuing Institution: Comenius University, Bratislava

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): senior lecturer

Previous Employer: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Previous Position Held: research fellow 

Areas of Research and Teaching
language technology
corpus linuistics
sociolinguistics
bilingualism


Membership in Research Groups and Projects
Termini Research Group


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Slovak C1
English C1
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2012 Central European Studies, Comenius University, Bratislava – Slovakia guest lecturer
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Milan Samko, Charles University Dialectological and socilinguistic aspects. Language subdialects in the town Jelsava 2011
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

2009. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. Budapest: Lexica

Edited Books and Journals

2014. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2014/1.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2013. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2013/2.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2012. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó.

2007. 11th International Conference on Minority Languages. Conference abstracts. July 5–6 2007, Pécs: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences–Research Institute for Ethnic and National Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences–Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. (Csipes Zoltánnal – szöveggondozás)

Bartha Csilla (szerk.) 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (Szalai Andreával – szöveggondozás)

Bodor Béla (szerk.) 2007. Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 2006. szeptember. 14., Budapest: Szépírók Társasága. (nyelvi lektor)

Chapters in Books

2014. Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, M. Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. In: Ladányi Mária-Vladár Zsuzsa-Hrenek Éva (szerk.) NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 800–807.

2013. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Slavomír Ondrejovič–Júlia Vrábľová–Anežka Krausová (szerk.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 284–290.

2013. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Dringó-Horváth Ida (szerk.) Digitális tananyagok – oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. 88–99.

2013. Nyelvtechnológiai javak a magyar nyelvhasználatért. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 577–591.

2012. Miháltz Márton, Hussami Péter, Ludányi Zsófia, Mittelholcz Iván, Nagy Ágoston, Oravecz Csaba, Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesírás.hu – Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY2013. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 135–148.

2012. Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas. Central and South-European language resources in META-SHARE In: Infotheca, 12(1)

2011. Nyelvek és lehetőségeik Dunaszerdahelyen. In: Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 171–179.

2011. Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovom úze Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Jazykovedný časopis 2011/1 (r. 62), 3–19.

2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 161–178.

2011. A magyar nyelv főbb lexikonjai és határon túli vonatkozásuk. In: Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet: Dunaszerdahely–Alsóőr, 33–42.

2011. A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye. In: Benő Attila–Péntek János (szerk.) TERMINI. Magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 277–299. (A Magyar Nyelvben, 2008-ban megjelent tanulmány újraközlése)

2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/1, 60–84.

2010. Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1, 45–68.

2010. (Váradi Tamással, Mittelholcz Ivánnal, Peredy Mártával) Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Tanács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2010. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 56–65.

2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.

2009. A magyarországi és szlovákiai cigányok diglossziája: pro és kontra. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, (ISBN 978-80-969556-1-9), 145–172.

2009. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával) Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2009. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 172–182.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye I.. Magyar Nyelv CIV/1, 81–89.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye II.. Magyar Nyelv CIV/2, 211–218.

2007. Egy „Humoros” korpuszról. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. (Második kötet), Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 187–194.

2007. (Menyhárt Józseffel) Nyelvek és lehetőségeik Malomhelyen. In: Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 293–307.

2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/1, 165–182.

2006. (Novák Attilával) Milyen a még jobb Humor? In: Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.) Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2006), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 60–69.

2005. (Menyhárt Józseffel) Bilingvizmus v Malom Háji, alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku, In: Jozef Štefánik (red.) Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: FF UK, 77–82.

2004. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit (szerk.)  Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63–71.

2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 52–93.

2003. Korpuszok – a múltban és napjainkban. Katedra X/9., 24–25.

2003. Amit a modern nemzeti korpuszokról tudni kell. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/3, 71–85.

2002. A bekezdéstől a befejezésig. Iskolai fogalmazások néhány szövegnyelvészeti sajátosságáról. Katedra X/1., 24–26.

Book Reviews

2010. Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny (případová studie). Slovo a slovesnost LXXI/3, 232–236.

2008. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71., Édes Anyanyelvünk 2008/4, 14. o.

2007. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Modern Nyelvoktatás XIII/4, 79–81.

2005. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 271–276.

2005. Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/2, 191–195.

2002. Lanstyák István–Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/3, 191–196.

Translations

2006. Peter Zajac: Közép-európai himnuszok, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1, 135–142.

Events


Erasmus

Erasmus

Social media