Bocz, János György

Bocz, János György

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1966
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: +36-1-345-6504

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2009
Discipline: Sociology
Title of Thesis: The Structural Changes of the Non-profit Sector in Hungary
Issuing Institution: Corvinus University of Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): Sociology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
College of Public Administration Public Administration Manager 1990
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Communication and Social Sciences
Department: Department of Communication and Sociology
Current Position(s): Senior lecturer

Previous Employer: Hungarian Central Statistical Office
Previous Position Held: Chief counsellor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Civil society, non-profit, voluntary organizations
Social integration, social capital
Local elections, public policy makers
Research methodology

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2011-2013 University of West Hungary – Lecturer
2012-2013 Pázmány Péter Catholic University – Lecturer
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate, general
German Elementary, general
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Sociological Association  
Hungarian Statistical Association  
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

 

Edited Books and Journals

Chapters in Books

Bocz János [1996]. Helyi hatalmi elit, polgármesterek és önkormányzati képviselők, 1994. Magyarország Politikai Évkönyve 1995-ről. In: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. (szerk.). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest. 485–514. old.

Bocz János [1997]. A nonprofit szervezetek szerepe a szociális szolgáltatások biztosításában. Az államtalanítás dilemmái: munkaerőpiaci kényszerek és választások. In: Landau E. – Szalai J. – Vince P. (szerk.) Aktív Társadalom Alapítvány. Budapest. 604–660. old.

Bocz et al. [1998]. Nonprofit szervezetek Magyarországon. In: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L (szerk.). Magyarország évtizedkönyve. A rendszerváltás (1988-1998). II. kötet. Táblázatok. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest. 673–691. old.

Bocz János [2001]. Változások a helyi politikai elitben. Magyarország Politikai Évkönyve 2000-ről. In: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. (szerk.). Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. 660–684. old.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Bocz János [1992]. Egyesületi statisztika Magyarországon. Statisztikai Szemle. 70. Évfolyam 10. sz. 840–852. old.

Bocz János [1995]. Nonprofit szervezetek Magyarországon. Statisztikai Szemle. 73. Évfolyam 6. sz. 465–486. old.

Bocz et al. [1995]. Gyakorlati, módszertani és stratégiai kérdések a nonprofit szektor statisztikai megfigyelésében. Gazdaság és Statisztika. 46. Évfolyam 3. sz. 51–63. old.

Bocz János [1997]. Önszerveződésből civil társadalom. Társadalmi Szemle. 52. Évfolyam 12. sz. 68–79. old.

Bocz János [1997]. A szociális nonprofit szervezetek helyzete Magyarországon. Info-Társadalomtudomány. 42. sz. 51–58. old.

Bocz János [1999]. A nonprofit szervezetek statisztikája. Statisztikai Szemle. 77. Évfolyam 8. sz. 639–647. old.

Bocz et al. [1999]. Nonprofit szervezetek Magyarországon 1. Comitatus 1999. 12. szám. 44–50. old.

Bocz János [2001]. Sunbelt XXI - Konferenciaismertető. Szociológiai Szemle. 2001. évi 3. szám. 139–147. old.

Bocz et al. [2000]. Nonprofit szervezetek Magyarországon 2. Comitatus 2000. 1-2. szám. 60–65. old.

Bocz János [2004]. Újraválasztott polgármesterek, avagy kiket és miért választanak meg ismét a szavazópolgárok. Századvég Új Folyam 33. szám. 2004. 3. szám. 99–117. old.

Bocz János [2004]. Döntéshozók – Törvényhozók, 1990–2002. Statisztikai Szemle 82. Évfolyam 12. szám. 1107–1121. old.

Bocz János – Kmetty Zoltán [2008]. Egészségügyi nonprofit szervezetek. Civil Szemle 5. Évfolyam 1-2. szám. 39–60. old.

Bocz János [2009]. „Jéghegyek”. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei. Civil Szemle 6. Évfolyam 4. szám. 24–50. old.

Bocz János [2010]. A nonprofit szektor magyarországi működését befolyásoló tényezők. Statisztikai Szemle 88. Évfolyam 4. szám. 354–370. old.

Bocz János [2012]. Statisztika, igaz vagy hamis – Statisztikai legendák. Statisztikai Szemle 90. Évfolyam 9. szám. 878–882. old.

Bocz et al. [1994]. Társadalmi szervezetek 1991-ben Magyarországon. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [1994]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1992. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [1994]. Alapítványok és egyesületek. A nonprofit szektor statisztikája. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János [1995]. Önkormányzati képviselők, polgármesterek. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Bocz et al. [1995]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1993. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János [1996]. Az önkormányzatok döntéshozói, 1994. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Bocz et al. [1996]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1994. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János [1997]. Szociális nonprofit szervezetek Magyarországon. Társadalomstatisztikai Füzetek 19. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentése. Budapest.

Bocz et al. [1997]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1995. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [1998]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1996. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János [1999]. Az önkormányzatok döntéshozói, 1990–1998. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Bocz et al. [1999]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1997. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [2000]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1998. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János [2001]. Egészségügyi nonprofit szervezetek Magyarországon. Társadalomstatisztikai Füzetek 32. sz. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [2001]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 1999. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János – Harcsa István [2001]. A háztartások közötti együttműködés jellemzői. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Bocz et al. [2002]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2000. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János [2003]. Az önkormányzatok döntéshozói 1990–2002. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Bocz et al. [2003]. A nonprofit szektor főbb statisztikai jellemzői, 2001. Társadalomstatisztikai Füzetek 37. szám. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [2003]. Társadalmi Helyzetkép, 2002. Társadalmi integráció. In: Bukodi Erzsébet (szerk.). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 165–179. old.

Bocz János [2004]. Szociális nonprofit szervezetek Magyarországon 1994-ben és 2002-ben. Társadalomstatisztikai Füzetek 41. sz. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [2004]. A nonprofit szektor főbb statisztikai jellemzői, 2002. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz János – Medgyesi Márton [2004]. A háztartások közötti együttműködés jellemzői II. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 100 old.

Bocz et al. [2004]. Társadalmi Helyzetkép, 2003. Társadalmi integráció, társadalmi részvétel. In: Bukodi Erzsébet (szerk.). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 189–205. old.

Bocz János – Nagy Renáta – Sebestény István [2005]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2003. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [2006]. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2004. Társadalomstatisztikai Közlemények. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest.

Bocz et al. [2007]. Társadalmi Helyzetkép, 2005. Társadalmi integráció, társadalmi részvétel. In: Harcsa István (szerk.). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. 161–174. old.

Bocz et al. [2013]. Társadalmi Helyzetkép, 2010. Társadalmi Integráció. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Bocz János [1996]. A szociális nonprofit szervezetek szerepe Magyarországon. Előadás „Az állami újraelosztás szerepe a szegénység felszámolásában” című konferencián. 1996. november 22–23., Budapest.

Bocz János [2002]. Társadalmi integráció?! De ez mit jelent?! A Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája. Előadás „A mai magyar társadalom és szociális integráció” című konferencián. 2002. december 12–13., Szeged.

Bocz János [2008]. A politikai döntéshozók összetétele az 1990-es évek elejétől 2006-ig. Poli2008. Előadás a politológus hallgatók vándorkonferenciáján. 2008. április 11., Pécs.

Bocz János [1994]. The Changing Roles of Voluntary Social Service Organizations in Hungary. Előadás a „Inaugural Conference of the International Society for Third-Sector Research” című konferencián. 1994. július 7–10., Pécs.

Bocz János [2000]. The Participation of the Political Elite in Nonprofit Organisations in Hungary. Előadás a „Fourth International Conference of the International Society for Third-Sector Research” című konferencián. 2000. július 3–8, Dublin (Írország).

Bocz János – Harcsa István [2001]. A háztartások közötti együttműködés jellemzői Magyarországon, a nyolcvanas évek közepén és a kilencvenes évek végén. Előadás a „Sunbelt XXI. International Sunbelt Social Network Conference” című konferencián. 2001. április 25–28., Budapest.

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube