Application Process for Incoming Students

» Jelentkezés Menete Beérkező Hallgatók Számára
» Nomination of International Students
» Beérkező Hallgatók Nominálása

The application for 2022/2023 Spring semester is open between 7 November - 15 December 2022.

Apply here if you are a(n) Erasmus+, Erasmus International Credit Mobility (ICM), Regular Exchange Programme (e.g. South Korea, USA), EMLEX, ASEM DUO, CEEPUS, University of New Hampshire, Calvin College or Makovecz student!

If you are a Stipendium Hungaricum, Scholarship for Christian Young People, Károli Christian Scholarship or Hungarian Diaspora Scholarship student, please follow the instructions on the scholarship’s website.

Download brochure: Erasmus Incoming Brochure

Application deadlines for students:

 • Autumn semester, or full academic year: 15 June
 • Spring semester: 15 December

Application Process:

Step 1

 • Nomination by your home university (according to the nomination deadlines).

Step 2

 • Completing the registration by filling in a ca. 25 minutes long survey. Click here to reach the registration survey. 
 • By filling in the survey, you also agree/deny application for accommodation!

Step 3

‘Firstname Lastname_type of document_YYYY/YY_Semesternumber’ (Fall semester: 1, Spring semester: 2)

e.g. ‘John Smith_ Motivation letter_202122_2’ or ‘Jane Doe_LA_202223_1’


We expect all the required documents to be sent as described above to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. until:

Autumn semester: 15 June

Spring semester: 15 December

 

Checklist:

 1. Transcript of Records in English of your studies so far.
 2. Language proficiency certificate or at least B2 language level (complex oral and written) officially certified by your home university.

All students should have at least a B1 level of English to be able to write assignments in English and also be capable of following lectures in English.

Students whose mother tongue is Hungarian and wish to study in Hungarian only are not obliged to send a certificate.

 1. Motivation letter in English (or Hungarian).
 2. Learning Agreement – we kindly ask you to use the template provided by your sending institution by default.

In case of having difficulties to get one, you can use our Learning Agreement template (click HERE to download the empty form).

Details on available courses/study-units are found on the following website:
https://english.kre.hu/index.php/information-for-international-students/erasmus/erasmus-courses.html
Please only indicate courses in your Learning Agreement which are planned to be launched in your planned study period. In case you indicate courses which are not on the list, your Learning Agreement will be sent back to you for correction.

 1. A passport photo of you.
 2. The scanned version of your identity document (your ID card or passport).
 3. Completed and signed Declaration of Honour (click HERE to download the empty form).


After sending all the documents, Károli Gáspár University will send an Acceptance Letter to the student who will be then responsible to forward it to their home institution.

Once you are done with the steps above, your registration is completed!

 

Jelentkezés Menete Beérkező Hallgatók Számára

Angol nyelvű brossúra: Erasmus Incoming Brochure


Jelentkezési határidők hallgatók számára:

 • Őszi félév/teljes tanév: június 15.
 • Tavaszi félév: december 15.

Jelentkezési folyamat:

Első lépés:

 • Nominálás a küldő intézmény által (a nominálási határidőnek megfelelően).


Második lépés:

 • Regisztrálás a kérdőív segítségével, ami nagyjából 25 percet vesz igénybe. A regisztrációs kérdőív ide kattintva érhető el.
 • A kérdőív kitöltésével lehet elfogadni/elutasítani a kollégiumi jelentkezést!

Harmadik lépés:

‘Keresztnév Vezetéknév_dokumentum típusa_ÉÉÉÉ/ÉÉ_Félév száma’ (őszi félév: 1, tavaszi félév: 2)

e.g. ‘János Kovács_ Motivációs levél_202122_2’ vagy ‘Mariann Kiss_LA_202223_1’

Az összes dokumentumot a fentebb említett formában kérjük megküldeni az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre határidőre:

Őszi félév: június 15.

Tavaszi félév: december 15.

Ellenőrzőlista:

 1. Kreditigazolás/Végbizonyítvány az eddigi lezárt félévekről magyar vagy angol nyelven.
 2. Nyelvtudást igazoló dokumentum, amennyiben magyar az anyanyelve és részképzése során nem kíván idegen nyelven oktatott tárgyat felvenni, a nyelvtudásról szóló okiratot nem kell benyújtani.

Abban az esetben, ha idegen nyelven oktatott kurzusokra (is) szeretne jelentkezni, szükséges nyelvvizsga bizonyítvány/otthoni egyetem által kiadott igazolás, vagy más, ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum benyújtása.

 1. Motivációs levél magyar vagy angol nyelven.
 2. Tanulmányi szerződés (Learning Agreement). Kérjük a küldő partnerintézmény által használt tanulmányi szerződés mintát alkalmazni. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanulmányi Szerződés sablonját IDE kattintva töltheti le.

Az idegen nyelven felvehető tárgyak listája ITT érhető el.

A magyar nyelvű tárgyak listája, vagyis a Mintatervek megtalálhatóak a karok honlapján.

- Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-38-46/mintatantervek.html

- Állam- és Jogtudományi Kar: https://ajk.kre.hu/index.php/oktatas/mintatantervek.html

- Tanítóképző Főiskolai Kar: http://www.kre.hu/tfk/oktatas/mintatantervek.html

- Hittudományi Kar: https://htk.kre.hu/index.php/oktatas/mintatantervek.html

- Szociális és Egészségtudományi Kar: https://szek.kre.hu/index.php/oktatas/mintatantervek.html

Amennyiben segítségre van szüksége a kurzusokkal kapcsolatban, kérjük, feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a szakos Erasmus koordinátorral illetve ügyintézővel! A szakos koordinátorok listáját az angol nyelvű brosúrában, illetve ITT találja a Departmental Erasmus coordinators cím alatt.

 1. Igazolványkép.
 2. Személyi igazolvány vagy útlevél.
 3. Kitöltött és aláírt tanulói nyilatkozat (Declaration of Honour) (az üres formanyomtatványt IDE kattintva töltheti le).


Miután az összes szükséges dokumentumot hiánymentesen megküldte számunkra, a Károli Gáspár Református Egyetem küld egy Fogadólevelet (Letter of Acceptance) a hallgatónak. A hallgató felelőssége, hogy ezt majd a küldő intézménynek továbbítsa.

Ha a fenti lépéseket befejezte, sikeresen regisztrált hozzánk!

 

Nomination of International Students

 

Name of the university: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Erasmus code: HU BUDAPES10
Address: H-1091 Budapest, Kálvin Square 9.
Contact person: Ms. Virág Zombory, International coordinator,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

To study at Károli Gáspár University (KRE) as an Erasmus student, your home institution must have a signed bilateral agreement with KRE and you must be nominated by the Erasmus coordinator at your Home Institution. Your coordinator has to send an official email in English to the International Office at KRE (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) with the nomination form. Please, click here to download the nomination form.

Students and the given contact will then receive a confirmation email from KRE explaining the application procedure and listing important deadlines. Only after the confirmation email the nomination is completed.

Nomination deadlines are the following:

 • Autumn semester, or full academic year: 15 May
 • Spring semester: 15 November


Beérkező Hallgatók Nominálása

 

Egyetem: Károli Gáspár Református Egyetem
Erasmus kód: HU BUDAPES10
Cím: H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Elérhetőség: Zombory Virág, nemzetközi koordinátor,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahhoz, hogy a hallgató a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) részképzést folytathasson, a küldő intézménye és a KRE közötti kétoldalú megállapodásra van szükség. Részképzésre a küldő intézményben tud pályázni. Sikeres pályázat esetén a kari vagy egyetemi Erasmus koordinátornak vagy a nemzetközi iroda munkatársának meg kell küldenie egy hivatalos levelet a Károli Gáspár Református Egyetem Erasmus Irodájába (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) a kitöltött nomináló táblázattal. A levélnek tartalmaznia kell a nomináló táblázatot, ami ide kattintva tölthető le.

A hallgató és a megadott kontakt személy kapni fog egy megerősítést a Károlitól, melyben el lesznek magyarázva a hallgató teendői és fel lesznek sorolva a fontos határidők. Csak a megerősítő emailt követően tekinthető a nominálás teljesnek.

Nominálási határidők alább találhatóak:

 • Őszi félév vagy teljes tanév: május 15.
 • Tavasz félév: november 15.

Events


Erasmus

Erasmus

Social media