Szummer, Csaba

Szummer, Csaba

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1956
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +36 20 9 464 462

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1993
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Language game of Freud (Psychoanalysis as Hermeneutics and Narration)
Issuing Institution: Scientific Academy of Hungary

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1983; 1989; 2007
Discipline(s): Economics, psychology, health economics
Issuing Institution: MKKE, ELTE, SOTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Psychological Institute
Department: Socialpsychology
Current Position(s): Assistent lecturer

Previous Employer: DRG Corporation
Previous Position Held: President of Board

Other Previous Employers: HCS Ltd.
Other Previous Positions Held: CEO


Areas of Research and Teaching

Epistemological and methodological problems of psychoanalysis
History of ideas’ aspects of psychoanalysis
Epistemological questions of psychology
Reception of psychedelics in Western civilization
Problem of the false memories in psychoanalysis

Membership in Research Groups and Projects

Daseinanalízis, fenomenológia, pszichoanalízis: Intenationale Vereinigung für Daseinsanalyse

A pszichedelikumok terápiás alkalmazási lehetőségei: Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1993 textbook writing: Szummer Csaba: Language game of Freud..
Bp. Cserépfalvi - MTA Pszichológiai Intézete, 1993, 223 lap
1994 textbook writing: Szummer Csaba és Erős Ferenc (szerk.), 1994: Philosophers on Freud. Budapest: Cserépfalvi Kiadó
1996 Empricist, rationalistic, and romantical roots of the Freudian anthropology. In: Identity and Difference. (ed.) László János. Budapest: Scientia Humana, 57-71.old.
2006 textbook writing: Freud, Ferenczi and the renessaince of the theory of trauma. In: Typus Budapestiensis (szerk. Erős Ferenc – Lénárd Kata – Bókay Antal). Budapest: Thalassa, 2008, 281-304.old.
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Middle; good
German Middle; bad
Russian Upper; bad
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies President
Hungarian Association for Daseinanalysis general secretar
Hungarian Psychological Association  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
anul universotar 2010-2011, Semestrul I. Universitatea Babes-Bólyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţ Deartamentul de Psihologie Aplicată Lecturer of socialpsychology
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Gabriella Narancsik,
PTE
A Vörös Könyv szerepe C. G. Jung
munkásságában
2012 - 2015
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Bánfalvi Attila,
KLTE
A szabadság arcai a pszichoanalízisben 1997
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

1. Freud nyelvjátéka. A pszichoanalízis mint hermeneutika és narráció. Bp. Cserépfalvi - MTA Pszichológiai Intézete, 1993, 223 lap

2. Freud avagy a modernitás mítosza. Bp., L’Harmattan, 2013. [Megjelenés előtt.]

Edited Books and Journals

1. Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (Erős Ferenccel közösen) Bp. Cserépfalvi, 1993, 225 lap

2. Pszichoanalízis és modernitás. Replika c. folyóirat tematikus száma, 1995, Budapest, 85 lap

3. Pszichoanalízis és fenomenológia. Imágó Budapest (2/23/, 2012), 2. és 3. tematikus számai, Pintér Judittal és Békés Verával közösen

Chapters in Books

1. Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (Erős Ferenccel közösen) Bp. Cserépfalvi, 1993, Előszó

2. Pszichoanalízis és modernitás. Replika c. folyóirat tematikus száma, 1995, Budapest, Bevezetés

3. A freudi antropológia empirista, racionalista és romantikus gyökereiről. In: Azonosság és különbözőség (ed.) László János. Budapest: Scientia Humana, 1996, 57-71.

4. Freud, Ferenczi és a trauma-elmélet reneszánsza. In: Typus Budapestiensis (szerk. Erős Ferenc – Lénárd Kata – Bókay Antal). Budapest: Thalassa, 2008, 281-304.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. Szummer Csaba 2012 Rémálom. BUKSZ, 2012, 24, 2: 93-95

2. Szummer Csaba 2012 Pszichedelikumok és kvázi-misztikus élmények. LAM (Lege Artis Medicinae): 2012; 22 (2):154–157.

3. Szummer Csaba 2012 Ferenczi, Freud és a szellemek. BUKSZ, 2012/1

4. Szummer Csaba 2012 A pszichedelikumokban rejlő veszélyek és lehetőségek. LAM (Lege Artis Medicinae): 2012; 22 (3):395-398.

5. Szummer Csaba 2011 A pszichedelikus élmény pszichológiai megközelítései. LAM (Lege Artis Medicinae): 2011; 21 (5):404–408.

6. Szummer Csaba 2011 A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismerés-tudományában. Magyar Filozófiai Szemle, 2011/2: 141-163.

7. Szummer Csaba 2010 Az LSD és a transzcendens élmények. Addiktológia – 2010. VIII. évfolyam 1. szám: 68-

8. Szummer Csaba 2010 Freud kettőssége és termékeny homályossága. Imágó Budapest, (2/23/), 2012, 3: 55-74

9. Szummer Csaba 2008 Jó közérzet a kultúrában. BUKSZ, 2008/téli szám, 334-344.

10. Szummer Csaba 2008 Freud, Ferenczi és a trauma-elmélet reneszánsza. In: Typus Budapestiensis (szerk. Erős Ferenc – Lénárd Kata – Bókay Antal). Budapest: Thalassa Könyvek, 281-304.

11. Szummer Csaba 2006 A pszichoanalízis kulturális jelentősége és módszertani heterogenitása. Thalassa, 2006 (17), 60: 13-19.

12. Szummer Csaba 2005 A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Ed. Zsolnai József. A tudomány egésze (CD), szerk.: Zsolnai József, megjelent: Zsolnai József. A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005.

13. Szummer Csaba 2005 A puszta analitikusa avagy egy enfant terrible a „tegnap világából”. BUKSZ: 2005/tavasz:29-42.

14. Szummer Csaba 1999 Pszichoanalízis: a modernitás mítosza. Világosság, 1999/4: 74-85.

15. Szummer Csaba 1999 John Dean emlékei és a pszichoanalitikus felidézés. Magyar Pszichológiai Szemle, 2, 229-239.

16. Szummer Csaba 1998 Tlön bolygója és a pszichoanalízis. Az eltűnt valóság nyomában. Valóság 41. 1998. 7. 21-30.

17. Szummer Csaba 1998 A fikcionalizmus kérdése a történetfilozófiában, a posztmodern antropológiában és a pszichoanalízisben. Századvég. 8: 69-83.

18. Szummer Csaba 1997 Pszichoanalízis és modern identitás. In: Világosság, 10: 69-81.

19. Szummer Csaba 1997 A fikcionalista pszichoanalízis. In: Pethő Bertalan, 1997. Poszt-posztmodern, 620-622.

20. Szummer Csaba 1996 Freud pesszimista heroizmusa és a megzabolázhatatlan tudattalan. Valóság 39. 1996. 4. 67-78.

21. Szummer Csaba 1996 A karteziánus én Freud díványán. A pszichoanalízis mint a modernitás tervezetének egyik fordulópontja. Valóság 39. 1996. 12. 1-7.

22. Szummer Csaba 1996 A freudi antropológia empirista, racionalista és romantikus gyökereiről. In: Azonosság és különbözőség (ed.) László János. Budapest: Scientia Humana, 57-71.

23. Szummer Csaba 1995 Pszichoanalízis és modernitás. Replika : szociológiai viták és kritikák : társadalomtudományi folyóirat, 1995. (6. évf.) 19-20. sz. 7-9. 

24. Szummer Csaba 1995 A csábítási elmélet viszontagságai; a valóság változó státusai a pszichoanalízisben In: Pszichoanalízis és modernitás. Replika c. folyóirat tematikus száma. 1995. (6. évf.) 19-20. sz. 43-53. 

25. Szummer Csaba 1994. Tertium non datur. - Válasz Pléh Csaba cikkére. Pszichoterápia, 1994/4

26. Szummer Csaba 1994. „Temészettudomány-e a pszichológia?” – Rövid összefoglaló az ELTE-n 1993 novemberében lezajlott tudományelméleti vitáról. Pszichológia, 3, 399-402.

27. Szummer Csaba 1994. Pszichoanalízis és modern identitás.Világosság, 1994/12

28. Szummer Csaba 1994. Mítosz és tudomány a huszadik század pszichoterápiájában. Valóság. 1994/5

29. Szummer Csaba 1993 A pszichoanalízis megalapozatlanságai. JANUS. A Janus Pannonius Egyetem folyóirata

30. Szummer Csaba 1993 Hermeneutikai fordulat előtt a pszichológia? Pszichológia 13. 1993. 4. 579-596.

Szummer Csaba 1993 Freud, "az alvajáró filozófus". In: Szummer Csaba és Erős Ferenc (szerk.), 1993: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről. Budapest: Cserépfalvi Kiadó, 9-25.

31. Szummer Csaba 1993 Értelmezés és narráció a pszichoanalízisben. Világosság, 1993/4: 5-67.

32. Szummer Csaba 1993 Dole super te frater mi Pszichológia (13) 1: 131 141.

33. Szummer Csaba 1993 A pszichoanalízis mint elbeszélő tudomány. Magyar tudomány, 1993. (38. (100.) köt.) 10. sz. 1198-1205. 

34. Szummer Csaba 1992 Szent György harca a Hermeneutika Sárkányával   avagy mitől féltsük és mitől ne a pszichoanalízist Pszichológia 1992. (12. évf.) 3. sz. 429-463. 

35. Szummer Csaba 1992 Identitásváltás vagy identitás-patológia. Magyar Tudomány, 1992. (37. (99.) köt.) 2. sz. 217-220. 

36. Szummer Csaba 1992 A Régésztől a Történészig. (Egy új paradigma körvonalai a pszichoanalízisben) Pszichológia (12) 2: 173 216.

37. Szummer Csaba 1991 "Valóság" és "fikció" a pszichoanalízisben. Thalassa (2) 2:30 43.

38. Szummer Csaba 1990 Természettudomány e a pszichoanalízis?   a pszichoanalízis és az empíria viszonyáról. Valóság, 1990/5: 88-99

39. Szummer Csaba 1990 Pszichoanalízis és hermeneutika. Valóság, 1990/11

40. Szummer Csaba 1990 Jung, a nagy időutazó. BUKSZ 1990, tavasz

41. Szummer Csaba 1988 Pszichoanalízis és marxizmus: szintéziskísérletek és kudarcok a 20-as és 30-as évek társadalomtudományában. Pszichológia (8) 2: 297-307.

42. Szummer Csaba 1987. Freud szimbólumfogalma: félbemaradt kísérlet egy új interpretációs elv bevezetésére a pszichoanalízisbe. Pszichológia (7) 4: 567-583.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

1. Szummer Csaba 2011 Recenzió: Buda Béla: Az elme gyógyítása. BUKSZ, 2011/3:

2. Szummer Csaba 2011 Jung, a pszichiáterbe oltott próféta. Élet és Irodalom. LVI. évf. 11. szám márc. 14

3. Szummer Csaba 2009 Recenzió: Elliot Aronson – Carol Tavris: Történtek hibák (de nem én tehetek róla) BUKSZ 2009/3:274-

4. Szummer Csaba. 1993. A pszichoanalizis megalapozatlanságai. JANUS

5. Szummer Csaba 1993 Kritika a Freud, Derrida, Jung. Bókay Antal (szerk.): Pszichoanalízis - a belső nyelv tudománya c. könyvről. Buksz : kritikai írások a társadalomtudományok köréből, 1993. (5. évf.) 3. sz. 388-391. 

6. Szummer Csaba 1993 „Temészettudomány-e a pszichológia?” – Rövid összefoglaló az ELTE-n 1993 novemberében lezajlott tudományelméleti vitáról. Pszichológia, 3, 399-402.

7. Szummer Csaba 1992 A bárányok - és a morál - hallgatása. Filmkultúra, 1992. (28. évf.) 5. sz. 38-41.

8. Szummer Csaba 1991 Recenzió Elisabeth R. Valentine: Fogalmak és nézőpontok a pszichológiában. c. könyvéről. BUKSZ, 1991/1: 123-125.

9. Szummer Csaba 1991 Könykritika Zvi Giora : Dreams and What They Teach Us című könyvéről. Thalassa, 1991. (2. évf.) 1. sz. 115-116. 

10. Szummer Csaba 1988 Freud, Sulloway biológusa. Pszichológia (8) 4: 616-631

11. Szummer Csaba 1985 Gondolatok Székely Lajos: Néhány megjegyzés a kreatív folyamatról és annak a gyászhoz való viszonyáról, valamint a megértés különböző formáiról című írásáról Pszichológia (5. évf.) 4. sz. 500: 544.

Translations

1. Wittgenstein, Ludwig 1967. Feljegyzések Freudról. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (szerk. Szummer Csaba és Erős Ferenc), Bp. Cserépfalvi, 1993,

2. Popper, Karl 1963. Conjectures and Refutations. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (szerk. Szummer Csaba és Erős Ferenc), Bp. Cserépfalvi, 1993

3. Habermas, Jürgen 1968. Erkenntnis und Interesse. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (szerk. Szummer Csaba és Erős Ferenc), Bp. Cserépfalvi, 1993

4. Grünbaum, Adolf 1984. The Foundations of Psychoanalysis. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (szerk. Szummer Csaba és Erős Ferenc), Bp. Cserépfalvi, 1993

5. Davidson, Donald 1982. Paradoxes of Irrationality. In: Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről (szerk. Szummer Csaba és Erős Ferenc), Bp. Cserépfalvi, 1993

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

1. Szummer Csaba 2013 Third International Crosscultural Communication Conference

2. Szummer Csaba 2012 8th Forum of the International Federation of Daseinsanalyse (IFDA)

3. Szummer Csaba 2011 Psychedelic healing. Second International CrossculturalCommunication Workshop and Conference (előadó és a szervezőbizottság tagja)

4. Szummer Csaba 2011 „Pszichedelikumok a kultúrában és a gyógyításban” A MPT XX. Országos Nagygyűlése,

5. Szummer Csaba 2010 Varieties of the Psychedelic Experiences. (First International Crosscultural Communication Workshop and Conference)

6. Szummer Csaba 2010 Pszichedelikumok és kvázi-misztikus élmények. A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Sopron (szimpózium szervező és előadó)

7. Szummer Csaba 2010 Pszichedelikumok a XX. századi kultúrában és terápiában. International Conference on Psychedelics (a szervezőbizottság elnöke)

8. Szummer Csaba 2010 Első személyű autoritás a pszichológiában. (2010 A MPT XIX. Országos Nagygyűlése, műhely-szervező és előadó)

9. Szummer Csaba 2010 „Reduktív tudományosság és fenomenológiai antinaturalizmus a pszichológiában”(műhely-szervező és előadó) A MPT XXI. Országos Nagygyűlése

10. Szummer Csaba 2009 Symposium: Egzisztencialista hatások a XX. századi pszichoterápiában. A Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa, Budapest

11. Szummer Csaba 1989 21th Annual Meeting of Cheiron: The International Society for the History of Behavioral and SocialSciences)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1. Szummer Csaba 2013. Psychedelic medicine. Third International Crosscultural Communication Conference

2. Szummer Csaba 2012 Freud naturalizmusáról. Imágó Egyesület Műhelykonferencia, PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola, Elméleti Pszichoanalízis Program, Pécs

3. Szummer Csaba 2012 Első személyű és a harmadik személyű nézőpont a pszichológiában Hungarian Association of Psychology Conference

4. Szummer Csaba 2012 Closing the gap. 8th Forum of the International Federation of Daseinsanalyse (IFDA)

5. Szummer Csaba 2012 A csábítási elmélet és a hamis emlékek a pszichoanalízisben és a nyolcvanas-kilencvenes évek amerikai abúzus-pánikjában. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája Hungarian Psychoanalytical Association Conference

6. Szummer Csaba 2012 Reduktív tudományosság és fenomenológiai antinaturalizmus a pszichológiában Hungarian Association of Psychology Conference

7. Szummer Csaba 2011 Psychedelic healing. Second International Crosscultural Communication Workshop and Conference

8. Szummer Csaba 2011 Pszichedelikumok a kultúrában és a gyógyításban (műhely-szervező és előadó) Hungarian Association of Psychology Conference, 26th May 2011.

9. Szummer Csaba 2010 Pszichedelikumok és kvázi-misztikus élmények. XVIIth Hungarian Psychiatric Association Meeting

10. Szummer Csaba 2010 Pszichedelikumok a XX. századi kultúrában és terápiában. International Conference on Psychedelics

11. Szummer Csaba 2010 Első személyű autoritás a pszichológiában. Hungarian Association of Psychology Conference

12. Szummer Csaba 2009 Varieties of the Psychedelic Experiences. (First International Crosscultural Communication Workshop and Conference)

13. Szummer Csaba 2009 Egzisztencialista hatások a XX. századi pszichoterápiában. Hungarian Psychoanalytical Association VIIth National Conference, Budapest

14. Szummer Csaba 2007 Freud és a későmodernitás – a metaforikus narrativizmus csapdája a pszichoanalízisben. Hungarian Psychoanalytical Association Conference

15. Szummer Csaba 2006 Freud és a modernitás „üdvös hazugságai”. Hungarian Psychoanalytical Association Conference

16. Szummer Csaba 1992 Fikció és valóság a freudi pszichoanalízisben. Hungarian Association of Psychology Conference

17. Szummer Csaba1989 Fiction and reality in psychoanalysis. (21th Annual Meeting of Cheiron: The International Society fortheHistory of Behavioral and Social Sciences)

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube