Vargha, András

Vargha, András

Title: Dr. habil., Prof. Dr., CSc, DSc
Gender: M
Year of Birth: 1949
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +361 430 2348

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995
Discipline: Psychology
Title of Thesis: A Szondi-teszt pszichometriája [The psychometry of the Szondi test]
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1974, 1976
Discipline(s): Mathematics, Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of General Psychology and Methodology
Current Position(s): Head of Institute

Previous Employer: Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology
Previous Position Held: Professor, Associate Professor, Assistant Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Teaching Experience
All kinds of statistics and psychometry for undergraduate and graduate students of psychology

Main Research Interest
Study of rank sample procedures with mathematical analysis and Monte Carlo simulations

Study of the influence of violation of underlying conditions on the errors and interpretability of classical statistical procedures

The psychometry of projective personality techniques

Membership in Research Groups and Projects

Comparison of experimental treatments and groups by means of new statistical techniques (National Scientific Research Fund, Budapest, 2004   2007), project leader

"What to do with non-normally distributed psychological variables?" (National Scientific Research Fund, Budapest, 2000   2003), project leader

Elaboration and validation of new statistical rank procedures for comparing psychological variables and groups (Hungarian FKFP, Budapest, 2000   2002), project leader

Study of classical statistical methods used in the field of psychology in case of violation of underlying conditions (National Scientific Research Fund, Budapest, 1995   1998), project leader

Cooperation efficiency and perceptual compatibility in heterosexual relationships (National Scientific Research Fund, Budapest, 1991 – 1994), project leader

Support for writing a book titled "The Psychometry of the Szondi Test" (Pro Renovanda Foundation, Budapest, 1993)

Elaboration of personality scales for predicting early deterioration of marital relationships (Soros Foundation, Budapest, 1991), project leader

Psychometric analysis of some projective personality tests by means of multivariate mathematical methods (National Scientific Research Fund, Budapest, 1988   1991), project leader

Elaboration of the Hungarian Rorschach Standard (Soros Foundation, Budapest, 1988), project leader

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1978-1983 Writing four volumes of university textbooks on the application of Psychological Statistics
1985 Writing a university textbook on Probability Theory for students of psychology
1987 Writing two volumes of university textbooks on BMDP Statistical Software
1989 Writing two volumes of university textbooks on the Rorschach Test
2000, 2007 Writing a university textbook on the theory of Psychological Statistics
1978-2006 Developing the curriculum of Psychological Statistics, Mathematical Statistics and Multivariate statistics for undergraduate and graduate programs in Psychology at Eötvös Loránd University
2000-2012 Developing the curriculum of Psychological Statistics, Psychometrics, Mathematical Statistics and Multivariate statistics for undergraduate and graduate programs in Psychology at Károli Gáspár University
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Hungarian Native speaker
English Fluent level
French Medium level
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Award  for Excellent Work Minister of Education 1985
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association Secretary General
Statistical Scientific Subcommittee of the
Hungarian Academy of Sciences
Member
Psychological Scientific Committee of the
Hungarian Academy of Sciences
Member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1996 University of New Mexico, Albuquerqee, USA Fulbright Scholarship
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Anna Székely,
Eötvös Loránd University
A lexikális előhívás interkulturális kutatása képmegnevezési helyzetben (Intercultural study of lexical recall in picture naming situation) 2003
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Zoltán Vass,
Eötvös Loránd University
Projektív rajzvizsgálat algoritmusokkal. A
számítógépes formai elemzés módszerének
bemutatása a szkizofrénia képi
kifejeződésének tükrében.(Projective
drawing tests with algorithms)
1999
Szabolcs Járai,
University of Pécs
Szelf determináció és tehetség kapcsolata
fiatal sportolóknál (Relationship of self determination and talent in young athletes)
2006
Sándor Rózsa,
Eötvös Loránd University
A mindennapos testi tünetek pszichológiája
és mérésének módszertana (The psychology
of everyday bodily symptoms and the
methodology of its measurement)
2009
Henriett Nagy,
Eötvös Loránd University
A képesség-alapú érzelmi intelligencia
modell érvényességének empirikus
elemzése (Empirical analysis of the validity
of the model of competency-based
emotional intelligence)
2010

 

List of Publications

Monographs

1. Vargha A. (2007). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. kiadás). Pólya Kiadó, Budapest. (488 oldal)

2. Vargha A. (2000). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, Budapest. (528 oldal)

3. Vargha A. és Czigler B. (1999). A MiniStat statisztikai programcsomag: 3.2 verzió. Pólya Kiadó, Budapest. (62 oldal)

4. Vargha A. (1999). MiniStat 3.1 verzió. Felhasználói kézikönyv. Pólya Kiadó, Budapest. (30 oldal)

5. Vargha A. (1994). A Szondi-teszt pszichometriája. Universitas Könyvkiadó, Budapest. (299 oldal)

6. Vargha A. és Izsó L. (1989). PSZICHOSTAT statisztikai programcsomag felhasználói füzet (Commodore-64 változat). Munkaügyi Kutatóintézet, Budapest. (106 oldal)

7. Vargha A. (1985). A BMDP programcsomag általános ismertetése. Oktatáskutató Intézet kiadványa, Budapest. (273 oldal) 

Edited Books and Journals

1. Vargha A. (szerk.) (2012). A tudomány emberi arca. A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete. Nyugat-magyarországi Egyetem, Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, Szombathely, 2012. május 30 – június 1. (402 oldal)

2. Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A. (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest. (748 oldal)

3. Vargha A. (szerk.) (2011). Hagyomány és megújulás. A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete. Budapest, 2011. május 25-27. (246 oldal)

4. Vargha A. (szerk.) (2010). Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete. Pécs, 2010. május 27-29. (229 oldal)

5. Vargha A (szerk.) (2008). A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése: A 21. század pszichológiája a környezeti és társadalmi változások tükrében. Absztraktkötet. Nyíregyháza, 2008. május 22-24.

6. Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.) (2007). Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest.

Chapters in Books

1. Vargha A. (2011). Többváltozós statisztikai módszerek a Rorschach-kutatások szolgálatában. In: Császár_Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A. (szerk.) (2011). A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 728-748.

2. Vetier A. és Vargha A. (2007). A felnőtt kötődési stílus és kommunikációs mintázat összefüggése. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 140-155.

3. Vargha A. és Tóth M. (2007). Az Olson-féle családteszt magyar adaptációja. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 288-309.

4. Vargha A. és Kapusi Gy. (2007). Az iskolázottság tükröződése a Rorschach tesztben. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 10-29.

5. Vargha A. (2007). Pszichológiai statisztika dióhéjban. In: Czigler I. és Oláh A. (szerk.), Találkozás a pszichológiával. Osiris Kiadó, Budapest, 327-346.

6. Tóth M. és Vargha A. (2007). Családtípus és a házastársak személyisége. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 310-341.

7. Mózes T. és Vargha A. (2007). A születési sorrend és a személyiség összefüggései. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 249-270.

8. Kiss D., Bagdy E. és Vargha A. (2007). Kolluzív viszonyminták és kapcsolati folyamatdinamika feltárása Közös Rorschach Vizsgálattal. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 104-121.

9. Forgácsné Hornyák Á., Bagdy E. és Vargha A. (2007). A Rorschach VII. tábla felszólító jellegének validitásvizsgálata. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 30-52.

10. Csákvári Zs., Bagdy E. és Vargha A. (2007). Személyiség és párkapcsolati interakciós jellegzetességek összefüggései. In: Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A. (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, Budapest, 88-103.

11. Vargha A., Baktay G., Tóth M., Kisgyörgyné P. D., Bagdy E. (2006). A Circumplex Modellel és az Olson-teszttel kapcsolatos nemzetközi és hazai empirikus vizsgálatok. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Bölcsész Konzorcium, Budapest (7. fejezet). Honlap: http://www.webcreator.hu/tankonyv/. Digitális tankönyv.

12. Mirnics Zs., Bagdy E., Máth J., Vargha A., Tóth A. (2006): A KRV integrált jelölési rendszere In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata.: Bölcsész Konzorcium, Budapest (1. Függelék). Honlap: http://www.webcreator.hu/tankonyv/. Digitális tankönyv.

13. Kisgyörgyné P. D., Tóth M., Mirnics Zs., Bagdy E., Vargha A. (2006). A Circumplex modell és az OCST-4 (FACES IV). David Olson strukturális családdinamikai modelljének és mérőeljárásának ismertetése. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Bölcsész Konzorcium, Budapest (6. fejezet). Honlap: http://www.webcreator.hu/tankonyv/. Digitális tankönyv.

14. Bagdy E., Vetier A., Csákvári Zs., Kiss D. R., Vargha A., Bánsági P. (2006). Processzometria: interakciós folyamelemző eljárás a Közös Rorschach próbában. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Bölcsész Konzorcium, Budapest (5.6. alfejezet). Honlap: http://www.webcreator.hu/tankonyv/. Digitális tankönyv.

15. Vargha A. (2001). Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel. In: Pléh Cs., László J. és Oláh A. (szerk.), Tanulás, kezdeményezés, alkotás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 371-386.

16. Vargha A. (2000). A kárpát-medencei nyelvhasználat kérdőíves vizsgálatai: módszertani csapdák és ínyencségek. In: Borbély A. (szerk.), Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya, Budapest, 231-237. 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. Bergman, L. R., Vargha, A., (2013). Matching method to problem: A developmental science perspective. European Journal of Developmental Psychology, 9 (1) (in print). (Imp. F.: 1,05)

2. Vargha, A., Bergman, L. R. (2012). A Method to Maximize the Information of a Continuous Variable in Relation to a Dichotomous Grouping Variable: Cutpoint Analysis. Hungarian Statistical Review, 90, Special Number 16, 101-122.

3. Vargha, A., Bergman, L. R., Delaney, H. D. (2012). Interpretation problems of the partial correlation with nonnormally distributed variables. Quality and Quantity, 44 (1) (in print). (Imp. F.: 0,66) DOI: 10.1007/s11135-012-9727-y (Online First™, 27 June 2012)

4. Frecska, E., Móré, Cs. E., Vargha, A, Luna L. E. (2012). Enhancement of creative expression and entoptic phenomena as after-effects of repeated ayahuasca ceremonies. Journal of Psychoactive Drugs, 44 (3), 1–9. (Imp. F.: 0,81)

5. Surányi, Zs., Babocsay, Á., Takács, Sz., Vargha, A. (2011). Új klasszifikációs módszerek a személyiségpszichológiában. Pszichológia, 31 (4), 317-340.

6. Vargha A. (2011). A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén. Statisztikai Szemle, 89, 275-293.

7. Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Péley, B., Pólya, T., Vargha, A., László, J. (2011). Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings. Acta Astronautica, 68 (9-10), 1560-1566. (Imp. F.: 0,61)

8. Hadházi É., Vargha A. (2010). Egyetemista lányok felnőtt kötődésének és koherencia érzésének vizsgálata. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 11 (4), 431-457.

9. Gyöngyösiné Kiss, E., Hosszú, D., Káplár, M., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Understanding different types of drug addiction. A psychodynamic approach. Szondiana, 30, 196-210.

10. Borbély A. és Vargha A. (2010). Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban – Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. Magyar Nyelv, 106 (4), 455–470.

11. Telek T, Gonda X, Lazary J, Benko A, Pap D, Vargha A, Bagdy G (2010). The possible protective role of personality dimensions against premenstrual syndrome. Psychiatry Research, 179 (1), 81-85. (Imp. F.: 2,37)

12. Mirnics, Z., Vargha, A, Tóth, M., Bagdy, E. (2010). Cross-Cultural Applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21 (1), 17-33, doi:10.1080/08975351003618577. (Imp. F.: 0,06)

13. Kovács I., Vargha A., Ali I., Bódizs R. (2010). Álomminőség, trauma és öngyilkosság alkalmazkodási zavarban [Dream quality, trauma and suicide in adjustment disorder]. Psychiatria Hungarica, 25 (1), 62-73.

14. Simor P., Kovács I., Vargha A., Csóka Sz., Mangel B., Bódizs R. (2009). Rémálmok, álomszorongás és pszichopatológia: a Van Álomszorongás Skála magyar változatának validitása. Psychiatria Hungarica, 24 (6), 428-438.

15. E. Dömötör, Z. Mirnics, N. Csaszar, A. Vargha, E. Bagdy, P.P. Varga (2009). Adjustment, interpersonal relations and coping in patients with chronic pain syndrome. European Journal of Pain, Volume 13, Supplement 1, September 2009, Page S32. (Imp. F.: 3,82)

16. Vargha A. (2008). Elmélkedések a parciális korrelációs együttható jelentéséről. Alkalmazott Pszichológia, X (3-4), 175-188.

17. Gonda X., Telek T., Juhasz G., Lazary J., Vargha A., Bagdy G. (2008). Patterns of mood changes throughout the reproductive cycle in healthy women without premenstrual dysphoric disorders. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 32 (8), 1782-1788. (Imp. F.: 2,64)

18. Vargha A. (2008). Új statisztikai módszerekkel új lehetőségek: a ROPstat a pszichológiai kutatások szolgálatában. Pszichológia, 28 (1), 81-103.

19. Pethő, B., Tolna, J., Tusnády, G., Farkas, M., Vizkeleti, G., Vargha, A., Czobor, P. (2008). The predictive validity of the Leonhardean classification of endogenous psychoses: a 21-33 year follow-up of a prospective study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 258, 324-344. (Imp. F.: 3,04)

20. Vizkeleti, G., Pethő, B., Tusnády, G., Czenner, Z., Vargha, A., Meggyes, K. (2007). Intellectual deficit in endogenous psychoses: A 21-33-year follow-up of a prospective study (“Budapest 2000”). Neurology, Psychiatry and Brain Research, 14, 1-12. (Imp. F.: 0,20)

21. Pethő, B., Tusnády, G., Vargha, A., Tolna, J., Farkas, M., Vizkeleti, G., Tóth, Á., Szilágyi, A., Bitter, I., Kelemen, A., Czobor, P. (2007). Validity of reliability: comparison of inter-rater reliabilities of psychopathological symptoms. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (7), 606-613. (Imp. F.: 1,50)

22. Vargha A. és Kapusi Gy. (2006). Az iskolázottság tükröződése a Rorschach-tesztben. Alkalmazott Pszichológia, VIII (2), 140-165.

23. Pethő, B., Tolna, J., Farkas, M., Tusnády, G., Vargha, A., Vizkeleti, G., Czigler, B. (2005). Basic symptoms and morbaffine personality types: subclinical dimension of endogenous psychoses. Neurology, Psychiatry and Brain Research 12, (1), 29-38. (Imp. F.: 0,20)

24. Vargha A. (2005). Sokaságok összehasonlítása új módszerekkel. Statisztikai Szemle, 83 (5), 429-448.

25. Székely, A., D'Amico, S., Devescovi, A., Federmeier, K., Herron, D., Iyer, G, Jacobsen, T., Arévalo, A., Vargha, A. és Bates, E. (2005). Timed action and object naming. Cortex, 41, 7-25. (Imp. F.: 1,20)

26. Székely, A, Jacobsen, T., D'Amico, S., Devescovi, A., Andonova, E., Herron, D., Lu, C-C., Pechmann, T., Pléh, C., Wicha, N., Federmeier, K., Gerdjikova, I., Gutierrez, G., Hung, D., Hsu, J., Iyer, G., Kohnert, K., Mehotcheva, T., Orozco-Figueroa, A., Tzeng, A., Tzeng, O., Arévalo, A.L., Vargha, A., Butler, A.C., Buffington, R., Bates E. (2004). A new on-line resource for psycholinguistic studies. Journal of Memory and Language, 51 (2), 247-250. (Imp. F.: 2,38)

27. Vargha A. (2004). A kétszempontos sztochasztikus összehasonlítás modellje. Statisztikai Szemle, 82 (1) 67-82.

28. Vargha A. (2003). Robusztussági vizsgálatok az egymintás t-próbával. Statisztikai Szemle, 81 (10), 872-890.

29. Kecskés, I., Rihmer, Z., Kiss, K., Vargha, A., Szili, I. és Rihmer, A. (2003). Possible effect of gender and season on the length of hospitalization in unipolar major depressives. Journal of Affective Disorders, 73 (3), 279-282. (Imp. F.: 2,18)

30. Delaney, H. D. és Vargha, A. (2002). Comparing several robust tests of stochastic equality with ordinally scaled variables and small to moderate sized samples. Psychological Methods, 7 (4), 485-503. (Imp. F.: 2,07)

31. Vargha A. (2002). Független minták egyszempontos összehasonlítása új rangsorolásos eljárások segítségével. Statisztikai Szemle, 80 (4), 328-353.

32. Halász, P., Filakovszky, J., Vargha, A. és Bagdy, G. (2002). Effect of sleep deprivation on spike-wave discharges in idiopathic generalised epilepsy: a 4x24 h continuous long term EEG monitoring study. Epilepsy Research, 51, 123-132. (Imp. F.: 2,36)

33. Vargha A. (2001). Érvényes-e a kétmintás t-próba nem normális eloszlások esetén? Pszichológia, 21, 83-105.

34. Vargha, A. és Delaney, H. D. (2000). A critique and improvement of the CL common language effect size statistic of McGraw and Wong. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 25, 101-132. (Imp. F.: 0,52)

35. Vargha A. (2000). Két pszichológiai populáció sztochasztikus egyenlőségének ellenőrzésére alkalmas statisztikai próbák összehasonlító vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle 55, 253-281.

36. Vargha A. (1999). Két csoport összehasonlítása nemparaméteres statisztikai eljárások segítségével. Magyar Pszichológiai Szemle 54, 567-589.

37. Vargha, A. és Delaney, H. D. (1998). The Kruskal-Wallis test and stochastic homogeneity. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 23, 170-192. (Imp. F.: 0,52)

38. Vargha A. (1996). Az egymintás t-próba érvényessége és javíthatósága. Magyar Pszichológiai Szemle, 52, 317-345.

39. Vargha, A., Rudas, T., Delaney, H. D. és Maxwell, S. E. (1996). Dichotomization, partial correlation, and conditional independence. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 21, 264-282. (Imp. F.: 0,52)

40. Vargha A. (1994). Újabb adalékok a Szondi-teszt pszichometriájához. Pszichológia, 14, 199-268.

41. Vargha A. (1992-93). A házaspárok személyisége és a házasság jósága. Magyar Pszichológiai Szemle, 48, 61-98.

42. Barratt, W., Pléh Cs. és Vargha A. (1992). Amerikai és magyar bölcsészek és mérnökhallgatók fejlődésének összehasonlítása. Pszichológia, 12, 29-40.

43. Vargha A. (1990). Új személyiségskálák a Szondi-teszt képeinek felhasználásával, III. Az új skálák pszichológiai jelentésének vizsgálata. Pszichológia, 10, 209-277.

44. Vargha A. (1990). Új személyiségskálák a Szondi-teszt képeinek felhasználásával, II. Konstrukció és reliabilitásvizsgálat. Pszichológia, 10, 85-120.

45. Vargha A. (1989). Új személyiségskálák a Szondi-teszt képeinek felhasználásával, I. A Szondi-képek információtartalma. Pszichológia, 9, 551-592.

46. Vargha A. (1988). Jogos-e többszempontos varianciaanalízist alkalmazni dichotóm függő változók esetén?  Pszichológia, 8, 409-446.

47. Vargha A. (1988). Néhány újabb eredmény a Szondi-teszt validitásával kapcsolatban. Pszichológia, 8, 3-28.

48. Vargha A. (1988). A Szondi-teszt faktorainak reliabilitásvizsgálata. Pszichológia, 8, 99-122.

49. Vargha A. (1987). Jogos-e khi-négyzet-próba helyett egyszempontos varianciaanalízist alkalmazni dichotóm függő változók esetén? Pszichológia, 7, 371-392.

50. Valkai Zs. és Vargha A. (1985). Az alkoholizmus Rorschach-jegyei: különbségek és egyezések a két nem között. Pszichológia, 5, 251-268.

51. Vargha A. (1984). A pszichológia és a matematika kapcsolata pszichológiai nézőpontból. Magyar Pszichológiai Szemle, 41, 457-476.

52. Valkai Zs. és Vargha A. (1984). Az alkoholizmus Rorschach-jegyei nőknél. Pszichológia, 4, 67-96.

53. Pléh Cs. és  Vargha A. (1982). Néhány nyelvfejlődési mutató, melyeket nem befolyásol a szociális helyzet. Magyar Pszichológiai Szemle, 39, 355-371.

54. Pléh, Cs. és Vargha, A. (1982). Szocialnoje polozsenyije, ponyimanyije predlozsenyij i gyihotyicseszkaja aszimmetrii vengerszkih doskolnyikov. Budapest: Annales Univ. Sci. R. Eötvös, 7, 107-114.

55. Kulcsár, Zs., Vargha, A. és Komlósi, A. (1982). Sztratyegii ucsenyija, primenjajemüje pri diszkriminatyivnom zadanyii ("konceptualnüj labirint Likkena), v zaviszimosztyi introverszii-eksztraverszii i szocioekonomicseszkovo polozsenyija u gyetyej doskolnovo vozraszta. Budapest: Annales Univ. Sci. R. Eötvös, 7, 115-122.

56. Vargha, A. (1979). Ekszperimentalnoje iszledovanyije faktorov teszta Szondi. Budapest: Annales Univ. Sci. R. Eötvös, 6, 171-183.

57. Vargha A. (1979). A Szondi-teszt faktorainak kísérleti vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 36, 498-511. 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1. Surányi, Zs., Vargha, A., Anton, A. (2012)  Cross cultural validation of new measurement tool (ZKA-PQ) for Alternative Five Factor psychobiological model of personality.  12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August - 1st September 2012, Budapest.

2. Surányi, Zs., Szondy, M., Vargha, A (2012) Person and variable oriented approach in examining the contribution of religiosity to mental health. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August - 1st September 2012, Budapest.

3. Jantek Gyöngyvér, Vargha András (2012). Kötődéstesztek magyar adaptációja kapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 202. o.

4. Marton Klára, Egri Tímea, Surányi Zsuzsanna, Büdi Boglárka, Vargha András (2012). Kognitív teljesítmény-mintázatok összehasonlító vizsgálata magyar és angol anyanyelvű nyelvi zavart mutató és kontroll csoportoknál. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 215. o.

5. Mirnics Zsuzsanna, Surányi Zsuzsanna, Szondy Máté, Albu Mónika, Vargha András (2012). Spiritualitás, koherenciaérzés, tudatos jelenlét (mindfulness) és lelki egészség vizsgálata személy- és változóorientált megközelítéssel. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 49. o.

6. Pavlovic Tea, Gergály Katalin, Erdős Adrien, Surányi Zsuzsanna, Vargha András, Marton Klára (2012). Hiperaktivitás és érzelmi ingerek feldolgozása. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 217. o.

7. Surányi Zsuzsanna, Vargha András (2012). Változó- és személyorientált megközelítések a Zuckerman-Kuhlman-Aluja személyiségteszt kultúrközi vizsgálataiban. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 203. o.

8. Tóth-Vajna Rita, Vargha András, Császár-Nagy Noémi (2012). A Rorschach-teszt szexuális válaszainak alakulása az elmúlt 40 évben. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 204. o.

9. Vargha András, Császár-Nagy Noémi, Tóth-Vajna Rita, Müller Eszter, Papp Liza, Bagdy Emőke (2012). A Rorschach-teszt régi és új vulger válaszai. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 – június 1. Kivonat: 205. o.

10. Kiss A., Kovács Á. és Vargha A. (2011). Az empátia jelenségkörének feltárása a Rorschach tesztben. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2011. május 25-27. Kivonat: 31. o.

11. Mónok K., Urbán R. és Vargha A. (2011). Úton a többszintű elemzés felé. Szimpóziumi előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2011. május 25-27. Kivonat: 45. o.

12. Vargha A. (2010). Reliabilitásvizsgálatok a ROPstat segítségével. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 33. o.

13. Vargha A. (2010). A Pszichológia MA szak indításával kapcsolatos első tapasztalatok. Kerekasztal-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 176. o.

14. Gyöngyösiné Kiss E., Káplár M., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Drogfogyasztó fiatalok vizsgálata Szondi teszttel. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 74. o.

15. Hosszú D., Gyöngyösiné Kiss E., Vargha A., Demetrovics Zs. (2010). Szenvedélybeteg fiatalok szuicid veszélyeztetettsége. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 2010. május 27-29. Kivonat: 75. o.

16. Vargha, A. (2008). ROPstat: A new statistical software especially suited for investigations with couples. Paper presented to the 3th European Congress of Methodology, Oviedo, Spain, July 8 – July 12, 2008. Abstract: p. 79.

17. Tóth M. és Vargha A. (2008). Személyiségjegyek illeszkedése a jól működő és diszfunkcionális családokban. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Kivonat: 70. o.

18. Vargha A. (2008). Robusztus egy- és kétszempontos függésvizsgálatok a ROPstatban. Előadás a VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest Corvinus Egyetem, 2008. július 1-2. Kivonat: 31. o.

19. Vargha A. és Ferenczy Antal (2008). Kísérletelemzés lehetőségei és buktatói napjainkban. Kerekasztal a VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest, Corvinus Egyetem, 2008. július 1-2.

20. Hadházi É. és Vargha A. (2008). Kötődési stílusok vizsgálata. Szimpózium-előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Kivonat: 71. o.

21. Vargha A. és Bánsági P. (2006). A Közös Rorschach Vizsgálat processzometriai szempontú elemző szoftvere. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2006. május 25-27. Kivonat: 269. o.

22. Vargha, A. és Bergman, L. R. (2006). Special profiles of mental achievement in the Rorschach test identified by different clustering techniques. Paper presented to the 25th Conference of SMABS and 2nd Conference of European Association of Measurement, Budapest, Hungary, July 2 – 5, 2006. http://smabseam2006.tatk.elte.hu/abs1.php

23. Varga G., Szili I., Mirnics Zs. és Vargha A. (2005). Nemre jellemző sajátosságok a szuicid viselkedésben a Közös Rorschach vizsgálat alapján. A Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubileumi Vándorgyűlése. Budapest, 2005. január 26-29.

24. Vargha, A. (2005). What can we loose in personality research by using only classical parametric statistical methods? Keynote lecture to the 8th European Conference of Psychological Assessment, Budapest, Hungary, Aug 31 – Sept 4, 2005. Abstract: ECPA8 CONFERENCE ABSTRACTS, p. 161-162. (Meghívott plenáris előadó)

25. Vargha, A. (2004). A new nonparametric two-way ANOVA model for ordinal dependent variables. Paper presented to the 24th Meeting of the Society for Multivariate Research in the Behavioral Sciences, Jena, Germany, July 18-21, 2004. Abstract: SMABS 2004 CONFERENCE PROGRAM, p. 89.

26. Vargha, A. (2004). Statisztikai sokaságok összehasonlítása ordinális skálájú változók segítségével. „A statisztika tudománya a XXI. században”. Tudományos ülés a Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA Statisztikai Bizottsága szervezésében. Budapest, 2004. november 9. (Meghívott előadó)

27. Szili I., Varga G., Vargha A. és Rihmer Z. (2004). Szuicidumot megkísérlők és házastársaik interakciós jellegzetességei. A Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése. Budapest, 2005. január 28-31.

28. Vargha, A. (2003). Csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel. Illyés Sándor emléknapok, a Pszichológiai Intézet szervezésében, Budapest, 2003. március 17-19 (Meghívott előadó).

29. Székely A., D'Amico, S., Vargha, A. és Bates, E. (2003) Mi történik a látvány és a válasz között? Illyés Sándor emléknapok, a Pszichológiai Intézet szervezésében, Budapest, 2003. március 17-19 (poszter).

30. Vargha, A. és Delaney, H. D. (2002). Developing new statistical methods in psychological data evaluations: The fruits of an American – Hungarian research collaboration due to the Fulbright Program. Poster presented to the Conference "Fulbright – Challenges and Responses". Budapest, Hungary, April 24-25, 2002.

31. Vargha, A. és Vargha, P. (2002). Robust nonparametric group comparisons with ordinally scaled variables in psychology. Paper presented to the International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics. Crete, Greece, July 15-19, 2002. (Meghívott előadó)

32. Vargha A. és Vargha P. (2002). Nemparaméteres szórásanalízis. Előadás a VI. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Budapest, 2002. augusztus 26-27.

33. Vargha, A. és Delaney, H. D. (2000). Comparing several robust tests of stochastic equality. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA, April 24-28, 2000.

34. Delaney, H. D. és Vargha, A. (2000). The effect of non-normality on Student's two-sample t test. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA, April 24-28, 2000.

35. Vargha A. (2000). A MiniStat statisztikai programcsomag legújabb vonásai. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2000. május 31-június 2.

36. Vargha, A. (2000). Parametric and nonparametric comparison of groups. Paper presented to the XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, July 23-28, 2000. (Meghívott előadó)

37. Vargha A. (1999). Simulation programs for assessing Type I error and power of group comparisons. Paper presented to the Conference on the use of statistical software at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 15, 1999. (Meghívott előadó)

38. Vargha A. (1999). Robust test procedures in the MINISTAT statistical program package. Paper presented to the Conference on the use of statistical software at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 15, 1999. (Meghívott előadó)

39. Vargha A. (1999). Sztochasztikus egyenlőség: két csoport vagy változó összehasonlítása nemparaméteres módszerekkel. Előadás az 5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Szombathely, 1999. szept. 1-3.

40. Vargha A. (1999). MINISTAT: A legmodernebb robusztus statisztikai eljárások programcsomagja. Szoftverbemutató az 5. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencián. Szombathely, 1999. szept. 1-3. Kivonat: 85-86. o.

41. Vargha A. (1998). Csoportok statisztikai összehasonlítása ordinális skálájú pszichológiai változók esetén. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Pécs, 1998. ápr. 15-18. Kivonat: 245. o.

42. Vargha A. (1998). A kárpát-medencei nyelvhasználat kérdőíves vizsgálatai: módszertani csapdák és ínyencségek. Előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetének 10. Élőnyelvi Konferenciáján. Bécs, Ausztria, 1998. szept. 2-5. Kivonat: 37. o.

43. Vargha A. (1998). Számítógépek alkalmazása a diagnosztikában és a fejlesztésben. Előadás a Debrecen Városi Nevelési Tanácsadó III. Országos Konferenciáján. Debrecen, 1998. okt. 9-11. (Meghívott előadó)

44. Hoyer M., Tremkó M., Riskó Á., Cserne I. és Vargha A. (1996). Ópiátfüggők kapcsolati zavarai a Rorschach-jellemzők tükrében. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 1996. május 22-25. Kivonat: I. kötet, 81. o.

45. Ferenczy A. és Vargha A. (1996). Komplett sztochasztikus modellek az agrárágazatban. Előadás az "Informatika a felsőoktatásban '96 és Networkshop '96" konferencián. Debrecen, 1996. aug. 27-30.

46. Vargha A. (1994). A MiniStat statisztikai programcsomag. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Konferenciáján. Debrecen, 1994. ápr. 6-9. Kivonat: 174. o.

47. Vargha, A. (1994). New results on an old test: The Kruskal-Wallis Test and the stochastic homogeneity. Paper presented at the SSIT 94 Conference, December 7-9, 1994, Amsterdam, The Netherlands.

48. Delaney, H. D., Maxwell, S. E., Rudas, T. és Vargha, A. (1993). Dichotomization, partial correlation, and conditional independence. Paper presented to the annual meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, Georgia (USA), April, 1993.

49. Vargha A. (1993). Miért rosszak a Szondi-teszt faktorai? Előadás a Szondi Lipót születésének centenáriuma alkalmából megrendezett Ünnepi Tudományos Ülésen. Budapest, 1993. ápr. 14-17.

50. Vargha, A. (1991). Coping strategies and marital compatibility. Paper presented to the 2nd European Congress of Psychology, July 8-12, 1991, Budapest, Hungary.

51. Vargha, A. (1991). How to use ANOVA in case of dichotomous dependent variables. Paper presented to the 7th European Meeting of the Psychometric Society, July 29-31, 1991, Trier, Germany.

52. B. Kakas G., Dobos Gy., Szelekovszky S., Gara I. és Vargha A. (1989). A Jenkins féle A-típusú viselkedést mérő kérdőívvel nyert hazai tapasztalatok. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1989. ápr. 5-7. Kivonat: I. kötet, 91. old.

53. Vargha, A. (1988). Toward a psychometrically adequate personality test based on picture selection. Poster presented to the 4th European Conference on Personality, June 20-23, 1988, Stockholm, Sweden.

54. Vargha A. (1987). Varianciaanalízis dichotóm függő változókkal. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: I. kötet, 43. o.

55. Vargha A. (1987). Milyen hipotézis tesztelésére alkalmas a Kruskal-Wallis és a Friedman-próba?  Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: I. kötet, 44. o.

56. Vargha A. (1987). Néhány újabb eredmény a Szondi-teszt validitásával kapcsolatban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1987. márc. 25-27. Kivonat: II. kötet, 195-198.

57. Vargha A. (1985). A nem, a kor és az iskolázottság jelentősége a személyiségzavar Rorschach-diagnosztizálásában. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1985. márc. 6-8. Kivonat: I. kötet, 64. o.

58. Vargha A. (1983). Az iskolázottság Rorschach-tesztbeli tükröződésének elemzése többváltozós statisztikai eljárások segítségével. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság VI. Országos Tudományos Konferenciáján. Budapest, 1983. febr. 11-13. Kivonat: II. kötet, 307-311.

59. Valkai Zs. és Vargha A. (1983). A Rorschach vizsgálat, mint az alkohológiai diagnosztikai battéria része. Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság I. Kongresszusán. Budapest, 1983. jan. 14-16. Kivonat: III. kötet, 186-187.

60. Vargha, A. (1980). Discrimination of Neurotics, Psychopaths and Schizophrenics by means of the Rorschach test. Paper presented to the XXII International Congress of Psychology, Leipzig, July 6-12, 1980. Abstract Guide, Vol. 1., p. 302.

61. Bagdy, E. és Vargha, A. (1978). An experimental analysis and new interpretation of the Szondi Clinical Psychological Test. Paper presented to the XIX International Congress of Applied Psychology, Munich, July 30 - Aug 5, 1978. 

Book Reviews

1. Vargha A. (2008). Hunyadi László – Vita László: Statisztika I-II. Recenzió a statisztika oktatójának szemével. Statisztikai Szemle, 86 (10-11), 1045-1047.

2. Vargha A. (1989). Új matematikaoktatás itthon és idegenben. Recenzió “Klein Sándor: Effects of modern mathematics” c. könyvéről. Magyar Pszichológiai Szemle 45, 660-663.

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szombathely, 2012. május 30 - június 1. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. május 25-27. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29. (Tudományos Programbizottság elnöke)

A Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008. május 22-24. (Tudományos Programbizottság elnöke)

25th Conference of SMABS and 2nd Conference of European Association of Measurement, Budapest, 2006. július 2-5. (Magyar társszervező, Tudományos Programbizottság tagja)

A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2000. május 31 – június 2. (Szervezőbizottság tagja) 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1. Vargha, A. (2012). Szondi-Test Forschung <Ein Abend mit Professor Dr. András Vargha> Szondi-Institut, Zürich, 03. Mai 2012.

2. Vargha, A. (2011). Overview of some nonparametric approaches of ROPstat, a new statistical package. Methodological seminar held at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, June 13, 2011.

3. Vargha, A. (2006). Special comparisons with non-normally distributed variables. Lecture presented at the Department of Psychology, Stockholm University, Sweden, March 25, 2006.

4. Vargha, A. (2005). Analyzing Categorical Variables in Longitudinal Research. Graduate school of Psychology in Finland 2005, Jyväskylä University, Finland, June 6-8, 2005.

5. Vargha, A. (2004). Stochastic comparisons with ordinal dependent variables. Lecture presented at the Institute of Psychology, Catholic University of Leuven, Belgium, October 19, 2004.

6. Vargha, A. (2001). Logit modelling. Lecture presented to the Nordic/Baltic Summer Institute: Risk and Protective Factors in the Development of Antisocial Behaviour, Vilnius, Lithuania, June 7 – 12, 2001.

7. Vargha A. (1996). Robust nonparametric statistical methods and the MiniStat Statistical Program Package. Symposia presented at the Department of Psychology, Notre Dame University, Indiana, USA, April 23, 1996. 

Events


Social media