Incoming Students

(A magyar leírásért kérjük, kattintson ide!)

Download brochure: Erasmus Incoming Brochure

To study at Károli Gáspár University (KRE) as an Erasmus student, your home institution needs to have a signed bilateral agreement with KRE and you must be nominated by the Erasmus coordinator at your Home Institution. Your coordinator has to send an official letter/e-mail in English to the Erasmus Office at KRE (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) containing your personal information (full name, e-mail), your level of studies and the subject area (major) you wish to study while here. Students will then receive an e-mail from KRE explaining the application procedure.

Nomination deadlines are the following:

 • Autumn semester, or full academic year: April 30, 2018
 • Spring semester: November 10, 2018


Application deadlines for students:

 • Autumn semester, or full academic year: May 30, 2018
 • Spring semester: December 10, 2018


Application Process:

Step 1

 • Nomination by your home university (according to the nomination deadlines).


Step 2

 • In order to apply please complete the following survey fully and correctly: https://kreerasmus.typeform.com/to/yh777C 

  We also expect you to send us the following documents by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Checklist:

1. Transcript of Records in English of your studies so far.

2. Language proficiency certificate or at least B2 language level (complex oral and written exam) officially proved by the Foreign Language Lectorate of the home university.

All students should have a good command of the English language, be able to write assignments in English and also be capable of following lectures in English.

Students, whose mother tongue is Hungarian and wish to study in Hungarian only, are not obliged to send a certificate.

3. Motivation letter in English or Hungarian.

4. Learning Agreement – we kindly ask you to use the template provided by your sending institution by default.

In case of having difficulties to get one, you can use our Learning Agreement template.

Details on available course/study-units are found on the following website:
https://english.kre.hu/index.php/information-for-international-students/erasmus/erasmus-courses.html

5. A passport photo of you.

6. The scanned version of your identity document (your ID card or passport)

7. Completed and signed Declaration of Honour.

We expect all the required documents to be sent in scanned version to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. until 30th of May for the autumn semester/10th of December for the spring semester!

We kindly ask you to name all the documents as follows:
‘YOURNAME_SEMESTER_YYYY_Type of document’ e.g. JohnSmith_ Spring_2016_ MotivationLetter

 


Step 3

 • After sending all the documents, Károli Gáspár University will send an Acceptance Letter both to the student and the Partner Institution.

 

Beérkező Hallgatók

Letölthető angol nyelvű brossúra: Erasmus Incoming Brochure

Ahhoz, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) részképzést folytathasson, a küldő intézménye és a KRE közötti kétoldalú megállapodásra van szükség. Részképzésre a küldő intézményben tud pályázni. Sikeres pályázat esetén, a kari vagy egyetemi Erasmus Koordinátor/Nemzetközi Iroda munkatársa küld egy hivatalos levelet a Károli Gáspár Református Egyetem Erasmus Irodájába (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) mellékelve az Ön személyi adatait, mint például: teljes név, e-mail cím, évfolyam, kar, szak. Ezt hívjuk nominálásnak. Ezután a diákok kapnak a KRE által egy hivatalos levelet a jelentkezési folyamatról és a részképzésre vonatkozó hasznos információkról.

Nominálás a küldő intézmény által:

 • Őszi szemeszterre/egész tanévet itt töltő diákok számára: április 30.
 • Tavaszi félévben érkező hallgatók számára: november 10.


Jelentkezési határidő a hallgatók számára:

 • Őszi szemeszterre/egész tanévet itt töltő diákok számára: május 30.
 • Tavaszi félévben érkező hallgatók számára: december 10.


Jelentkezési folyamat:

Első lépés:

 • A küldő egyetem általi hivatalos nominálás a határidőket betartva.


Második lépés:

 • Kérjük, figyelmesen és teljesen kitölteni az alábbi linket: https://kreerasmus.typeform.com/to/yh777C

  Továbbá az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre várjuk az alábbi dokumentumokat:

 

Ellenőrző lista:

1. Kreditigazolás/Végbizonyítvány az eddigi lezárt félévekről magyar vagy angol nyelven. (Egyéb nyelv esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen egyeztetés céljából.)

2. Nyelvtudást igazoló dokumentum, amennyiben magyar az anyanyelve és részképzése során nem kíván idegen nyelven oktatott tárgyat felvenni, a nyelvtudásról szóló okiratot nem kell benyújtani.

Abban az estben ha idegen nyelven oktatott kurzusokra (is) szeretne jelentkezni, szükség lesz egy nyelvvizsga bizonyítványra/idegen nyelvi lektorátus által kiadott igazolásra vagy más ezen egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentumra.

3. Motivációs levél magyar vagy angol nyelven.

4. Tanulmányi szerződés (Learning Agreement). Kérjük a küldő partnerintézmény által használt tanulmányi szerződés mintát alkalmazni. Abban az esetben, ha ez problémát jelent, az alábbi linken elérhető a Károli Gáspár Református Egyetem Tanulmányi Szerződés sablonja.

Az idegen nyelven felvehető tárgyak listája itt érhető el.

A magyar nyelvű tárgyak listájával kapcsolatban kérjük, feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a szakos Erasmus koordinátorral! A szakos koordinátorok listáját az angol nyelvű brosúrában találja.

5. Igazolványkép.

6. Szkennelt személyi igazolvány vagy útlevél.

7. Kitöltött és aláírt tanulói nyilatkozat (Declaration of Honour).

A kitöltött, aláírt és lepecsételt dokumentumokat az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre várjuk beszkennelve.

Kérjük a dokumentumokat az alábbi példa szerint elnevezni:
„TELJES NÉV_SZEMESZTER_ÉV_Dokumentum típusa” például: Minta Éva_TAVASZ_2017_ Motivációs levél

 


Harmadik lépés:

 • Miután az összes szükséges dokumentumot hiánymentesen a megküldte számunkra a Károli Gáspár Református Egyetem 3 héten belül küld egy Fogadólevelet (Letter of Acceptance), amelyben értesítjük Önt a sikeres felvételiről.

 

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube